Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Een van de predikanten die destijds de Gereformeerde Kerk van Meliskerke gediend heeft, was dominee P. van Hoven, die van 31 oktober 1921 tot 1 maart 1925 in Meliskerke gereformeerd predikant was. Ter gelegenheid van zijn afscheid, in verband met zijn vertrek naar Honselersdijk in het Westland, werden van de catechisanten twee foto's gemaakt. Hier de foto van de meisjes.
Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: L. Sturm, E. Matthijsse, L. Jasperse, J. Matthijsse, M. Riemens, P. Koppejan, E. Vlieger, T. Jakobsen, L. de Groot, L. Geschiere, C. Lampert, T. Stroo en D. Goedbloed.
Op de tweede rij staan, eveneens van links naar rechts en te beginnen na M. Boogaard: C. Jasperse, C. van Sluijs, J. van Sluijs, N. Geschiere, W. Boogaard, J. Geschiere, J. Verhage, J. Geschiere, C. de Korte, L. Geschiere en D. Maas.
Op de derde rij staan, van links naar rechts: C. Boogaard, J. Matthijsse, W. Jakobsen, Joh. Jobse, M. Boogaard, J. Geschiere, C. Vlieger, S. Jasperse, dominee P. van Hoven, L. Sturm, J.P. Adriaanse, F. Dingemanse en E. Dingemanse.
Vooraan zitten, van links naar rechts: W. van der Vorst, L. Lievense, A. Stroo, M. Kodde, C. Boogaard, G. van Keulen, W. Verhage, W. Kodde, M. Geschiere, E. Geschiere en W. Dingemanse. Op de achtergrond zien we nog juist een gedeelte van de inmiddels (in 1953) afgebroken, achtkantige gereformeerde kerk, met daarnaast de grote gereformeerde pastorie, begroeid met klimop.

16. Van de gereformeerde meisjesvereniging "Dient den Heere met Blijdschap" uit Meliskerke werd omstreeks 1940 een opname gemaakt, die we hier zien. Daar de leden van deze meisjesvereniging enigszins door elkaar zitten, volgen hier de namen van links naar rechts: Lena Jasperse, Wanna (Johanna) A.J. Dekker, Griet Jobse, Leintje Wondergem (presidente), Jane (Adriana) Zachariasse, Dina Maas, Leen (Helen a) Simonse, Marie Geschiere, Marie Wisse, Louwrien Wisse, meisje Geschiere (de voornaam is niet bekend), Leu de Buck, een onbekende, Janna Verhage en Tan Kodde.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat er niet alleen meisjes uit Meliskerke lid waren van deze vereniging, maar ook uit het naburige Biggekerke, daar er in dit dorp geen Gereformeerde Kerk was. De presidente van deze meisjesvereniging, mejuffrouw Leintje Wondergem, was destijds huishoudster bij de rustend landbouwer Bartel Meijers op Serooskerke (W), de geboorteplaats van de samensteller. Tijdens het klaarmaken van de kopy voor dit platenboekje (1979) woonde ze op Koudekerke, terwijl de op dit plaatje staande Wanne A.J. Dekker op Grijpskerke woonde en getrouwd is met de koster van de hervormde kerk in Grijpskerke, J. Kaljouw.
Alle meisjes poseren hier in hun prachtige Walcherse klederdracht! Helaas ontbreken er van de zeventien meisjes twee namen. Mogelijk weten de ouderen uit Meliskerke (of eventueel uit het naburige Biggekerke) nog wel wie het zijn.

17. Tijdens de ambtsperiode van dominee H. Meulink, die de Gereformeerde Kerk van Meliskerke diende van 6 mei 1900 tot 22 mei 1910, werd te Meliskerke in 1907 de gereformeerde jongelingsvereniging "Samuël" opgericht. Toen dominee M. Vreugdenhil in Meliskerke gereformeerd predikant was (6 mei 1928 tot 5 januari 1947) werd het vijfentwintigjarig jubileum van deze jongelingsvereniging gevierd. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum werd voor de oude gereformeerde kerk deze prachtige foto gemaakt. Dat was in 1932.
Staande poseren, van links naar rechts: F. Verhage, C. Kodde, A. de Buck, Iz. Dekker, J. Wisse, Js. Boogaard, L. Matthijsse, L. Kodde, A. Kodde, A. Geschiere, B. Flipse, Jac. Sturm, P. Labruijère, Jac. Kodde en L. Vlieger.
Voor het tafeltje zitten, eveneens van links naar rechts: A. Boogaard, J. Clarisse (secretaris), dominee H. Vreugdenhil, Johs. Geschiere, S. Matthijsse en staande W. Flipse.

Op het tafeltje zien we de toenmaals bekende vragenbus van de jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag, zoals op deze bus duidelijk te lezen staat. Aan weerszijden van het bord met opschrift treffen we wat bloemen aan, die aan deze feestelijke herdenking een bijzonder cachet geven.

Op de achtergrond, links, een gedeelte van de achtkantige voormalige gereformeerde kerk en achter de bosschages zien we nog juist een gedeelte van de daarnaast staande gereformeerde pastorie. Beide gebouwen werden in 1953 afgebroken. Duidelijk kunnen we het opschrift lezen op het bordje voor de tafel:

18. We laten in dit platenboekje van Meliskerke nu een plaatje volgen van een huisslachting, zoals die vroeger in dit Walcherse dorp plaats had.
Op dit unieke plaatje zien we, van links naar rechts: slager Janus Wisse, Jan Wisse, Jan Melse, Adriaan Adriaanse, voor hem de kleine Janus Melse, mevrouw de weduwe S. Melse-Melis en mevrouw Magdalena Adriaanse-Melse. Slager Janus Wisse is juist bezig om de darmen van het geslachte varken schoon te maken, om deze daarna te gebruiken voor het maken van "worst in de darm". Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat Adriaan Adriaanse later secretaris werd van het bestuur van de School met den Bijbel in Meliskerke. Tijdens het klaarmaken van de kopy voor dit platenboekje was de heer Adriaanse nog steeds koster van de gereformeerde kerk in Meliskerke.
De op dit plaatje staande Janus Melse, die op 20 augustus 1920 geboren werd, leurde destijds met de hondekar met boodschappen (koloniale waren), niet alleen in Oostkapelle, maar ook in de geboorteplaats van de samensteller, Serooskerke (W), waar hij wel eens een praatje met hem maakte. Na zijn theologische studie werd Melse predikant te Mariënberg, waar hij van 23 november 1952 tot 1958 predikant was van de Gereformeerde Kerk. Van 1958 tot 1967 diende hij zijn tweede gemeente, Oenkerk. Sinds 1 oktober 1967 dient dominee J. Me1se de Gereformeerde Kerk van Bennekom.

19. In de tijd dat nagenoeg alle schoolkinderen nog gekleed gingen in de traditionele Walcherse klederdracht, werd door de schoolfotograaf een foto gemaakt van de meisjes van de Christelijke Nationale School uit Meliskerke. Op de bovenste twee rijen, die helaas wat door elkaar staan, komen onder anderen de volgende meisjes voor (van links naar rechts): Ka Adriaanse, Bè (Elizabeth) Koppejan, een onbekende, Leiritje Louws, Louwrien Wisse, Koppejan, Louwerse, Louwerse, Melse, Johanna Francke, Riemens, mejuffrouw De Regt, Jans Matthijsse, Tan Kodde, Louwerse, het hoofd der school A. Flach, Koos Staal en Louwerse. Helaas ontbreken enkele namen en tevens een aantal voornamen.
Op de tweede rij poseren, eveneens van links naar rechts (te beginnen met het jongetje met strooien hoed): Lein Vlieger, Jans Vlieger, Mina Koene, Matthijsse, Jane (Adriana) Matthijsse, Kee Louwerse, Wanne (Johanna) Louwerse, Kee Jacobse, een onbekende, Griet Jobse en Levina Matthijsse,
Vooraan zitten, van links naar rechts: Fina Matthiisse, Magdalena Louws, Louwerse, Wanne (Johanna) Verhage, Maatje de Visser (dochter van de molenaar), Adriana Johanna Dekker, Francien de Witte, Wanne (Johanna) Wisse, Pie Wisse, Willemien Wisse en Tan Boogaard.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de heer A. Flach, die op 9 januari 1883 geboren werd, hoofdonderwijzer was van de school voor gereformeerd schoolonderwijs in Meliskerke van januari 1914 tot aan de inundatie in 1944. Hij overleed op 16 december 1968 te Ridderkerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek