Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Links op de kaart het zeer gerenommeerde hotel-restaurant Voorthuis voorheen Bontekoe aan de Grote Kerkstraat. Voorthuis had een eigen omnibus om de reizigers van en naar het station te vervoeren. Eerst met Hielken en later met Van der Werf op de bok.

Rechts de tabakswinkel van de waagmeester Albert de Kleine, die naast tabaksartikelen, touw en gist, ook klompen, zwavellucifers, spijkers, heidebezems en heideboenders verkocht. De waagmeester, die als zodanig geen dagtaak had, was ook harkenmaker, aIleen hooiharken. Zijn werkplaats was de botermarkt, die tegen zijn huis stond aangebouwd. En dan te bedenken dat zo'n hooihark vijfendertig cent kostte. Een stukje overdekte botermarkt is nog te zien.

Aan de overkant, op de hoek van de Grote Markt en de Grote Kerkstraat, staat het cafe van Tieme de Haas, dat in 1905 in andere handen overging, naar G. Doosjen, wiens zoon A. Doosjen het in 1941 verliet. Thans heet de herb erg "De Beurs". Op de achtergrond de hervormde kerk met de Meppeler toren.

Geziclit Qp ..? de Ned.

/ -

10. Op de hoek van de 1 e Hoofdstraat en de Grote Kerkstraat stond de winkel van H. Pot, later de dameshoedenzaak van de dames Pot en De Vries. Daamaast was de naaimachinehande1 van Lingeman, gevolgd door de verf- en behangwinkel van Go1dsteen. Het volgende percee1 is de bakkerij van R. Eekma, later van C.l. Boekholt. De winkel met de toog in de pui is de kruidenierswinkel van J. Zijlstra, gevolgd door de woning van Gerhardus Lambertus de longe, destijds agent van de Nederlandsche Bank en lid van de Staten van Drenthe. Na zijn overlijden op 31 augustus 1908 word t de woning verkocht aan H. Keur, die het pand tot twee winkelhuizen laat verbouwen. In de linker winkel komt kapper l.W. Gerlach, later zijn broer G.l. Gerlach en nog weer later de zaak van stoffeerder A. de Groot. Op de hoek van de Woldstraat staat de tabakswinkel van G. Jakobs. De gevelwand dient als pittoresk decor voor de graag poserende Meppeler jongeren,

]I ppcl

I 0 lId "traa'

i"~" ". \ 0 Icr ,

.".,

11. Rechts, op de hoek van de Hoofdstraat en de Woldstraat, was het herenkledingmagazijn van de gebroeders Jozef en Marcus Polak. Later zou Jozef een eigen zaak open en op de hoek van de Groenmarktstraat. Naast Polak was de winkel van kalfsslager Gerard Glaser, nu sinds vele jaren alweer de speelgoedwinkel van Beudeker. Daarnaast woonde de koopman Abraham Roelink, thans is hier het door Marinus Hulsbergen gestichte loodgietersbedrijf. Vervolgens komt de kruidenierswinkel van Abraham Roelink, waar Holtstein zetbaas was en waar later G. Pullen een groentezaak dreef. De linkerkant van de Hoofdstraat begint met de juwelierszaak van L.M. van Esso, destijds "witte Levie" genoemd, die er ook woonde. Daarnaast was de banketbakkerij van Dekema, later de banketzaak van "Gruno", en dan komt de zaak in zuidvruchten van L.J. Frank. In dit perceel begon Albert Heijn, de Zaanse kruidenier, zijn eerste Meppeler vestiging. lets verderop is de ingang van de Hagenstraat, waar vele jaren het politiebureau stond en waarlangs vele leerlingen naar de "Akkerskoele" trokken.

g. Nauta, Velsen.

171'.

>;. "¥

.,.

,

.?.. ..

12. Leerlingen van de in 1872 gebouwde Akkerschool poseren met het hoofd der school, de heer Meesters, ter linkerzijde en meester Donker ter rechterzijde. Staande zijn het, in de bovenste rij en van links naar rechts: Gerrit Barten, Arend Goossens, Chris Valentijn, Andries Witvoet, Roelof Hoevenberg en De Graaf. Voor meester Meesters staat Wiena ten Hoonte, dan Eike Vink, Margie Schuttert, Vijgje Orsel, Jo de Boer, Diena Haanstra, Jantje Post en meester Donker. De geknielde rij vangt links aan met Jantje (? ) Karsten, Hazelaar, Sophie van Tiel, Roelie Schoelink, dan Vroukje Woerdenbach, Jantje Ketel en Pekel. Liggend voor de klas Roelof Bos.

Het was de grootste school van Meppel, met veertien lokalen. Werd men bevorderd, dan ging men elk halfjaar over. Het onderwijs aan deze school werd in 1929 beeindigd.

13. De herberg "De Wildeman" stond in de vorige eeuw op de hoek van de Woldstraat en de l e Hoofdstraat. Later vestigden zich er de gebroeders Polak met hun manufacturenzaak. Achter deze textielwinkel stond de glas- en steengoedhandel van H. Lambrechts, dan komt de achteruitgang van kalfsslagerij Gerard Glaser. Aan de andere kant van die uitgang was de waag "De Eendragt", geexploiteerd door de gezamenlijke Meppeler slagers. De waag wordt in 1908 aan H.M. Westerbeek verkocht, die haar laat afbreken en aan aannemer A. Zwikker opdracht geeft er een hotel te bouwen. Aan de andere zijde van de Woldstraat staat de tabakswinkel van G. Jakobs, die naast zijn tabaksartikelen ook "kipeieren" verkoopt, want op zijn winkelruit heeft hij "Specialiteit in kipeieren" laten schilderen; er was toen een keur van kipeieren, speciaal voor lekkerbekken verkrijgbaar. Verderop in de Woldstraat de modezaak van Panhuis (dameshoeden) en op de hoek met de Wheem is de textielhandel van de gebroeders Roelink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek