Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Tweeloo, eens gelegen op een sehiereiland dat gevormd werd door de Wold A en de Leisloot. Tweeloo, eertijds gemeente Ruinerwold, maar sinds 1941 Meppeler grondgebied, bestond uit een groepje oude boerderijen, arbeiderswoningen, een herberg, een tolhuis, waar tot 1 mei 1932 tolgeld werd geheven, en een lokaliteit die algemeen bekend stond als het "eenmanssehooltje", waar vroeger, tijdens de wintermaanden, les werd gegeven aan de kinderen van de buurt. Bekend waren in vroeger jaren de Tweelooer grappenmarkt, het dauwtrappen en het "stille drinken", wanneer in Meppel of elders niet moeht worden getapt. Niets is van dit aardige, pittoreske buurtje, dit sehilderaehtige gehueht, dit zeldzaam rnooie Drentse miniatuurdorp over. Dit Tweeloo, met zijn grote historisehe waarde, is volkomen geamoveerd. Het sehooltje, de oude herberg, het tolhuis, de oude boerderijen en woningen, de spoorwegovergang, met als laatste waehteres mevrouw Kersten-Steenbergen, en de vijfentwintig meter hoge stalen wind-watermolen zijn allemaal verdwenen. Sleehts de in 1935 gebouwde betonbrug over de oude Wold A herinnert aan de toegang naar Tweeloo.

Links staat het tolhuis van tolgaarder Jan van Lunzen, reehts de boerderij van Hendrik Wimmenhoeve, dan de huisjes van Arend Jonkman, Harm Hof en Soer en op het einde de boerderij van Egbert Luten.

20. We gaan terug naar het centrum van de stad via huize "Rechteren", bij de oude Meppe1ers beter bekend a1s de zeepfabriek van Struben, aan het Jufferenpad. B. Struben, die een zeepziederij van J. de Jonge achter in de Koekoekstraat had overgenomen, vestigde zich nog in de vorige eeuw op "Rechteren". Kort na de eeuwwisseling, in 1901, breidt Bernard Struben de zeepfabriek be1angrijk uit. Dertig jaar later, in 1931, koopt het Unilever-concern de gehe1e fabriek en verp1aatst de produktie naar Maarssen. In 1932 komen de fabriek en de inventaris onder de bekende hamer en koopt G.J. Dengerink de fabriek om er zijn slagerij in onder te brengen, die tot dan toe aan de Kromme Elleboogstraat had gestaan, maar vee1 te klein was geworden. Later namen de gebroeders Klaas en Jannus Dengerink de slagerij over. Struben was ve1e jaren wethouder der gemeente Meppe1 en het enige dat nog aan Struben in Meppel herinnert is de thans nog bestaande villa "Avondrood", die in gebruik is bij de Jehova's Getuigen.

21. De verbindingsweg tussen Javaplein en Noteboomstraat, deze laatste werd ook wel de "gedempte Poele" genoemd, wordt gevormd door de Voorstraat, waarvan de eerste huizen in het laatst van de negentiende eeuw zijn gebouwd. Destijds een rustige straat, zonder gemotoriseerd verkeer. Links is de woning, met het uithangbord, van schoenmaker Klaas van Urk, die aanvankelijk op de schoenfabriek van D.L. Wolff aan de Kruisstraat werkte, maar die op jeugdige leeftijd in een huis aan de Touwstraat, achter cafe Van Dijk, onder niet al te gunstige omstandigheden zelf schoenen begon te maken. Ret liep voortreffelijk, want weldra werd de behuizing te klein en vestigde Van Urk zich in de Voorstraat. De all-round leerbewerker maakte ook paardetuigen en paardezadels en veel andere lederwaren. Ook hier werd de werkplaats al spoedig te klein en Van Urk verhuisde naar een groter pand aan de Woldstraat. Tot op heden be staat de zaak nog, nu in de voormalige schoenfabriek van Wolff aan de Kruisstraat en onder de naam b.v. URZO, waar zijn telgen Remmelt en Piet het bewind voeren. Verderop in de straat woonde Van Wijk ; hij was marskramer in kruidenierswaren. Van Wijk wandelde, met zijn mars op de rug, de boerenbevolking rond Meppel af om zijn waar te verkopen. Op de hoek van de Voorstraat en de Lombokstraat was de kruidenierswinkel van Woudman.

Voorstraat - Meppel.

22. Een blik vanuit de Touwstraat in de riehting van de Kruisstraat. Denkend aan de versregels

Beelden uit mijn kinderjaren, Uit mijn jeugd zo vrij en blij, Trekken som 'tijds als een schaduw, Aan mijn peinzend oog voorbii.

blijft je geboorteplaats je trekken, die zo vol herinneringen is en waar je werd opgevoed. De kaart dateert van de tijd dat een "photographe" iemand was voor wie je minstens een ogenblikje onbeweeglijk moest poseren, daarbij kwam nog dat hij zijn werk deels verborgen onder een zwarte doek vervulde en zo ontstonden er vaak beelden waaraan we nu een prettige eonfrontatie hebben met een verleden, met de dagen onzer jeugd, toen in Meppel alles nog zoveel anders was. We zien de Kruisstraat met de Nutsspaarbank, de sehoenfabriek van D.L. Wolff (daarvoor was het de woning van de familie Tonckens) en verderop de smederij van Schipper, maar ook was er de schilderszaak van Jan Beyer Jzn., de brillen- en parapluiezaak van S.J. de Vries, daarnaast woonde Heetjans, later was er de winkel van Egbert Volk.

23. Een oude vererugmg uit de vorige eeuw was de toneelvereniging "Nieuw Leven", die nu alweer vele jaren geleden vreedzaam is ontslapen. Op de foto, die van 1895 dateert, zien we het twaalf personen tellende toneelgezelschap, niet in carnavaleske, exotische of "rembrandtieke" kleding, maar in hun "goeie goed", waarbij de rechts zittende speIer zijn frivoliteit betoomd uitleeft in een wit lefzakdoekje.

Poserend voor de onbekende fotograaf, die hen symmetrisch en overzichtelijk heeft opgesteld staren zij in de lens van het machtige fototoestel. De eerste in de staande rij, aan de linkerkant van deze enthousiaste amateurs is Albert Maass, gevolgd door een onbekende, de derde is Jacob Broek, naast hem Lourens Adriaansche en dan weer een onbekende. De middelste rij wordt gevormd door de dames Grietje Bennekers en Roelofje Nijboer. De zittende rij vangt links aan met Albert Withaar Jzn., dan Grietje Jans, meester Koopmans (? ), Hendrikje Withaar en Gerrit Jan Stegeman. Het was niet mogelijk alle afgebeelde personen op deze meer dan tachtig jaar oude foto te identificeren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek