Megen in oude ansichten deel 2

Megen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5279-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Megen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Als we ons omdraaien en terugkijken zien we de Putstraat van de andere kant. (De poststempel van deze ansichtkaart is 28 october 1901.) Schilder Jan Biedijks is het huis van brouwer Sjefvan Beek aan het opknappen. Dit huis vormt een schril contrast met de andere bebouwing in deze straat. Op de achtergrond rechts, zien we nag een stukje van de speelplaatsmuur.

De Putstraat was een van de belangrijkste straten van Megen. Op het punt waar de Putstraat en de Minderbroedersstraat samenkomen was een van de vier toegangspoorten van Megen gebouwd, de Maaspoort genaamd. Op deze foto kijken we in het "gat" waar deze poort en de stadsmuur hebben gestaan. Nog steeds is vrij exact aan te geven waar de stadsmuur heeft gestaan en dat geeft de contouren van het stadje aan. Megen was klein, maar economisch onafhankeli.jk. Het waren vooral de diepe tuinen van de woningen op de Keien en de boeren in de buitenhoek die daar voor zorgden.

De Latijnse school zorgde verder voor inkomsten, vanwege de kosthuizen, die altijd op de Keien stonden. Ook werden daardoor gasten en bezoekers aangetrokken, hetgeen weer goed was voor de neringdoenden.

32. We keren ons weer am en wandelen verder richting parochiekerk. We stoppen op de plek waar we links de afslag van de Kerkstraat (nu Wilhelminastraat) zien. Deze ansicht is op 9 april 1906 verzonden.

We zien dat er een hele .unacht" volk op de been is, die door de fotograafkeurig is gegroepeerd. We ontdekken vrouwen met hun dagelijkse Brabantse mutsen. Ook "ontdekken" we de koets van Hubert Remmen, die voor het toenmalige postkantoor staat. Twee keer per dag bracht hij de post naar ass. De rest van de tijd bracht hij in zijn wijnhandel door.

In 1897 neemt de in Heesch geboren Hubert Remmen de in 1885 gestichte wijnhandel over. Zo wist hij op een economische wijze van zijn koets gebruik te maken, want behalve de genoemde post vervoerde hij ook zijn wijn. Deze wijnhandel was gevestigd in het "Vaticaan", dat we verderop nog tegenkomen.

In het grote huis, met de twee schoorstenen , woonde de in 1888 benoemde burgemeester Remmen. Geheel rechts zien we nog net Jantje van de Rijt staan. Hij heeft zijn bronoliekan in zijn hand, waarmee hij de straatlantarens bijvulde. De eerder genoemde ,.kolmert" werd gehouden op de plek die we hier afgebeeld zien.

33. We slaan linksaf de Kerkstraat in, die op deze ansicht zelfs Oude Kerkstraat genoemd wordt (poststernpel van deze kaart is 18 februari 1902). De naam Kerkstraat herinnert ons aan de Sint-Antoniuskapel, die ongeveer op de plaats stond waar de Latijnse school (nu Acropolis) staat en die we hier op de achtergrond zien. Deze middeleeuwse kapel deed sinds 1581 dienst als de Megense parochiekerk. Dit was nodig omdat de eigenlijke parochiekerk in 1581 werd verwoest en niet meer opgebouwd werd.

Deze kerk stond naast het kasteel op het tegenwoordige kerkhof. Er rest slechts een afbeelding van een gebrandschilderd raam en een van de kerk zelf. De Sint-Antoniuskapel werd op 22 juni 1613 als parochiekerk ingewijd door bisschop Masius. Twee jaar later zijn er al vier altaren in deze kerk.

De St.-Antoniuskapel heeft tot 2 september 1872 als parochiekerk dienst gedaan. Toen werd de huidige parochiekerk in gebruik genomen.

De bebouwing links is later afgebroken en werd in de uitbreiding van de Latijnse school meegenomen en deed dienst als Wit-Gelekruisgebouw.

34. We keren terugnaarde Putstraat en bekijken deop 3 augustus 1906verstuurde kaart. We zien dat erdruk aan het huis van burgemeester Remmen gewerkt wordt. De schilders en timmerlui zijn druk in de weer, maar .watten er vijf" om te zien wat die rare fotograaf allemaal onder die zwarte doek uitspookt.

Het postkantoor herkennen we aan het kruisje dat erboven staat. Er voor staat de postwagen van Hubert Rernmen, hij zit op de bok. In het witte huisje aan de rechterkant woonde in het begin van deze eeuw Beth van Oss. Zij .xlreef" daar toen een manufacturenwinkel. Later verhuisde zij naar de Torenstraat, waar zij naast koster-fotograafWillem Ermers ging wonen en ook daar had zij een winkeltje. We hebben al geconstateerd dat de Putstraat tegenwoordig Dokter Baptiststraat heet, genoemd naar Adam Franciscus Baptist, die op 21 november 1885 in den Bosch is geboren. Dokter Baptist begon in 1911 als gemeentearts zijn praktijk in Megen en wei in de Putstraat, vanhieruit gezien achteraan links (huis is niet zichtbaar). Deze dokter was wijd en zijd bekend en menig hopeloos geval wist hij beter te maken. In 1936 is hij 25 jaar gemeentearts en tijdens de raadsvergadering van 16 januari 1936 wordt besloten om f 50,- beschikbaar te stellen , en weI om er een bloemenmand met linten in de Megense kleuren blauw en geel voor te kopen.

Ais cadeau ontving hij een portret in een lijst van 67 x 82 em. In 1956 nam hij als arts afscheid, maar bleef in Megen wonen. Daar overleed hij , straatarm, op 5 april 1969.

MI:GEN.

Putstraatr s:

35. We vervolgen onze tocht en slaan linksaf de toenmalige Peperstraat in, tegenwoordig beter bekend als Verlengde Torenstraat. Op het eind van deze straat draaien we ons om en zien dan dit beeld. Deze foto dateert van ongeveer 1905. Rechts zien we de winkel van Hannes van de Hulsbeek. Links ernaast woonde Mieke Hoeben, waar studenten van het gymnasium hun kosthuis hadden. Het huis links werd bewoond door Toon Staassen. Hij staat metzijn onafscheidelijke pet voor zijn deur. Naast zijn huis zien we een klein huisje waar het gezin van Trui en Toon Sleenhof woonde. Behalve het gezin van Sleenhof woonden er in dit huisje ook nog Driekske van de Rijt met zijn gezin en Hanneke "Pek", die ook een kamer in dit "riant verblijf" had.

Op het punt waar wij staan stond in vroeger tijden de Hampoort. Daarmee hebben we de vier toegangspoorten die Megen had, bezocht. Tevens is daarmede de stadsomwalling aangegeven. Deze liep van de Boschpoort via de Walstraat naar de Gevangenpoort, dan via de dijk naar de Franse Area waar de Maaspoort was. Het laatste gedeelte ging weer via de dijk naar de Hampoort hier.

De omwalling werd compleet gemaakt via het Kasteel, dat een gracht als natuurlijke hindernis had. De muur sloot verder weer aan, tot aan de Boschpoort.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek