Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Toen dominee H. Meulink de Gereformeerde Kerk van Meliskerke diende, van 6 mei 1900 tot 2 mei 1910, werd tijdens zijn ambtsperiode deze foto van de kerkenraad gemaakt.
Staande poseren, van links naar rechts: Adriaan Davidse (ouderling) en Rogier Clarisse (diaken). Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Job Wisse (ouderling), Klaas Polderman (ouderling), David Coppoolse (diaken), dominee H. Meulink, Hendrik Maas (ouderling), Izak Dekker (ouderling) en Christiaan Polderman (ouderling).
De ouderlingen Klaas Polderman en Christiaan Polderman waren broers. Bij ontstentenis van de predikant las ouderling Hendrik Maas een predikatie. Alle kerkeraadsleden poseren hier nog in de traditionele Walcherse klederdracht. Diaken David Coppoolse was in die tijd de scriba van de kerkeraad.

11. Tijdens de ambtsperiode van dominee K. Veen, die de Gereformeerde Kerk van Meliskerke diende van 27 november 1910 tot 9 november 1919, werd van de gereformeerdenjongelingsvereniging "Samuël" deze opname gemaakt.
Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Pauw Polderman, Gillis Geschiere, Kees Adriaanse, Adriaan Geschiere, Adriaan Jobse, Johannes Jobse, Floor Adriaanse, Andries Jacobse en Simon Dingemanse.
Op de middelste rij staan, eveneens van links naar rechts: Kees Davidse, Willem Davidse, Adriaan Flipse, Leen Adriaanse, Lein van Sluis, Kees van Sluis, Piet Lampert, Cornelis Zachariasse (woonde toen in Biggekerke), Lein Vlieger, Gillis Geschiere, Jan Vader en Willem Geschiere.
Vooraan zitten, van links naar rechts: Bram Jobse, Adam Adriaanse, Gillis Polderman, dominee K. Veen (destijds erevoorzitter), Jacobus Bosschaart (voorzitter), Lein Vlieger, David Zachariasse en Gillis Geschiere.
Op de achtergrond zien we nog juist een gedeelte van de voormalige achtkantige gereformeerde kerk en van de gereformeerde pastorie. Beide gebouwen hadden tijdens de inundatie van Walcheren, gedurende de Tweede Wereldoorlog, dermate van het zeewater geleden, dat het gehele complex in de loop der jaren werd afgebroken. Aan de rechterzijde van de kerkelijke gebouwen werden in de loop der jaren de huizen van de woningstichting gebouwd, zoals we die daar thans aantreffen. Hier was de Bergstraat nog onbebouwd.
Het grootste gedeelte van deze jongelingsvereniging poseert hier nog in de traditionele Walcherse klederdracht.

12. Een van de oude huisjes aan het begin van de Bergstraat in Meliskerke treffen we aan op dit unieke plaatje. Rechts van de deur, boven het raampje van het houten schuurtje, was destijds een papier aangeplakt met de vermelding van een te houden koopdag, waarop dit huisje verkocht zou worden. Voor de toegang tot dit leuke woninkje staan Catharina Adriaanse en Jo Koppejan. In tegenstelling met andere woningen van dit ouderwetse type, die in de loop der jaren werden afgebroken, staat het huisje er nog steeds, al heeft het wel enige verandering ondergaan. Ook de ligusterhaag vormt nog steeds de afscheiding tussen het erf en de Bergstraat. Let op de zogenaamde blinden, de vensters die in de avonduren de ramen afsloten.
Catharina Adriaanse poseert in haar rouwkleren, gezien haar zwarte beuk en haar snoer zwarte gitten. Deze werden gedragen als men voor een heengegaan familielid "in de rouw was". Tijdens deze rouwperiode droeg men ook geen gouden knopspelden en dito strikken. Ook kwam het vroeger, en thans nog, wel voor dat deze gouden sieraden uit godsdienstige overwegingen niet werden gedragen.

13. Volgens het kerkelijk handboek van de bekende Van Alphen (1979) volgt hier de lijst van de predikanten die de Hervormde Gemeente van Meliskerke gediend hebben. Dominee mr. R.G. ten Kate was zo vriendelijk om ons de gegevens van de laatste jaren te verstrekken.

1. J. Schijve, 1586. Z. Z. Isenbach, 1608. 3. I. Hoornbeek, vertrokken naar Middelburg 1616, emeritus 1648. 4. J. van Laren, 1633. 5. A. Migrodius, gekomen uit Engeland 1653, overleden 1678. 6. B. van Hermkhuijzen, proponent 1679, vertrokken naar Ameide 1682. 7. H. Frits, gekomen van Retranchement 1686, vertrokken naar Vlissingen (Engelse Kerk) 1689. 8. J. Kempe, proponent 1691, vertrokken naar Veere 1896, overleden 1899. 9. J. van? (achternaam onbekend), 1696-1705. 10. D. van der Wal, 1705-1707. 11. ? Dingeman (1708-1735). 12. D. Cijs, 1708, emeritus 1735, overleden 1736. 13. J. Dresselaar, proponent, 1736-1760, overleden 1760. 14. G. van de Casteele, gekomen van Hoedekenskerke 1761, vertrokken naar Brielle 1774. 15. F.W. Prumers, gekomen van 's-Gravenpo1der 1774, vertrokken naar Ellewoutsdijk 1789, emeritus 1804, overleden 1806 of 1807. 16. AP. Lube1y, proponent 1791, vertrokken naar Heinkenszand 1797, overleden 1804. 17. C. Schiettekatte, gekomen van Gapinge 1798, vertrokken naar Sint Anna ter Muiden 1802, emeritus 1834, overleden 1846. 18. N. van Dordt, gekomen van Doeveren 1802, vertrokken naar Sint Anna ter Muiden, overleden 1809. 19. J.C. van Rhee, gekomen van Westkapelle 1807, vertrokken naar Poortvliet 1810, overleden 1830. 20. G. Tresling, gekomen van Schore 1811, overleden 1824. 21. J.A Hanewinke1, gekomen van Kleverskerke 1826, vertrokken naar Nederhemert 1828.22. J.F.W. Königsfe1dt, kandidaat 1830, vertrokken naar Rheden 1845. 23. M. van Leeuwen, kandidaat 1845, vertrokken naar Garderen 1854. 24. Dr. P. van der Meer de Wijs, hulpprediker te Dordrecht, gekomen 1855, overleden 1875.25. AJ. Eijkman, kandidaat 1905-1912.26. P. Sieme1ink, 1912-1917.27. L'C, Spijkerboer, 1919-1921, emeritus 1 mei 1958, overleden 1975. 28. W.J.J. Bakker, 1930-1944, overleden 1944. 29. H. Barnard, godsdienstonderwijzer 1948-1954. 30. C.F.H. van Tuijll van Serooskerken, 1965-1976, eervol ontheven met bevoegdheid van emeritus 1 mei 1976. 31. Mr. R.G. ten Kate, 1977 tot heden.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat op 28 maart 1979 dominee P. Siemelink, die in Haren (Groningen) woont, zijn zestigjarig ambtsjubileum mocht herdenken. Een zeldzaam feit! Hij vertrok in 1917 naar Gaastmeer.

14. Ongetwijfeld zullen het alleen nog maar de ouderen uit Meliskerke zijn die de op dit plaatje staande personen nog herkennen. We bedoelen het predikantengezin van dominee P. van Hoven, dat hier voor ons poseert.

Van links naar rechts poseren, staande: de dienstbode Jo Geerse en achter het antieke tafeltje dominee P. van Hoven. Naast hem zit mevrouw N. (Neeltje) van Hoven-Raar met op haar schoot de twee meisjes J annie van Hoven en Pieternella van Hoven. Vooraan op de grond liggen, eveneens van links naar rechts: de jongens Johan van Hoven, Jan van Hoven, Piet van Hoven en Frank van Hoven.

Na zijn theologische studie diende dominee Van Hoven de volgende gemeenten: Hoogvliet (30 oktober 1910-1 juni 1913), Krimpen aan de Lek (8 juni 1913-23 apri11916), Zuid Beijerland (30 april 1919-23 oktober 1921), Meliskerke (31 oktober 1921-1 maart 1925) en Honselersdijk(l5 maart 1925-1 augustus 1945). Op 1 augustus 1945 ging dominee Van Hoven met emeritaat en vestigde hij zich in Den Haag, waar hij voor de wijk 's-Gravenhage-Oost hulpdiensten verrichtte. Dominee P. van Hoven, die op 5 april 1885 geboren werd, overleed in 1946.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek