Megen in oude ansichten deel 2

Megen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5279-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Megen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Als we weer teruglopen en vanuit de Peperstraat de eerste straat rechts inkijken, zien we de Schoolstraat. Op 22 september 1903 stempelde de postkantoorhouder deze ansichtkaart af. We zien op de hoek van de Schoolstraat en de Peperstraat .Jret Vaticaan" in aanbouw. Dit huis, dat door de gebroeders Van der Maazen werd bewoond, werd zo genoemd omdat een van hen "een bultje" had. Hij was dus anders en had iets meer dan de andere Megenaren. Zij vonden dat de Paus dat "meer" ook had en daarom werd deze inwoner "Paus" genoemd. De naam "Vaticaan" voor het woonhuis was daarna snel gevonden.

De straat is niet Schoolstraat genoemd omdat daar de tegenwoordige school is gevestigd, nee, ze is genoemd naar de school die was ondergebracht in het huis dat ook het dichtste bij het huidige kerkhof staat.

Megen is altijd goed met onderwijs bedeeld geweest. Er was, zo hebben we gezien, een Latijnse school en er was ook een Fransche school. Deze twee scholen had den leerlingen die in Megen "in de kost waren". Verder was er een Dietsche of Duitsche school, dat was de school die we tegenwoordig basisschool zouden noemen. Het was deze school die in deze straat stond.

Op de foto herkennen we veldwachter Melsen, die in burger, met baard en hond, poolshoogte komt nemen. Voordat .Jiet Vaticaan" werd gebouwd, stonden er enige oude huisjes.

37. Op de vorige afbeelding zagen we op de achtergrand nog een stuk je van de kerkhofmuur en op de achtergrand een gedeelte van het Clarissenklooster , .Sint Josefsberg". Als we echter de Schoolstraat uitlopen en de Molenstraat (nu Clarastraat) volgen kunnen we op het einde daarvan als we ons omdraaien, omstreeks 1900, dit beeld aanschouwen.

Links achter de knotwilgen ligt het klooster verscholen. In het midden zien we het bruggetje over de kloostergracht van het clarissenklooster. Tot 1610 heeft op deze plaats het kasteel van Megen gestaan. Door oorlogshandelingen was het in 1581 zwaar beschadigd en werd niet meer opge bouwd. Op 16 j uni 1719 kregen de clarissen de grand met daarap de ruine , voor de prijs van f 64,50 van de toenmalige graaf', Karel Philip Neuburg, in erfpacht. Op 16 juni 1719legde de drost A.M. van der Poll de eerste steen, waarna op 30 april 1721 de zusters hun klooster betrokken.

Rechts zien we de Molenstraat, genoemd naar de Megense molen die rechts van het hier afgebeelde huis staat. Het was geen wind- maar een rosrnolen, die dus door paardekracht werd voortbewogen. Genoemd huis behoorde toe aan Hannes Witsiers.

Op een tekening van Dirk van den Burg (?) uit 1769 staat dit huis in vrijwel dezelfde staat als op deze foto.

38. We besluiten onze wandeling door weer een stukje naar het stadje terug te lopen. We zien Megen omstreeks de eeuwwisseling. Er is iemand aan het "stenen bikken", hij heeft al veel gedaan, maar moet nog veel doen. Geeft niks, tijd "zat".

Het huis voor de kerk is het al eerder vermelde cafe van Ouwens. Links zien we de kerkhofmuur. Op het huidige kerkhof stond de parochiekerk van Megen, maar ook die ging in 1581 in vlammen op. Dit was te "danken" aan de Staatse troepen uit Grave en Nijmegen, die toen Megen plunderden en in brand staken. Een groot gedeelte , waaronder kerk en kasteel, werd verwoest.

In die tijd was het zo dat vooraanstaande personen in de kerk werden begraven. Daar hoorde ook Karel de Brimeu bij. Hij was zeker de bekendste graaf die het graafschap van 1549 tot 1572 bestuurde. In 1572 stierf hij op 48-jarige leeftijd te Zwolle. Pastoor van Amstel .iontdekte" in 1850 zijn graf en de Megense inwoners zorgden dat er in 1853 een standbeeld op die plek werd geplaatst. In 1970 is dit beeld overgebracht naar het huidige Brimeuplein, waar het nu nog staat.

Achter de kerkhofmuur staat de reeds eerder genoemde Duitsche school. Deze school is in 1827 gebouwd en de aanneemsom wasf 3.411 ,70. De gemeente had erechter maar f 2.005,68 voor over, enfin de school is er toch gekomen en deed tot 1893 dienst als lagere school.

In plaats van volgens plan een ziekenhuis daarin onder te brengen, werd het bestemd tot kleuterschool. Tot 1933 bleef het deze functie behouden en ... een ziekenhuis is er nooit gekomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek