Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

M EPPEL. WI LH ELM I NASTRAAT

4. De namen gracht, kade en oever herinneren nog aan de straten die vroeger aan een vaarwater lagen. Ook de Prinsengracht, daterend van omstreeks 1730, is danig veranderd. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat er vroeger een vaarwater liep vanaf de Maatkade, de Hoofdstraat passerend en aansluitend op de Hoogeveensevaart. Hier een beeld van de grote veranderingen die zich in de loop der jaren aan de Prinsengracht en de Gasgracht hebben voltrokken. De ouderen kunnen zich het waterrijke Meppel van weleer nog wel herinneren. 't Was in de tijd dat het leven nog niet zo haastig en gecompliceerd was en Meppel nog een stad was waar het verleden sprak uit grachten en grachtenhuizen. Drogisterij "De Tip" van Dirk Nooi was in het midden van de vorige eeuw de eerste rooms-katholieke (nood)kerk in Meppel, waarvan de gevels later ingrijpend zijn veranderd. Rechts de Gasgracht met de in 1860 gestichte gasfabriek, waarvan het beeld helemaal is veranderd; een beeld van een kleine stad in een grote wereld. Achter de gasfabriek stonden de twee in 1891 en 1902 opgerichte gashouders, die sinds die jaren rond de eeuwwisseling een bijzondere plaats hebben ingenomen in het stadsbeeld van Meppel.

MEPPEL

,

Pri nsengraoht

5. Streng, ouderwets streng, waren de winters. Zoals de ouderen zich zullen herinneren, waren de zomers zonnig en droog en de winters koud en streng. Om in deze eeuw te blijven en te beginnen met de barre winter van 1917: op 2 februari begon het te vriezen en binnen drie dagen kon men in heel ons land schaatsen. 1921: toen voltrok zich het feit op 20 november; na vier dagen vorst kon in de vier noordelijke provincies alom worden geschaatst. Het koude winterweer van 1928-1929 zullen velen van ons zich kunnen herinneren. De strenge winter van 1940 met zijn sneeuwstorm van 16 en 17 januari en de 22 graden vorst op 22 februari, niet te vergeten 1941 en vooral de ijzige winter van 1947. Het zijn grepen uit het verleden. Ook de winter van 1963 loog er niet om en nog vers in het geheugen ligt de winter van 1978-1979 met de sneeuwstorm van 14 feb ru ari.

Kent u haar nog, de prachtige ijsbaan op "Het Vledder", een ijsvlakte gelegen tussen het "achterumme" en de tramlijn Meppel-Hijkersmilde? En wat voor een ijsbaan, de glorie van Meppel, een gezellige baan met wapperende vlaggen, vrolijke klanken uit het draaiorgel en's avonds verlicht, echt een plaats van vermaak. Links de houten barak voor de verkoop van chocolade- en anijsmelk. De opname dateert van 1928, to en al dit ijsgebeuren onder de verdienstelijk leidende voorzitter A. Withaar Jzn. plaatsvond. Penningmeester was De Koning, destijds directeur van de gasfabriek, en als baanvegers fungeerden onder anderen Valentijn en Esselbrugge. Het was de baan van de Meppeler IJsclub "M.IJ.C.", waarvan de oprichting op 22januari 1864 in de stadsherberg plaatsvond.

Naast deze afgerasterde ijsbaan kende men op "Ret Vledder" ook een buitenbaan, die door werkloze arb eiders werd geexploiteerd. Diverse koek-en-zoopie-tenten omzoomden de baan voor de verkoop van koek en warme dranken. Een bekende verkoper was Lamert Witvoet, die zijn "warm-warm" over de he le ijsbaan uitschalde.

6. Zo zag het huidige Prinsen plein er vroeger uit, links de Prinsengracht en rechts de Grote Kerkstraat. In het midden van de kaart de in 1919 verdwenen Stommebrug met als brugwachter E. Bast, maar ieder noemde hem "Bassien". Bast had geen dagtaak aan de brug en oefende in het brugwachtershuisje, dat achter de juist passerende huifkar tegen het perceel van onder anderen Woudman staat, het beroep van zadelmaker uit. Op de hoek van de Groenmarkt en de Prinsengracht was een winkel in baby-artikelen van de weduwe Van der Kerk. Later kwam hier de groente- en fruitzaak van Gerh. ten Wolde. Donderdags lagen hier de snikken van Mos uit De Wijk (Wiekbrugge) en van Drent uit Zuidwolde en het schip van Van Dalen uit Hoogeveen. Ze kozen ligplaats voor de slagerij van Warries, de bakkerij van Jan Doggen (die de oven met takkenbossen stookte. Zijn brood en vooral de warme bollen, ongeveer vier maal zo groot als het huidige kadetje, gingen grif van de hand) en de winkel van L. van der Kerk.

7. Winter in Meppel, da's mooi, da's gruwelijk mooi. Traag komen witte vlokken omlaag om beneden schoonheid en chaos te scheppen. Links de oude vismarkt op de Groenmarkt, in die dagen tijdens regenachtig weer een vermaakcentmm voor de jeugd. 's Morgens had de zwaar bebaarde stadsomroeper Piet Jans verkondigd: "Hedenavond verse vis aan de afslag." Ook verse gamalen werden vaak daar afgeslagen. Afslager Ter Heide wees een van te voren gemaakte portie vis op de bank aan en begon met de verkoop door bij een bepaald bedrag te beginnen en telkens een cent lager af te roepen, tot iemand "mien" riep, die koper of koopster van de hoeveelheid vis werd. Vaak moest Ter Heide opnieuw beginnen, wanneer een kwajongen "mien" had geroepen en er geen serieuze koper was.

Minder fraai was het beeld op de Groenmarkt wanneer oude vrouwen van om en nabij de zeventig jaar, in weer en wind en met een zak onder hun knieen, gedurende enige maanden van het jaar op de keien lagen om het gras daartussen weg te halen. Rechts de achterkant van de bebouwing aan de Grote Kerkstraat.

8. De "Graf Zeppelin" dankt zijn naam aan Ferdinand graaf von Zeppelin. De eerste jaren was er echter weinig belangstelling voor zijn ontwerp. Later weI, de Duitsers hebben dan ook grote prestaties geleverd met luchtschepen. Het indrukwekkendst was de "Hindenburg" met een lengte van 247 meter en voorzien van een zeer luxe accommodatie voor vijftig passagiers. Er gebeurden veel ongelukken met de luchtschepen, omdat ze gevuld waren met het zeer brandbare waterstofgas. Dit brandbare gas werd later vervangen door helium. Zo explodeerde de "Hindenburg" in 1937, tijdens de landing in Lakehurst in de Verenigde Staten. Deze tragedie betekende tevens het einde van de Zeppelin-luchtvaart, de .Jichter-dan-lucht't-vliegerij. Intussen hadden de Zeppelins tussen 1927 en 1937 regelmatig transatlantische vluchten uitgevoerd en ruim dertigduizend passagiers vervoerd. De "Graf Zeppelin" is in 1929, 1930 en 1932 ook boven ons land te zien geweest. Albert Plesman, de legendarische oprichter van de K.L.M., noemde het luchtschip "opgeblazen concurrentie". Hier passeert het luchtschip de Meppeler toren.

Sic transit gloria mundi.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek