Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Een dankbaar plaatje in een platenboekje als dit is een foto van het schoolbestuur. Het zal ongeveer een dertig jaar geleden zijn (omstreeks 1949) dat van het bestuur van de School met den Bijbel uit Meliskerke deze opname werd gemaakt.
Staande poseren, van links naar rechts: Adriaan Krijger, Jan Wisse en Jan Davidse.
Voor het tafeltje zitten, eveneens van links naar rechts: Adriaan Adriaanse (secretaris en nu nog koster van de gereformeerde kerk), Willem de Buck (voorzitter), Piet Sinke (penningmeester) en Joos Koene.
Slechts twee van deze bestuursleden dragen hier nog de Walcherse klederdracht.

21. We kijken hier in de Noordstraat van Meliskerke. Links zien we het huis met de zogenaamde blinden (vensters, die 's avonds gesloten werden), dat achtereenvolgens bewoond werd door Jan Harpe, de weduwe van Jan Harpe, Adriaan Jongepier en waarin Willem Boone later caféhouder was. Vervolgens zien we de woningen van de voormalige timmerman Piet Harpe die, toen hij als zodanig begon, het hele huis verbouwd heeft. Verder woonden daar Piet Verhage, later Matthijs Matthijsse, en daar weer achter stond de smederij van Simon Taal. In het oude huis van dokter Schiffer is thans melkboer S. Koppejan woonachtig.
Rechts zien we de timmermanswinkel van Piet Harpe en de schilderswerkplaats van Kees Davidse, waar later Jan Davidse ging wonen. Daarna komt het woonhuis van Jan Geerse. Het lage huis was de timmermanswinkel van Adriaan Flipse, waar thans het postkantoor gevestigd is en waar Kees Roelse woont. Helaas kon men de samensteller de namen van de op dit plaatje staande meisjes en jongens, die voor het grootste gedeelte nog in de Walcherse klederdracht gekleed zijn, niet meedelen. Mogelijk weten de ouderen uit Meliskerke nog wel wie het zijn. De grote bomen werden na de inundatie van het eiland Walcheren uit het straatbeeld van Meliskerke verwijderd. De fiets had reeds zijn intrede in Meliskerke gedaan.

22. Het zal ongeveer een dertig jaar geleden zijn dat van de klas van meester C. Stuij van de christelijke school in Meliskerke deze opname werd gemaakt. Dat was dus omstreeks 1949.
Op de achtergrond poseert de klasseonderwijzer, meester Cornelis Stuij. Verder zitten in de banken, op de achterste rijen, van links naar rechts: Ma Kodde, Hein Louwerse, Jans Matthijsse, Marie de Korte, een onbekende van wie slechts een gedeelte te zien is, Maatje Geschiere, Jans Poppe en Bartel Flipse.
Op de middelste rij zitten, eveneens van links naar rechts: Rogier Boogaard (woonde destijds in Valkenisse), een onbekende, Piet de Korte, Jan de Korte (werd later wethouder), Johannes Dekker, Adrie Adriaanse, Kees de Korte, Toon Matthijsse en Janus de Witte.
Vooraan zien we, van links naar rechts: Adriaan de Witte, Jaap Geelhoed, Marien Verhage, Willemina Kodde, Leintje Kodde, Jane (Adriana) de Korte, lans Poppe, Willemien Kodde en Leiritje Matthijsse.
Aan de wand zien we de wandplaten, die gebruikt werden bij diverse vakken, zoals bij voorbeeld bij aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis. Het mag wel een bijzonderheid genoemd worden dat ane leerlingen hier nog in de Walcherse klederdracht poseren. Let op de ouderwetse schoolbanken, waarop duidelijk de leien te zien zijn, waarop men toen nog schreef.
Helaas ontbreken er enkele namen, maar mogelijk weten de ouderen uit Meliskerke nog wel wie het zijn.

23. Een oud plaatje van de Dorpstraat in Meliskerke. Let op de ouderwetse schrijfwijze van het woord Dorpstraat met slechts één letter s. Links achter de bosschages zien we het huis waarin destijds agent Piet Roozeboom woonde. Later werd Izak Matthijsse de bewoner. Piet Roozeboom heeft dit grote huis destijds laten bouwen. Rechts zien we de zijgevel van het woninkje van Adriaan Olieslager, die getrouwd was met Suzanna Verhage en die destijds koster was in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, die we op de achtergrond nog net kunnen zien. Daarachter ontwaren we nog juist een gedeelte van de pastorie van de Gereformeerde Gemeente, waarin tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje (1979) dominee Th. van Stuyvenberg woonde.

In de loop der jaren is het rechter huisje en nog maar kort geleden ook de oude kerk van de Gereformeerde Gemeente in Meliskerke afgebroken. Ook de bosschages in het midden komen thans in het dorpsbeeld van Meliskerke helaas niet meer voor. Van de op de heining zittende jongens en van de in de Dorpstraat poserende meisjes werd helaas niemand herkend. Mogelijk weten de ouderen uit Meliskerke nog wel wie er allemaal op de foto staan. Zowel enkele van de jongens, alsmede het grootste gedeelte van de meisjes poseren voor de fotograaf in de prachtige Walcherse klederdracht.
Thans heet deze straat de Valkenburgstraat. De hier nog aanwezige sloten, aan weerszijden van deze straat, zijn in de loop der jaren gedempt, hetgeen voor het steeds toenemende verkeer in dit knusse Walcherse dorp een grote verbetering betekende.

24. Van tijd tot tijd kwam de schoolfotograaf in Meliskerke, niet alleen om van de leerlingen een foto te maken, maar ook van het personeel. Dit is een in mei 1932 genomen foto, voor de woning van het schoolhoofd, de heer A. Flach, in de Dorpstraat in Meliskerke.
Staande poseren, achter de bank en van links naar rechts: mejuffrouw C. Francke, onderwijzeres, en de heer G. Beukelman, onderwijzer. Op de bank zitten, eveneens van links naar rechts: het hoofd der school, de heer A. Flach en Jo Wiegel, onderwijzer.
Het zullen uiteraard alleen de ouderen in Meliskerke zijn die deze leden van het personeel van de christelijke school te Meliskerke nog herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek