Megen in oude ansichten deel 2

Megen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5279-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Megen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. We vervolgen onze wandeling en gaan een eindje in de Torenstraat terug. We slaan linksaf de Minderbroedersstraat in. Deze straat werd ook wel Patersstraat genoemd, terwijl de naam in onze tijd Kloosterstraat is. Als we bij het patersklooster aankomen en ons omdraaien zien we omstreeks 1900 dit beeld. Het grote gebouw is hotel Muskens. De bomen staan rondom de Latijnse Area (tegenwoordig het Broeder Everardusplein) .

Verder zien we bij hotel Muskens de koets van Andreas Antonius Muskens. Hij opende op 1 juli 1900 een wagendienst van Megen naar het spoorwegstation in Oss en terug. Hij beloofde dat bij elke reis ten minste vier plaatsen voor de reizigers beschikbaar zouden zijn. De reis ging via Haren en Berghem naar Oss en op verzoek werd gestopt voor in- en uitstappen. Een enkele reis kostte 60 cent en een retour een gulden, voorwaar geen lage prijzen in die tijd!

Twee keer per dag werd de route gereden en men .,deed" er I uur en 20 minuten over. Achter de koets ontdekken we nog een ruiter te paard, die samen rustig over de middeleeuwse bestrating lopen.

17. Op de Latijnse Area staat het peloton dijkbewakers klaar om voor dijkinspeetie uit te rukken. Bij hoog water, of als "de Beers" dreigde, kwamen er soldaten naar Megen om de dijken te bewaken en bij een doorbraak in te grijpen. Ieder jaar weer was er voor de Megense inwoners de dreiging van het water.

Hier zien we het appel op een van de waakdagen in het voorjaar van 1905. (De ansieht is op 13 mei van dat jaar verstuurd.) Op de aehtergrond zien we links hotel Muskens en reehts de bakkerij van Smulders. Het gemeentehuis was onderdeel van het gymnasium, gelegen aan deze area.

De laatste raadsleden die in dat huis vergaderden waren: 1931-1935 H.A. Mooren (wethouder), N.H. v.d. Coolwijk (wethouder), J.F de Koek, J .M. Hoefnagels, A. van Deurzen, en Th.A. Krijnen.

1935-1939 H.A. Mooren (wethouder), N.H. v.d. Coolwijk (wethouder), F. Jansen, J.M. Hoefnagels, A. van Deurzen, A.J. Klaazen, J.E. Hermans (tot 31-5-1938), J.P. van Asdonk (na 31-5-1938).

1939-1941 (ontbinding van de gemeenteraad) A.J. Klaazen (wethouder), A. van Deurzen (wethouder), N.H. v.d. Coolwijk, F. Jansen, J.E. Hermans, J.M. Hoefnagels, en J.H.A. van Liebergen.

18. Op hetzelfde plein zien we de opstelling van de grote historische optocht die in 1895 ter gelegenheid van de 250-jarige vestiging van de Franciscanen in Megen, door de straten trok. Er werden op 11, 12 en 13 augustus daartoe uitbundige feesten georganiseerd. We zien hier schildknapen en ridders, alsmede marechaussees te paard.

Rechts zien we nog een gedeelte van het podium dat speciaal voor die gelegenheid werd gebouwd. Links op de foto staan aile paters en broeders uit het klooster. Ook herkennen we daar burgemeester Remmen en met de banden om de arm de ceremoniemeesters M.H. van Beek en Ant. Kocken.

De optocht ging via de volgende route: klooster, Patersstraat, Maaspoortstraat, Putstraat, Nonnenstraat, Mandenmakersstraat, Kapelstraat, Bosschestraat, Torenstraat, Dijk achter het klooster en langs de Zomerdijk, Peperstraat, Kruisstraat, Torenstraat, Patersstraat, Maaspoortstraat en Putstraat en op de Area werd de stoet ontbonden.

In het rechter gedeelte van het gymnasium was tot 1941 het gemeentehuis ondergebracht. Toen werd het pas gebouwde gemeentehuis (het huidige gemeentehuis) in gebruik genomen.

19. Door de centrale Jigging van de Latijnse Area werd dit plein veelvuldig voor allerlei activiteiten gebruikt. Bijna aile activiteiten beginnen en eindigen daar. Hier, in 1900, zijn het de studenten van de Latijnse school (het gymnasium) die het decor voor deze foto vormen. De Latijnse school began in 1645 haar activiteiten in Megen. Toen began pater Maliers les te geven aan 14leerlingen.

De oorspronkelijke school stond naast het hier afgebeeJde gebouw aan de toenmalige Kerkegas. Twee van de lokalen werden aan het stadsbestuur verhuurd en deden onder andere dienst als plaats waar recht werd gesproken. Deze Kerkegas was een zijstraatje van de Kerkstraat (nu Wilhelminastraat).

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de school te klein geworden en werd op het terrein waar de Sint-Antoniuskapel had gestaan het gymnasium gebouwd. Tijdens de bouw werden de lessen gegeven in de oude vervallen Latijnse school, in het armenhuis en in een bovenwoning die in de Putstraat stond.

In juni 1884 was het hier afgebeelde gymnasium klaar, Het bleef als zodanig in functie totdat het op 19 juni 1971 de bestemming van gemeenschapshuis kreeg. Acropolis werd de naam.

20. De Latijnse Area deed ook jaarlijks als kermisterrein dienst. Zo ook hier rondom de eeuwwisseling. Er staat een prachtige draaimolen, die over klandizie zo te zien geen klagen heeft. Mooi geklede burgermeisjes zitten op het "mallemolenpaard", terwijl de arbeiderskinderen op een stukje afstand met afgunst staan toe te kijken.

Kermis is altijd de gelegenheid geweest om de sleur van alledag te vergeten. Maar niet altijd ging het er even vredig aan toe. Ruzies werden ordinaire vechtpartijen. Dat vinden we in de oudste stukken van de archieven ook terug.

In vroeger tijden werd de kermis ook vaak aangegrepen om markten te organiseren, want waar veel mensen samenkomen is handel. De Latijnse Area is een historische plaats in het stadje. Hier sliepen in september 1794 de Franse militairen in de openlucht en werden in 1795 de eerste , .gemeenteraadsverkiezingen" gehouden. Hier werd ook de Vrijheidsboom, in 1795, geplant.

Toch nog even iets over de kermis. In de raadsvergadering van 20 augustus 1937 maakt het raadslid Hermans de opmerking , .dat hij het niet juist vond dat aile verteering door eene persoon naar buiten genomen wordt, terwijl ook het personeel ontactisch en onnodig ruw is opgetreden".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek