Meppel in oude ansichten deel 2

Meppel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4797-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Meppel, met zijn vele facetten en de in de loop der jaren op vele punten gewijzigde aanblikken van de stad, is het samenstellen van een tweede deel van "Meppel in oude ansichten" zeker waard. Weer via een wandeling door de stad, afgewisseld met foto's van verenigingen en dergelijke, zijn de kaarten zodanig gerangschikt dat nagenoeg elke straat, gracht en plein van het oude stadsdeel van Meppel hierin is opgenom en. Een keuze is gemaakt uit de kaarten van mijn eigen collectie - die aile dateren van voor 1920 - terwijl de foto's dateren van voor 1930. Zander meer zal men bij het bekijken van de stadsbeelden tot de conclusie komen dat er in Meppel veel is veranderd en verdwenen. Oak de bijl werd veelvuldig gebruikt am de bomen uit de binnenstad te doen verdwijnen.

Bij de bezoeken aan en de gesprekken met de Meppelers bleek dat het romantische uit de jaren van voor 1920 nog in de herinnering wordt bewaard. Men spreekt graag over het verenigingsleven, de school, de feesten, de tentoonstellingen, de sportevenementen en dergelijke. Waar dit mogelijk was, is gepoogd de be elden hiervan zoveel mogelijk weer te geven. Grote historische waarde moet de lezer aan dit boekje niet toekennen; het wil slechts oude herinneringen ophalen en laten zien hoe het dagelijks leven van voor 1920 reilde en zeilde.

Zonder de spontane medewerking van vele Meppelers zou de samenstelling van dit boekje niet mogelijk zijn geweest. Hiervoor mijn dank.

1. De reizigers van en uit Meppel maakten nagenoeg aile gebruik van trein en tram. Immers, de auto bus had in die dagen zijn intrede nog niet gedaan. Niet aileen de treinen vertrokken vanaf het station, maar ook de trams, die via De Wijk naar Dedemsvaart (D.S.M.) en via Havelte naar Srnilde (N.T.M.) gingen. Bekende machinisten en conducteurs waren Keizer, Tebberman en Benthem.

eu"",,"acht "X/tin maar dapptr", }tfeppe.

8481 F oto M. Bolk ?? t.in.

2. De erewacht "Klein Maar Dapper" was zoiets als de padvinderij en stand onder leiding van meester Suring. De "manschappen" droegen houten geweertjes en er werd veel gemarcheerd, De trommelslager is Herman Danser en de vaandeldrager Gerard Hulsbergen. Hier poseert "Klein Maar Dapper" voor het station. Verder zien ze we onder anderen: de officieren Jan Kreumer, Reind Smit, Harm van Lingen en Tinus Bos.

:MEPPEL

3. De lornrnerrijke Parallelweg. Links, op de hoek van de Ernrnastraat, staat het horecabedrijf van Bloksrna. Tussen de bornen door, links, is nog juist het huis van fotograaf J. Meijer zichtbaar, waarin vervolgens C. Arents woonde en waarin nog later Foto Vonk was gevestigd. Thans heerst er een heel wat drukker verkeer op deze belangrijke verkeersweg in Meppel. Aan het einde van de Parallelweg zien we de boerderij van Gelderrnan.

MEPPEL

Hoogeveanschevaart

4. Dit is een gezicht op de verlengde Gasgracht met de spoorbrug over de Hoogeveensche Vaart. Links staat de boerderij van Gelderman, die in 1934 door de gemeente werd aangekocht om te worden afgebroken ten behoeve van de aan te leggen Burgemeester Knopperslaan. De Hoogeveensche Vaart was altijd een druk bevaren vaarwater. Vooral de turfschippers maakten er veel gebruik van. Op de kaart zien we een tjalk op weg naar de Drentse venen. Ook ditis inmidde1s herinnering geworden ...

tJ:tg H tel. Br ink Ieppe l

5. Hier zijn we bij de "Rumptigerbrug". In 1900 was dit nog een ophaalbrug; deze lOU later worden vervangen door een draaibrug, De "Rumptigerbrug", die de verbinding tussen de Hoogeveenseweg en de Oosterboer vorrnde, is door menig inwoner van Meppel gepasseerd op diens wandelroute door de Kleine- of Grote Oosterboer. Rechts zien we het inmiddels verdwenen cafe met speeltuin van Pluis, later van Dragt.

6. De ehristelijke muziekvereniging "De Bazuin" werd na een concert, gegeven in de tuin van uitspanning Dragt aan de Hoogeveenseweg, op de foto gezet. We herkennen, kijkend van links naar reehts, liggend: H. Withaar en W. Nijman. Zittend: M. Brul, T. Doorenbos, H. Kreeft, M. van Rijswijk en J. Pleket. Staand: dirigent Kluin, Arend Knipmeijer, R. Prins, G. Welbergen, H. Volk, J. Venema, J. Rozendal, J. Kniprneijer en L. Vas. Op de achterste rii: J. Israel, T. Nijdam, H. Kremer, Alb. Knipmeijer en F. Heuker.

7. Zo zag "De Knijpe" er in vroeger dagen uit: nag met de beide tolhekken, rechts dat naar De Wijk en links dat naar Rogat. De wielrijder kijkt eens op het A.N.W.B.-bord hoe lang zijn weg nag is.

8. We gaan weer terug naar Meppel. Hier een opname van de Hoogeveenseweg met een gezicht op de spoorbrug. Links begint de Ezingerweg, destijds "Donkersweggie" genoemd. Het inmiddels alweer afgebroken cafe van Geert Danker (later cafe Pol en nog weer later cafe Knoop) was to en nag niet gebouwd. Op de achtergrond passeert juist een koets de draaibrug naar de oak al verdwenen spoor haven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek