Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Hier tonen we u een schoo1k1as van de christelijke school omstreeks 1913. Bovenste rij: me ester De Boer, Jan de Boer, Willem van Gunst, Johan Hupkes, Simon de Boer, Klaas Bakker, Dirk Hager en het hoofd R. Bakker. Tweede rij: Oepke Plat, Janke Dik1and, Sijke de Boer, Dina Hupkes, Francina Bakker, Trijntje Berkenpas en Tine Visser. Derde rij: Geertje Bakker, Hotske Dik1and, Zus Hager, Pietje de Boer, Hendrika Visser, Antje Schuurmans, Hiltje de Vries, Lut Ringia en Geertje Dik1and. Voorste rij: Doutje Dik1and, Thomas Ringia, Cornelis Berkenpas, Simon Hager en Jaantje Schuurmans.

32. Hierbij p1aatsen we een uitzonderlijk fraaie foto van de hervormde pastorie aan de Mieddyk 3. Wij 1azen boven de deur de vo1gende bekendmaking: 1838 16 juni hebben Gerard van der Tuuk-Sevenster en Wopke Doeke1es Osinga de eerste steen aan deze pastorie ge1egd, zijnde toenmaa1s Kerkvoogden: Wopke Sjoerds Osinga, Frans Andries Gerbens, Jan Sijbes Sevenster, Diverse predikantengezinnen hebben na 1838 deze pastorie bewoond. Na een grote uitbreiding is daarin thans het cultureel centrum "De Weme" gevestigd. In de tuin ernaast verrees een nieuwe pastorie.

P storie Menaldum.

~.

33. Hier zien we de leden van de christelijke zangvereniging "Maria Martha". Bovenste rij: twee dames Krottje, Iemkje Quane, Antje Boomsma-Terpstra, Antje Boornsrna-Schotanus, Djoke de Vries, Lysbeth Berkenpas, Siep Fokkema, Willemke van der Meer-Roersrna, mevrouw De Jong en Hiltje Nauta. Tweede rii: Boukje Stienstra, Afke Plat, Klaske de Boer-Terpstra, Janke Hoekstra-de Haan, Yke Hoekstra-de Vries, Jantje Post-Houkes, Pietje Nauta, Eefje van der Wal-de Boer, mevrouw De J ong en Berber Berkenpas. Derde rij: Trijntje de J ong- Breuker, Aaltje BaardaTamminga, mevrouw Jongsma, Annichje Baarda-Douma, Antje Gerbranda-van der Wal, Trijntje Dijkstra-Berkenpas en Annichje de Boer-van der Wal. De dames waren zo maar een dagie uit.

34. Hier zien we de Mieddyk in 1920, met z'n karakteristieke bruggetjes. Voor de woning links staan Klaas Bartlema, ziin vrouw en hun dochter Renske Bart1ema. De fotograaf had over belangstelling niet te klagen. Ook dit bee1d is verleden tijd. "It stalt" en de bruggetjes ziin verdwenen, de gracht is gedempt,

35. In 1917 gingen de leden van de christelijke zangvereniging "Harmonie" op de foto. Bovenste rij: Oepke Plat, Piet Herrema, Rintje Baarda, Wi11em Fokkes Roersma, Jouke Baarda, Andries Herrema en Fokke Annes Fokkema. Tweede rij: Wietze Hoekstra, een onbekende, Dirk Wassenaar, Klaas Bartlema, Willem Heslinga, Jan Fennema, Klaas Wassenaar, Hager, Piet Gilles Dijkstra, Hager en Jan Giesing. Derde rij: Rinze Posthuma, Reintje de Wit, J antje Schuurmans, Jaantje Schuurmans, Trijntje Berkenpas, Trijntje G. Berkenpas, Klaske Baarda, Jantje Herrerna, M. Meerstra, Hiltje de Vries, Aaltje Hoekstra, Hieke de Vries, Djoke de Vries, Afke Plat en Dina Hupkes. Vooraan: Aukje Plat, Iemkje Visser, Tietje Nauta, Elisabet Grendel, Harmke Bakker, Renske Bartlema, Marijke de Haan, Akke Wassenaar, Renske Terpstra, Djoke Houkes en Cornelia Smit. "Harmonie" bestaat nog steeds.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek