Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Openbare lagere school omstreeks 1908. Bovenste rij: meester Schilstra, Tine H. Stapensea, juffrouw Nijenhuis, Tine M. Stapensea, Anna Zijlstra, Tine Wobma, Tjitske Bosma, Froukje Wassenaar, Jannie Jensma, Klaske Kuperus en meester Kraak. Tweede rij: meester Timmer, Drewes Leegsma, Haije Greydanis, Jan Keuning, Dirk Jensma, Jac. Jacobs Stienstra, Piet Tjeerds Roersma en Piet Willem Roersma. Derde rij: Pietje Zijlstra, een onbekende, Ytje Belksma, Janke Donker, Paulus Donker, Douwe van Diepen, twee onbekenden en Heerke Gerbens. Voorste rij: een onbekende, Anna Roersma, Klaske Belksma, J aike Postema, Sijbren Postema, J ac. J och. Stienstra, Piet Donker, Jan Roersma en Rinze Wassenaar.

12. De 1eden van de Vrijzinnige Meisjesvereniging maakten in 1927 een dagreisje naar Ame1and. We zien enkel prettige gezichten op de foto. De namen van de dee1neemsters, boven: Renske de Boer, Griet Hoekstra, Tjitske de Haan, Trijntje de Jong, Jannichje Postema-Leegsrna, Marie Stapensea-de Wit, Marie Zondervan-Hiemstra en Eelkje Laverman-Ytsma. De 1aatste vier waren leidsters. Dan: K1aske Kikstra en Ytje Flameling-Heslinga (leidster). Tweede rij: Neanske Rienks, Minke de Wal, Griet Roersma, Saakje van der Schaaf, Anna Kamminga, Tjitske Bosma, Siep Bouma, Rika Giesing en J annichje Terpstra. Derde rij: Boukje Lolkema, Griet Koopmans, Rinke Greydanis, Maaike Terpstra en Rinke Kikstra. Liggend: Jaike Postema, Pietje Stienstra, Aafje Eier, Neeltje J. de Jong, Elizabeth (Bet) Dijkstra, Neeltje F. de Jong en Anna Roersma.

13. Hoewel de gymnasten van de christelijke gymnastiekvereniging "Advendo" er op de foto "noch wol moed foar hiene", was de vereniging geen lang leven beschoren. U ziet de leden hier in een fraaie opstelling poseren. Boven Andries Herrema. Verder, tweede rij: Jan de Boer, Sipke van der Ploeg, Hein Goslinga, Jacob Schuurmans, Hendrik Berkenpas, Piet Herrema en Klaas de Vries. Onder: Oepke Plat, Dirk Hager en Rintje Baarda.

14. Op 17 febrewaris 1932 ferstoar te Menaam tige hommelsk de boer en fo1ksman Auke F. Gerbens. Hy wie in man fan it wurd, foarsitter fan it buterfabryk, de Boerelienbank, it Griene Krus. Ik tink tebek oan de jierlijkse keatspartij te Menaam fan 1917. De Belgen George Herphelin, Emile Hoyois en August van Lierde hiene de priis wun, Gerbens dielde de prizen altyd op rym lit en sei: "Anne Smidts, Ids fan Hams en Nanning ... ! " Gerbens wachtte efkes. Nanning Staaltra hie de bynamme fan Koekje en sei: "Gerbens, sech maar fan Koekje, want dat mutte jou seker bruke." It folk lake wild lit. Jawis, Gerbens woe it sa "Anne Smidts, Ids fan Hams en Nanning Koekje, Dy makken de Belgen tige waarm it broekje! " Ik bin bliid dat ik de namme fan Auke Gerbens nochris neame mocht. Greate minsken stjerre net, hja bliuwe am lis hinne.

15. Hier tonen we u een foto die geschiedkundig zeer belangrijk is. Dit vierspan was eens het eigendom van de Memaldumer voerman Sijbren Izaak Kuperus, een van de meest bekende voerlieden uit de omtrek. Zulk een plaatje kan men nu niet meer maken. De tractor heeft het paard van de boerderij verdreven. Wat de personen aangaat, achter links is Piet Kuperus, rechts Lieuwe Feenstra, achter de paarden Tjeerd Hager, dan links Anne Berkenpas en Lammert Breuker en vooraan Wietze Grijpma. Ben foto die een plaats in dit boekje meer dan waard is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek