Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. Het linker huis stond tot 1931 op de hoek van de Kruisstraat en de 1 e Hoofdstraat. Terwille van het verkeer werd dit percee1 afgebroken. Hierin woonde Hylle de Vries en had er zijn kapsa1ons; daarvoor woonde Moos Cohen in dit pand en dreef daar een ga1anteriezaak. In het huis emaast woonde slager Nijland, die samen met zijn broer een slagerij aan de Mo1enstraat dreef. Het huis met de mooie trapgeve1 is het Schultehuis en in het begin van deze eeuw was er de bakkerij van R. de Maar in gevestigd (confiseur, cuisinier en bakker van de zo bekende "De Maar's taai taai"). Hierop volgt het "Herenlogiment" van Koopmans, dan de wagenmakerij van Gerrit Munnik, de slagerij van Dirk Westerbeek, de bakkerij van Johannus Kuiper en aan het eind, op de hoek van de Putstoel, het "Groninger pakhuis", een graanpakhuis van de familie Slot. Rechts, in het eerste huis, was de stoombierbottelarij van Willem Hu1sbergen, die tevens een kruidenierswinkel had en sterke dranken verkocht.

Meppel

Kruisstraat

25. Een straat van neringdoenden is altijd de Molenstraat geweest. Links de Grote Oeverstraat, daamaast was de tabakswinkel van J. Guichelaar, gevolgd door de melkzaak van Brouwer, later van Hilbert Bremer. Dan komt de groentezaak van Jan Pluim, later van De Ruiter, daamaast de textielhandel van De Groot, nadien van Dijkstra, vervolgens de slagerij van Wiecher Koetsier, dan herenkapper Arp en daamaast de manufacturenzaak van Coene Mesritz. Rechts de tabakswinkel van Laurens Bordewijk, naast hem de brood- en banketzaak van Jan Mulder, voorheen van Scholten, gevolgd door weer een brood- en banketzaak, namelijk die van Harm van Lingen, en dan komt nog een bakkerij: J ohannus van Stegeren.

Het "Meulenende" was in vroeger jaren een drukke winkelstraat. De agrarische bevolking uit Wanneperveen, Nijeveen, Kolderveen, Havelte, Uffelte, Diever, enzovoort kwam per sjees, dogkar of een ander equipage. Al die wagens werden op het Noordeinde gestald. De overigen kwamen per snik en later per tram, maar allen moesten ze door de Molenstraat naar het centrum of naar de markt: een andere weg was er niet.

26. De Mallegatsgracht was aan het begin van deze eeuw een zandpad en liep schuin af naar de waterkant. Op de hoek, aan het Noordeinde, woonde Kuurman, die kruideniers- en grutterswaren, koekjes en brood verkocht. Het was een lang huis met een tuin erachter, omheind met een houten hek tot halfweg de Mallegatsgracht. Dan kwam de bebouwing, rneestal eenkamerwoningen, aan stegen. Bewoners waren onder anderen de families Van Essen, driemaal Eleveld, Jan Martens, Hendrik Schuring en Jakob Konstapel. Na de bebouwing kwam het domein van Andries en Willem Vink, een bouwmaterialenhandel. Op de kaart staat links de taankuip van visser Eleveld op een gemetselde stookplaats. Rechts is de achterzijde van de Bloemendalstraat. Brave bewoners, maar in vroeger jaren vaak geen aanhangers van de blauwe knoop. Rechts op de kaart staat nog een schuur van de leerlooierij van F. Barth, later geexploiteerd door de gebroeders A. en J. ten Klooster. In 1904 vestigde de huidenhandel van de firma Hartog van Esso zich in dit complex, beter bekend als Semmy en Levie van Esso.

27. Aan het Noordeinde stond aan de linkerkant het koffiehuis van Hendrik Smelt. Hij had, zoals zo vele andere cafehouders in Meppel, tevens een stalling voor paarden. Nu staat er de autogarage van Greve. Aan dezelfde zijde van de straat woonden meester Huizing, de familie Th. Slot en op de hoek met het Molenpad was een van de hervormde pastorieen, Thans is dit de slijterij van W. Beijer. Rechts, achter de muur, was de armhuistuin. De woningen die dan volgen zijn afgebroken om plaats te maken voor het herenhuis van W. Vink, die in het portiek een tegeltableau liet aanbrengen met de afbeelding van de houtzaagmolen, die eens gestaan moet hebben op de plaats waar thans de kunstmestloodsen van de Landbouwbank zijn gebouwd tussen de K.E. Borgerlaan en de Zomerdijk. Voordat de afbraak van de woningen plaatsvond, dreef Vink daar een winkel in jachtartikelen, gereedschappen en ijzerwaren. Het lage huis daarnaast was de boerderij van Hendrik Wimmenhoeve. Tegenover het Molenpad had Jaspers een kruidenierswinkel en verderop is de Noorderschool van meester L. Mulder te zien.

28. De oude Galgenkampsbrug over de Drentse Hoofdvaart. In het begin van deze eeuw kwamen de snikken van de gebroeders Warries uit Dieverbrug, Klaassen uit Diever en Pouwels uit Uffelte en gingen aan wal voor de Galgenkampsbrug. Met deze snikken werden behalve passagiers, ook veel eieren en boter voor de markt aangevoerd. 's Middags gingen de snikken met hun passagiers terug, nadat de nodige inkopen in Meppel waren gedaan. De boerenbevolking kwam meestal per brik of een ander rijtuig, en toen de tram zijn intrede deed, werden de snikken overbodig en verdwenen zij uit de vaart. Op de brug staat brugwachter Moes, rechts v66r de brug is een deel van het brugwachtershuisje te zien. Links over de brug is de K.E. Borgerlaan met op de hoek de woning van A. Vink, die toentertijd, samen met zijn broer W. Vink, de zeer bekende houthandel en -zagerij dreef. Omstreeks 1920 verdween dit bedrijf en werden op dit terrein huizen gebouwd aan de Steenwijkerstraatweg en de K.E. Borgerlaan. Aan een geliefde wandelroute, via de Kaap, kwam op 5 december 1967 des middags om half drie abrupt een einde. Het smalle ophaalbrugje in deze wandelweg werd voorgoed verwijderd. Eertijds lag hier het toegangswater naar het balkengat van de gebroeders Vink, thans een haven van de Landbouwbank.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek