Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Toen Willemina Wisse in 1942 twintig jaar werd, "hield" ook zij "meisjes". Voor het huis van haar vader, Willem Wisse, die aan de weg van Aagtekerke naar Middelburg woonde, werd deze foto gemaakt.
Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Jans Matthijsse, Catharina Maljaars Adr., Pieternella Maljaars, Janna Maljaars. Catharina Maljaars Mdr., Elizabeth Maljaars Sdr. en Willemina Maljaars.
Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Elizabeth Maljaars Andrdr., Elizabeth Maljaars Mdr., Elizabeth de Visser, Willemina Wisse, de jarige, die met een haar aangeboden bos bloemen poseert, Janna de Korte, Pietemella Maljaars en Neeltje Kwekkeboom.
Let op de ouderwetse ramen en blinden van het grote boerenhuis. De daarvoor staande bomen gingen een paar jaar later, ten gevolge van de inundatie van Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog, helaas dood. Een prachtig plaatje dat de steeds meer en meer verdwijnende Walcherse klederdracht levend houdt.

36. Een luchtfoto van de aan de Molenweg gelegen korenmolen van het type grondzeiler van molenaar J. de Visser. Deze molen, die in 1801 gebouwd werd, was tot 1954 in bedrijf en ligt ten oosten van de dorpskom in het vrije veld, op een kleine verhoging. Hij is nooit bewoond geweest. Het is een ronde, stenen bovenkruier zonder stelling, een grondzeiler en heel licht getailleerd. Het materiaal is gele baksteen. De kap is van hout met dakleer, terwijl de windpeluw eveneens van hout is. De roeden en de as zijn van ijzer. De molen heeft een vlucht van 20,02 meter. De schoren, staartbalk en de spruiten zijn van hout. Er is een kruilier aanwezig. Tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje (1979) verkeerde de molen in een uitermate slechte toestand. De baard is zeer eenvoudig, groen geschilderd, aan de onderkant uitgeschulpt en wit afgebiesd. Windrecht is er nooit betaald.
Ook hier heeft een standerdmolen gestaan, die echter op 9 november 1800 is omgewaaid. Toen in 1913 een kelder onder deze molen werd gegraven, zijn de teerlingen van deze standerdmolen gevonden. In de kap vindt men vier houten stoelen met ijzeren rollen, die tegen een ijzeren band aan de binnenzijde van de kruivloer lopen, tegen het overkruien. Er bestaan plannen voor restauratie, daar vooral de kap en de korte spruit erg slecht zijn. In een apart pakhuis bevindt zich een 40 pk dieselmotor met hamermolen, mengmachine en elevator (van de begane grond naar de hamermolen en de mengmachine). In 1964 zijn daarbij een voormengmachine met een elektromotor van 3 pk, een doseerbascule en twee silo's met een capaciteit van 26 ton gekomen. Op de foto is duidelijk te zien dat deze korenmolen toen nog volop in bedrijf was. Rechts zien we de woning van de molenaar.

37. Het laatste plaatje in dit platenboekje over Meliskerke zal ongetwijfeld herinneringen oproepen bij de inwoners van dit Walcherse dorp.
We besluiten dit boekje met een opname van de installatie van de laatste burgemeester van dit dorp. Bij Koninklijk Besluit van 21 april 1939 werd de heer A.J. Huijsman met ingang van 1 mei van dat jaar benoemd tot burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Meliskerke. Op dit plaatje zien we zijn installatie.
Van links naar rechts zien we: wethouder K. (Krijn) Dekker (CHU), wethouder C. (Cornelis) Wisse (SGP), die de ambtsketen omhangt, de nieuwe burgemeester A.J. Huijsman (AR) en rechts mevrouw C. (Catharina) H. Sanderse, de echtgenote van de burgemeester.
Als bijzonderheid kan worden vermeld dat alle personen hier in hun traditionele Walcherse klederdracht poseren. Burgemeester Huijsman heeft gedurende de tijd dat hij zijn ambt als zodanig uitoefende, geen gemakkelijke tijd meegemaakt. Juist in zijn ambtsperiode (1939 tot 1956) kreeg hij te maken met diverse problemen. We noemen in dit verband de Tweede Wereldoorlog, de inundatie van Walcheren en de herverkaveling. Maar burgemeester Huijsman kweet zich op uitstekende wijze van zijn taak. Helaas overleed hij in juni 1956 op slechts vierenzestigjarige leeftijd. Men bewaart in het Walcherse Meliskerke prettige herinneringen aan deze sympathieke burgervader, die voor ieder een woord had en voor iedereen klaar stond met raad en daad.

Moge dit laatste plaatje een aangename herinnering zijn en blijven aan de zelfstandige gemeente Meliskerke.
En hiermede zijn we gekomen aan het einde van onze rondwandeling door het oude Meliskerke uit grootvaders tijd.

FOTOVERANTWOORDING

A. Adriaanse, Meliskerke: 9, 10, 11, 12, 14, 18,20,22,29 en 3l. Mejuffrouw C. Francke, Vlissingen: 24,26, 28, 30 en 32.
Mevrouw S.A. Hendrikse-Jonker, Koudekerke: 6,7,8,21,23,25 en 27. I.J. Huijsman, Meliskerke: 37.
Mevrouw A.J. Kaljouw-Dekker, Grijpskerke: 15,16,17 en 19. er. Pols, Zierikzee: 5 links. C. Visser, Scherpenisse:
Archief samensteller C. van Winkelen, Sint Annaland: voorplaat je, 1, 2 links, 2 rechts, 3, 5 rechts, 13 links, 13 rechts, 34 boven, 34 onder en 36.
Mevrouw J. Wisse-Harpe, Aagtekerke: 4.
Mejuffrouw A. Zachariasse, Biggekerke: 33.
Van deze gelegenheid wil de samensteller graag gebruik maken om de opdrachtgever C.P. Pols uit Zierikzee heel hartelijk te bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen bij het samenstellen van dit platenboekje over Meliskerke. Het is alleen aan zijn vooruitziende blik te danken dat er veel van het oude en vertrouwde uit het oude Meliskerke van grootvaders tijd voor het nageslacht bewaard blijft!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek