Meppel in oude ansichten deel 1

Meppel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4796-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Omtrent de stichting van de stad Meppel is niet veel bekend. De naam Meppel komt het eerst voor in een oorkonde van 1141, toen het nog Meppelte heette. In die oorkonde wordt verklaard dat het veengebied van Meppelte door de keizer is toegewezen aan de bisschop van Utrecht. Zo omstreeks 1300 kan Meppel zijn ontstaan, althans kreeg het enige betekenis. Meppel he eft echter vele woelige dagen gekend. Omdat het aan belangrijke doorvoerwegen naar het noorden lag, kwamen vele legers onderdak zoeken in Meppel. Deze legers hebben vaak een ware terreur uitgeoefend en vele verwoestingen aangebracht, terwijl de Meppeler bevolking voor de kosten kon opdraaien, Toch heeft Meppel door zijn handel en nijverheid altijd een dominerende rol gespeeld, en wel in het

bijzonder als marktplaats. Elke donderdag dienden alIe beschikbare pleinen en vele straten als marktterrein. De Meppeler markt is dan ook een erfenis van een roemrijk verleden. Naast het commerciele heeft zij thans een toeristische en folkloristische aantrekkelijkheid.

De foto's in dit boek dateren vanaf ongeveer 1895 tot 1920. Hieruit is een keuze gemaakt en de gekozen kaarten zijn gerangschikt in de vorm van een wandeling door de stad. Beginnende bij het station, heerlijk zwalkend door de straten en langs de grachten om tenslotte te eindigen aan de rand van Meppel. De lezer zal dan tot de conclusie komen dat er sinds de eeuwwisseling veel van het oude Meppel is verdwenen en zal zich afvragen: "moest dat nou allemaal".

Station c7'1Ceppe(.

VitRo H. ten Brink, Meppel.

1. Station Meppel! Dat was de roep die de conducteurs op 1 oktober 1867 voor het eerst op het station lie ten klinken. Immers, op die datum reed voor het eerst de trein van Zwolle tot Meppel. Het zou nog tot 1870 duren alvorens de lijnen werden doorgetrokken tot Groningen en Leeuwarden.

M E P PEL Staticnsstraat rr-et Fontete

Vitg. H. ten Brink, Mtp~l. Nadruk verboden

2. Het burgemeester K.E. Borgermonument voor het Station, zoals het er jaren heeft gestaan. Bij een reconstructie van het Stationsplein moest het monument verdwijnen, dat bij de jeugd nogal in trek was, omdat 's zomers het water uit deze fontein naar vele kanten spoot.

3. Hotel Neuf, eigendom van de familie Stahl, tegenover het station met links ervan de muziektent, waar in de zomermaanden op woensdagavond van acht tot Hen uur, zo om de twee a drie weken een muziekkorps concerteerde. De concerten waren erg populair en werden dan ook druk bezocht.

jYieppl?/, Slationsw~g.

V:t&uMtt ?? ue.btdr S. Ra.kkM Jl. kOO2-Zunallk. 660

4. De Stationsweg, nagenoeg zander bebouwing. Rechts de koninklijke fabriek van geneesrniddelen Brocades en Stheeman in zijn beginperiode. De fabriek heeft weI een grate expansie meegernaakt, gezien het complex dat er nu staat.

\·ilhc}millastnlat. ~~

" .

. c p pcl.

5. De Wilhelminastraat rond de eeuwwisseling. De straat zag er in die dagen nogal landelijk uit.

j'YfeppeL

6. Societeit "Tivoli" aan de Stationsweg werd op maandagavond 27 november 1944 door een brisantbom totaal verwoest. Achter "Tivoli" liggen de tennis- en kegelbanen waarop menig duel werd uitgevochten. Links is nog juist de muziekkapel zichtbaar.

-

/ ,

".y,~~~.

,-41 " ..

. .pC

:If

/'~

U;tra ?? F. Wolfu$ . MtD;al.

O;'uk l. R. A V. Z ...? eue.

7. De Catharinastraat omstreeks 1900, toen reehts van de weg de ambaehtssehool en het gerechtsgebouw er nag niet stonden.

8. Ret Wilhelminapark dat op 8 juni 1919 onofficieel voor het publiek werd geopend. J aren heeft men over de aanleg van dit zo bij uitstek mooie park gedaan, alvorens het eindresultaat in 1929 te bereiken met de opening van het rosarium. Hier een opname van de inmiddels alweer verdwenen muziektent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek