Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Op dit unieke plaatje zien we de hervormde kerk en het poststation van Meliskerke, gemarkeerd door de hier nog aanwezige bomen. Duidelijk is de deur te zien die toegang verschaft tot de toren, die ruim een halve meter uit het lood staat. Rechts van deze deur, onder de toren, zien we het portaal, dat toegang geeft tot de kerk en dat tijdens de restauratie in 1959, waarbij de kerk ontpleisterd werd, gehandhaafd bleef.
Rechts zien we het toenmalige poststation in Meliskerke, dat wel centraal gelegen was. Later werd de voormalige timmermanswinkel van Adriaan Flipse ingericht als postkantoor, waarin thans Kees Roelse woont. In het voormalige poststation woonde tijdens het samenstellen van de kopij voor dit platenboekje de heer W. van der Vliet. Deze grote bomen, die ten gevolge van de inundatie van het eiland Walcheren allemaal dood gingen, komen thans in het straatbeeld van Meliskerke niet meer voor. Ook de vier witte paaltjes, die vroeger de ingang naar dit poststation markeerden, zijn later verdwenen. Let bij het rechter paaltje op de toen nog voorkomende dorpspomp, die we eveneens niet meer in de Torenstraat aantreffen. De toen nog aanwezige bosschages gaven aan de kern van dit Walcherse dorp een prachtige aanblik.
Moge dit prachtige plaatje een aangename herinnering zijn en blijven aan de vroegere toestand, toen er heel wat meer bomen en bosschages in Meliskerke aanwezig waren.

26. De leerlingen van de christelijke school in Meliskerke gingen in mei 1932 allemaal op de foto. Op dit plaatje zien we de leerlingen van de lagere klassen met hun juffrouw, mejuffrouw C. Francke.
Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Marie Krijger, Adriana Wisse, Cathalina de Pree, Cornelia Benou, Johanna Koppejan, Jan Wisse, Jacobus Koppejan Jzn., Adriaan Clarisse, Hendrik Koppejan Jzn., Adriaan de Pree, Cornelis Koppejan Hzn., Rogier Boogaard Johszn., Samuël Boogaard, Jacob Koppejan Hzn. en de onderwijzeres, mejuffrouw C. Francke.
Op de tweede rij zitten, eveneens van links naar rechts: Cornelia de Visser, Adriana de Voogd, Maatje Koppejan Hdr., Pieternella Koppejan Jdr., Suzanna Koppejan Jdr., Catharina Koene, Neeltje Koene (Kaatje en Neeltje waren zusjes), Maria Dekker, Gillis Vlieger, Leunis Boogaard Janzn. en Pieter Dekker.
Vooraan, op de grasmat van het gazon, zitten, van links naar rechts: Jan de Pree, Chris Wisse, Louw Wisse (Chris en Louw waren broertjes), Jan Koppejan Jacszn., Willem de Visser, Simon Koppejan Hzn., Rogier Boogaard Jooszn., Pieter Koene, Willem Willemse, Jacobus Koppejan Jacszn., Rogier Boogaard Janzn. en Geert Wijkhuijs,
Het grootste gedeelte van de leerlingen draagt hier nog de Walcherse klederdracht. Tijdens het samenstellen van de kopij voor dit platenboekje woonde mejuffrouw C. Francke in Vlissingen.

27. Hier zien we een oude opname van het Kerkplein in Meliskerke. Van links naar rechts staan aan de rechterzijde van het Kerkplein de kosterswoning, in het midden het gemeentehuis en vervolgens de voormalige pastorie van de hervormde kerk, die het laatst bewoond werd door dominee W.J.J. Bakker, die de Hervormde Gemeente van Meliskerke gediend heeft van 19 januari 1930 tot 27 oktober 1944, toen hij helaas (tijdens de inundatie van het eiland Walcheren) verdronk. Vervolgens zien we de bakkerij van bakker K. Kamerling, waar voorheen Adriaan de Pree woonde. Daarnaast staat de woning van Joos Houterman, thans bewoond door mevrouw de weduwe De Visser.
Rechts zien we het huis van Jan Aarnoudse. In het huis dat er thans nog staat woonde destijds timmerman Adrie Janse. De rest is daar afgebroken. Achter het inmiddels verdwenen hekje zien we de toegang naar de huidige Bergstraat, waar aan het einde de nieuwe gereformeerde kerk staat. In het midden zien we een motorfiets. In die tijd sprak men van een "stoomfiets", die in die tijd een zeldzaamheid was.
De op dit leuke plaatje poserende meisjes dragen allemaal nog de steeds meer verdwijnende Walcherse klederdracht. Nagenoeg alle kinderen dragen hier nog klompen. Het Kerkplein heet thans Torenstraat. Helaas kon men de samensteller de namen van de op dit plaatje staande kinderen niet meedelen.

28. De middelklassen van meester Jo Wiegel hebben zich netjes opgesteld voor de woning van het schoolhoofd. Nagenoeg alle leerlingen van de christelijke school uit deze klassen poseren in hun boerenkleren.
Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Maatje Jacobse, Tinus Louws, Bram Pouwer, Gerrit Geerse, Piet Louws, Ko Jobse, Ko Flipse, Johanna Krijger, Cornelia Huijsman, Sien Melse, Pietje Jasperse en onderwijzer Jo Wiegel.
Op de tweede rij poseren, eveneens van links naar rechts: Aaltje Jacobse, Pieternella Louws, Tina Spruit, Kaatje Pouwer, Siene Pouwer, Jane (Adriana) Sparrentak, Marietje Huijsrnan, Elizabeth Sparrentak, Aaltje Krijger, Suzanna Jacobse, Jo Spruit, Bè (Elizabeth) Verhage en Pietje Davidse. De derde rij wordt gevormd door de volgende leerlingen die ons, gehurkt op de grasmat (van links naar rechts) aankijken: Kees Louws Pzn., David Louws Floorzn., Andries Jacobse, Piet Melse, Anthonie Spruit, Rogier Krijger, Jan Geene (werd later schilder), Aarnoud Louws Floorzn., Marien Louws Floorzn. (van de boerderij "Eendenoord"), Bram Jacobse en Jan Jacobse.
Bij het bekijken van een dergelijke foto zullen velen zichzelf kunnen herkennen. Zo'n plaatje roept onwillekeurig herinneringen op. Wie het jongetje is dat juist rechts van onderwijzer Wiegel nog net op de foto staat, kon men ons in Meliskerke helaas niet meedelen. Deze schoolfoto werd in mei 1932 genomen.

29. In Meliskerke was destijds de landbouw uiteraard het hoofdmiddel van bestaan. Het is al weer heel wat jaren geleden dat dit plaatje gemaakt werd tijdens de werkzaamheden in de zogenaamde Kluithoek, onder de rook van dit Walcherse dorp. Men is bezig om met de lange schrepel bonen te wieden.
Van links naar rechts zien we aan het werk: Adriaan Flipse, Adriaan Olieslager en Adriaan Adriaanse.
Adriaan Flipse en Adriaan Olieslager zijn in de loop der jaren helaas overleden. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat Adriaan Adriaanse later secretaris werd van het bestuur van de School met den Bijbel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek