Meppel in oude ansichten deel 1

Meppel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4796-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Meppeler Sluis - Meppel.

49. De oude Meppeler sluis op de grens van de Hoogeveensevaart en het Meppelerdiep. De Hoogeveensevaart werd omstreeks 1625 gegraven toen men de benedenloop van het oude Echtener diep bevaarbaar maakte. In de jaren 1929/32 werd de Hoogeveensevaart opnieuw verbeterd en uitgediept, waarbij de sluizen werden vernieuwd. De sluiswachter had hier in die dagen handen vol werk.

50. De Sluisgracht (Sluuspad). De foto geeft nog een beeld van het oude Meppel met haar talrijke turfschepen die men in die tijd veel aantrof.

51 H

. et Stads .

gebouwd in 18z1ekenhuis aan de

de to en het D" 95 en haar beste Havenstraat is

se iacone mmmg

weg gereed kw ssenhuis aan de verander-

am. Hoogeveen-

Meppel

Havcust

raat met Z· k

ic cnhuis

j)toomhcotJ..:ade.

t.~itg. H. ten TIt-in;", ~jeppe1.

52. De Stoombootkade was voor Meppel jarenlang van groot belang, Per boot werd nagenoeg alles aangevoerd en verzonden, omdat men v66r 1930 het asvervoer met zo kende. De auto was nog niet zo'n bekende verschijning op de weg. Vanaf deze plaats gingen en kwamen velen naar en van Amsterdam. Aan de kade ligt de "Meppel II".

Brouwersstraat

:.1EPPEL

53. De Brouwerstraat, bij de ouderen ook weI bekend als "Stinksloot" omdat vroeger vanaf de Hoofdstraat een gracht tot voorbij het Bleekerseiland liep. Rechts de eerste hervormde school die verdwenen is en plaats maakte voor de Groen van Prinstererschool.

54. Het Bleekerseiland, toen nag Sluisgracht geheten. Aanvankelijk heeft de thans dade arm van de Sluisgracht doorgelopen tot de Maatkade. Links op de foto lag dan het Bleekerseiland dat door middel van een smal houten brugje berreikbaar was en waar de vrouwen hun witte was brachten am te bleken.

Kleine Oever, Meppel.

55. De Kleine Oever met het zo bekende cafe Donker, geliefd bij de beurtschippers die meerden aan de kaden van de oever, maar ook voor talrijke Meppelers.

jVleppe:

Oeverstract.

56. De Kleine Dever werd gedempt in 1952/53. Rechts is nog een deel van een publieke waterplaats zichtbaar. Bij nagenoeg elke brug kende Meppel zo'n bak voor twee staanplaatsen.

57. Het Hoogetin met links de Langebrug, die voor de verbinding zorgde tussen Maatkade en Hoogetin.

,. ]{ijkjf' fill de J1 f'])]Jf'cr ~~[al'!d".

Uitg. H ten rink !IeI've!

-Yi a- ~

58. De Meppeler markt heeft door de eeuwen heen een zeer belangrijke plaats ingenomen. Aanvankelijk werd deze op zondag gehouden, maar werd na de hervorming in 1607 verplaatst naar donderdag. Hier een opname van de markt op het Kerkplein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek