Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Staan ze er niet allemaal netjes op, de leerlingen van meester G. Beukelman van de christelijke school in Meliskerke? In mei 1932 kwam de schoolfotograaf naar dit Walcherse dorp om diverse foto's te maken van de leerlingen en van het personeel. Op dit plaatje zien we meester Beukelman met zijn klas in de voortuin van de woning van het schoolhoofd A. Flach.
Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Ka Jacobse, Willem Wil1emse, Ka Geschiere, Izak Matthijsse, Jaap Geerse, Jaap de Wolf (zoontje van burgemeester De Wolf) en onderwijzer G. Beukelman.
Op de tweede (middelste) rij staan, van links naar rechts: Stien Wisse, Jane (Adriana) Geerse, Nee (Neeltje) de Bree, Mina Geschiere, Maatje Jacobse, Paulien Willemse, Jane (Adriana) Geschiere, Nee (Neeltje) van Keulen, Betje Jacobse, Maatje Louwerse, Kee (Cornelia) Ovaa en Pie van Keulen.
Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Piet Geerse, Levien Bosschaart, Ko Riemens, Kees Wisse, Ko Willemse, Jo Wisse, Ko de Bree, Piet de Bree, Toon Matthijsse, Louw Ovaa en Kees Louwerse.
Het grootste gedeelte van de meisjes draagt hier nog de Walcherse klederdracht, terwijl er van de jongens ook nog enkelen boerenkleren dragen.

31. Wanneer men destijds in Walcheren jarig was en men bereikte een kroonjaar (bijvoorbeeld tien, vijftien of twintig jaar) dan werd dit thuis feestelijk gevierd. Men "hield dan jongens of eventueel meisjes". En dat was destijds ook in Meliskerke het geval. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Kee de Korte werd deze foto gemaakt.
Staande poseren, van links naar rechts: Jannetje Geschiere, Rine Wouterse (helaas inmiddels reeds overleden), Jane (Adriana) Stroo, Katharina Louws en Ma Kodde.
Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Jans Matthijsse, Dina Maas, de jarige Kee de Korte, die met de haar aangeboden bloemen poseert, Jannetje Geschiere en Martientje Matthijsse (helaas in de loop der jaren overleden).
Alle meisjes dragen de prachtige, traditionele Walcherse klederdracht. Dina Maas is hier op de foto "in de rouw", gezien haar zwarte kleding. Een prachtig plaatje, dat de Walcherse klederdracht, die steeds meer aan het verwijnen is, levend houdt.

32. Het is al weer heel wat jaren geleden (mei 1932) dat de schoolfotograaf H. van der Pluym uit het naburige Vlissingen naar Meliskerke kwam om de leerlingen van de christelijke school op de foto te zetten. Voor de woning van het schoolhoofd A. Flach werden diverse foto's genomen. De leerlingen van het hoofd der school hebben zich netjes voor diens woning opgesteld.
Staande poseren, van links naar rechts: het hoofd der school A. Flach, Marie de Visser, Catharina Huissoon, Klaas de Vos, Jan de Vos en Bram Houterman.
Op de middelste rij zitten, eveneens van links naar rechts: Marie Huijsman, Keetje Houterman, Mina Houterman, Leintje de Vos, Kaatje de Vos, Pietje Matthijsse Johsdr. en Keetje Huijsman. Vooraan zitten, gehurkt van links naar rechts: Jan Kodde (van de boerderij Sint Janshof), Klaas de Korte, Cor de Korte, Jan de Visser (werd later molenaar) en Adrie Komejan.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de heer A. Flach op 9 januari 1883 geboren werd. Na het behalen van de hoofdakte werd hij hoofdonderwijzer en hij was dat van januari 1914 tot aan de inundatie van Walcheren in 1944. Later vertrok hij naar Ridderkerk, waar hij op 16 december 1968 overleed. Een van de leerlingen, namelijk Klaas de Korte, is nog onderwijzer geweest op de School met den Bijbel in Sint Annaland, waar de samensteller van dit platenboekje nog met hem heeft samengewerkt.

33. Iedereen in Meliskerke kende "Ko van Piet" uit Mariekerke, die destijds deze boerderij bewoonde, die we op dit bijzonder leuke plaatje gedeeltelijk zien afgebeeld.
Hier poseert Elesias de Korte, die naast de bokkenwagen staat, waarin Christin a de Korte en Jan de Korte gezeten zijn. Op de achtergrond kijkt ons Jacobus de Korte aan (men noemde hem kortweg Ko de Korte), achter de bok zien we Janus de Korte, terwijl op de "rosmolen" Piet de Korte zit. Daarvoor staat Adriaan de Korte.
Van de grote, kapitale boerenschuur is slechts een gedeelte te zien. Op de achtergrond het grote boerenhuis. Ko de Korte, de kleinzoon van de op dit plaatje staande Ko de Korte, is de laatste jaren in de publiciteit gekomen in verband met zijn gehouden poolonderzoeken.
Met de op dit plaatje staande bokkenwagen konden de kinderen uit het gezin van Ko de Korte zich best vermaken. Duidelijk is de "ros" of ook wel "rosmolen" te zien, die door een paard werd voortbewogen, dat steeds in het rond liep. Een ijzeren stang bracht de in de schuur staande mangelmolen in beweging, waar het voer voor de beesten werd gemalen, onder andere bieten en mangels. Een dergelijke rosmolen komt tegenwoordig op het erf van de boerderijen in Walcheren niet meer voor. Alle op dit plaatje staande personen dragen de Walcherse klederdracht.

34. Boven: in dit platenboekje laten we een oude opname volgen van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Valkenburgstraat. Het is een oude opname en een afbeelding van een van de ansichtkaarten die destijds door A. Jongepier werd uitgegeven. Duidelijk zijn aan weerszijden van de weg nog de bosschages en de sloten te zien, die in de loop der jaren verwijderd werden. De sloten werden gedempt. Achter de kerk zien we de pastorie nog van voor de verbouwing. De kinderen op de weg werden helaas niet herkend.
De Kerk van de Gereformeerde Gemeente in Meliskerke werd op 14 september 1891 geïnstitueerd. Tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje (1979) telde de Gereformeerde Gemeente ruim 800 leden (leden en doopleden). Voorheen werd de Gereformeerde Gemeente bediend door de zogenaamde oefenaar J. Vader (1891-1901) en door de predikanten dominee G.H. Kersten (1902-1906), dominee A. Makkenze (1909-1911), dominee A. Verhagen (1914-1915), dominee B. van Neerbos (1916-1918), en dominee J.C. Weststrate (1964-1974). Tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje (1979) had de Gereformeerde Gemeente als predikant dominee Th. van Stuyvenberg, die sinds 23 maart 1977 deze gemeente dient.
Onder: we gaan vervolgens eens een kijkje nemen in het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Valkenburgstraat. Op de achtergrond zien we het grote kerkorgel, dat tijdens de op de zondagen gehouden drie kerkdiensten als zodanig zijn functie vervulde. Onder het orgel zien we de ingang van de oude kerk. De kerkgangers hadden de beschikking over een middenschip, waarvan aan weerszijden, gescheiden door een middenpad, twee rijen zijbanken waren opgesteld. Ten gevolge van het toenemen van het aantal kerkgangers werd deze kerk te klein en werd de huidige kerk in 1977 in gebruik genomen, die eveneens gelegen is aan de Valkenburgstraat, schuin tegenover het oude gebouwencomplex van kerk en pastorie.
De organist van de Gereformeerde Gemeente is de heer J. Minderhoud, terwijl de heer J. van Keulen de koster is, die zowel het oude kerkgebouw als de nieuwe kerk keurig onderhoudt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek