Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

,.. t· t"WI ,.

qrOG e cuur , JnenaH1U'!i-

6. Aan de hoek van de Berlikumerweg stond een bordje "Denkt u aan de tram? " Menaldum kende geen tram, maar op De Hoek bij Doekele Osinga werd een terp afgegraven. Er lag een smalspoor langs de Liochtmisdyk, waarmee de terpaarde naar de vaart werd vervoerd. Op de voorgrond zien we wegwerker Jan Bos. Aan de Berlikumerweg yond men vroeger ve1e gardeniersbedrijven. De foto zal van 1910 ziin.

Weg naar BerIikum

M naldum

7. Hier zien we een klas van de kleuterschool. Bovenste rij: juffrouw Jitske Vaas, Geiske Wiersma, Tetje Wiersma, Doeke Burghout, Anna Tanja, Bram Guldemond, Jacob Wiersma, Oene Hiemstra, Auke Plat en Tjitse Donia. Tweede rij: Piet Laverman, een onbekende, Jan Krist, Wijke de Vries, Aukje Post, Tjebbe Huizinga, Tjerk Haagsma, Meine Donker, twee onbekenden en juffer Jaike Postema. Derde rij: Minke de Groot, een onbekende, Tine Douma, Hendrik Wiersma, Gerrit Berkenpas, Anne Bakker, Willem Baarda en Roelof Fokkema. Vierde rij: Yde Gerlof Hiemstra, Tine Douma van Jan Boukes, Jochum Plat, Botje Hiemstra, Antje de Vries, Griet Laverman, Jantje Wagenaar, Ymkje Zijlstra en een onbekende. Voor het tafeltje zitten Teuntje de Vries en naast haar Jaike de Boer.

8. Hier ton en we u weI een zeer fraaie foto van de oude openbare lagere school, omstreeks 1904. Menaldumers, kent u dit beeld nag? Kerk en school werden vroeger veelal naast eikaar gebonwd. En dan die schilderachtige brug, met srneedijzeren Ieuningen. Het aantal Menaldumers dat deze brug nag geregeld overliep begint al sterk te slinken. De pet was zeer in trek bij de jongens van die tijd. En die foto? Onvergetelijk mooi!

9. Hier zien we een schoolklas van de openbare lagere school te Menaldum uit het jaar 1906. Bovenste rii: meester Kraak, Jeanske Reitsma, Korneliske Smit, Djoke de Swart, Djoke Gerbens, Janke Giesing, Anneke Dijkstra en meester Schilstra. Tweede rij: Kees Smit, Sijbrand Zijlstra, Klaas Tichelaar, Dooitzen Kuipers, Kornelis de Swart, Rinze de Swart en Jappie Dijkstra. Derde rij: Minne de Swart, Epi Reitsma, Ynze de Swart, Rinke Giesing, Tine Stapensea en Tine Gerbens. Vierde rij: Johannes Kuipers, Tjitske Zijlstra en Akke Tichelaar. Vragen rijzen, zoals: leven ze nog? Waar zijn zij gebleven? Wat is er van hen geworden?

10. Hier zien we de toren van de hervormde kerk boven een rijk bebladerde bomenkrans uitsteken. Ret grote kerkgebouw gaat er achter schuil. Op de voorgrond ontwaren we een mooi gewas aardappels. De woningen zijn bijna allemaal verdwenen. Kerk en toren zijn op een hoge terp, dus stevig, gegrondvest. Jacob Hepkema, die een prachtig boek in het licht bracht, getiteld "Historische Wandelingen door Friesland", vermeldt wat Menaldum betreft een onjuistheid als hij schrijft: "Menaldum heeft naast een Hervormde, een Christelijk Gereformeerde Kerk." Wij vergeven hem dat; hij heeft zoveel mooie dingen onthuld!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek