Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De Nederlandse Leerplichtwet dateert van 7 juli 1900. Te Menaldum werd behoefte gevoeld aan een christelijke school. Er kwam een "Hulpvereeniging voor de Bouw van een Christelijke School". In 1904 zetten zich daarvoor in, zittend: Jan Elzinga, Feije Wierstra, Tjitte Dijkstra, Feije Quarre, Sipke Plat en Jan Jans de Boer. Staande: Jetze Plat, Jan van der Schaar, Wil1em Dikland, Anne Fokkema, Pieter de Boer, Pieter Rijprna, Arjen Wassenaar, Auke Plat en Dirk Heins Goslinga. Boven: Jan Fokkema en Jan Hettes Althuis. En de christelijke school kwam er.

17. Hier brengen we nog eens de Dyksterbuorren in beeld. Twee meisjes, die inrniddels vijftig jaar ouder zijn geworden, waren aan de wandel. Links zien we een T-Fordje. Van het kenteken kon ik enkel ontwaren B-258 (? ). Wat hingen die bornen ver over de gracht. We zien de brug waarover voerman Izaak Kuperus vroeger zijn paarden zware vrachten liet trekken. De brug is verdwenen, de gracht is gedempt. De huizengroep, even verder links, werd weggebroken ten behoeve van parkeerterreinen en uitbreiding van het gerneentehuis. Het werd de hoogste tijd dat dit fraaie dorpsbeeld in een boekje werd vastgelegd.

18. Boven: een praatje bij de brug. De man links is onbekend. Het andere drietal: Wiebe Teakema sr., Jacob de Vries en Frederik Tonjes. De bruggetjes zijn verdwenen. Vele woningen kregen een andere bestemming. "Er is niets bestendigd hier beneen," - de gezangdichter zei het reeds.

Op de onderste foto staan bij de hand en kar van de vroegere verbruikscooperatie Minne Hoekstra en Llbeltje Hoekstra. In de bleek staat, op de foto misschien nag net te zien, Pietje Wagenaar. Achter zien we de melkkar van Klaas Wagenaar staan.

Groete uit Menaldum

19. Op de bovenste foto (de opening van het nieuwe sportterrein, 1923) zien we voerman Anne de Vries. Dan Doeke Dijkstra, Bouke Donia, Aart Terpstra en Comelis Dijkstra. Verder Wouter Wieling, Sijbrand Douma en Yde Everts Hiemstra in sporttenue anno 1900.

Op de onderste foto staan Jacob Jacobs Stienstra, Ynze de Swart, Klaas Tichelaar, Piet Stienstra, Jacob Stienstra en Piet Donker. Bij het vaandel staat Jacob Wobma.

20. Menaldumers, bekijk deze foto eens met volle aandacht. Bekijk de kledij, de hoofdtooi, je ziet die zo niet meer. In het tentje werd rokerij verkocht. Wat zullen daar die dag sterke verhalen zijn verteld. Een deel van de aanwezigen kon bij name worden genoemd: Tjallings Siep, Jabeks Geartsje, Minne Griet, Gerlofs Hieke, Tjeerde Aaltsje, Lijkele Algra, Andries de Boer en Ate Haagsma. Dan drie onbekenden, verder Meine Tryntsje, Klas Belksma, Klaze Tryn, Wytze Wieling, Jan van Dijk, Minne Harms Dijkstra, Ytzen Kuipers, Jan de Vries en Piet Hiemstra en zijn vrouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek