Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

34. De oude Meppelersluis, waar miljoenen schepen zijn gepasseerd. Een eenvoudig, houten loopbrugje aan de noordzijde van de sluis vormde de oeververbinding tussen de Sluisgracht en de scheepshelling van Van Goor. Later zou daar een ophaalbrug worden gebouwd en thans ligt alweer vele jaren de Sluisbrug aan de zuidzijde. Links torent boven de woning van Schurink de in 1858 gebouwde industriemolen "De Vlijt" uit. Nadat de molen in 1930 zijn actieve dienst staakte, werden in 1932 de wieken verwijderd en in 1967 de kap eraf gesloopt.

Bij de Meppelersluis vertrok in de beginjaren van deze eeuw op pinkstermaandag een plezierboot naar Kampen, waar altijd veel animo voor bestond. 's Morgens om zes uur vertrok dit plezierschip, waarna de heenreis kalm verliep. Maar de terugreis liet wel eens wat te wensen over. Met muziek aan boord werd er veel gezongen.

35. Een romantische aanb1ik toont ons de uitmonding van het riviertje de Reest in het Meppelerdiep. De Reest, tot 1 juli 1961 vaak de grens vormend tussen de provincies Drenthe en Overijsse1, stroomt s1ingerend door een erg mooi landschap in de richting van Meppe1 en kronkelde zich aanvankelijk tot Zwartsluis. Door kanalisering van de Reest tussen Meppe1 en Zwarts1uis is het Meppe1erdiep ontstaan. Kijkend in de richting van de Eekmolen, de reus die aan de weg naar Hesse1ingen stond en waarvan deze opname rond 1900 is gemaakt, zien we hoe mooi en karakteristiek de wieken tegen de 1ucht afsteken. Het was een markante verschijning toen de molen aan de rand, maar wel in het stadsbeeld van Meppel stond. Destijds nog volop in bedrijf en in het trotse bezit van de zo bekende Meppe1er koopmansfamilie Pasman. He1aas is deze molen niet meer te bewonderen. Nog slechts een stomp resteert van het eens zo rijke Meppeler molenbezit.

M EPPEL

De Reest

36. De schoener op de kaart is een zogenaamde Baltic trader (voor de handel op de Baltische landen aan de Oostzee), een Scandinavische vrachtvaarder met een scherpe boeg, een zwoeger der zeven zeeen. Stevig gebouwd, vervoerde de schoener bakstenen, hout en steenkolen over de Noord- en Oostzee. Op de kaart als topzeilschoener getuigd en geschikt voor twee razeilen aan twee masten, twee gaffelzeilen en vier voorzeilen. Vaak zijn de schoeners nog in redelijke staat voor weinig geld te koop en varen zij met toeristen op de Noordzee en de Middellandse Zee.

Hier de schoener "Harmina" in de Reest, voor de wal van de firma Pasman.

~

,

,

Ansic:ht van he! schoenerschlp "H ARM I N A", kornende van Skandinavie, lossende zen volle lading prima vrij beukenhout voar lis en 116 vaten voor de firma L. PASMAN - Meppel.

37. De trotse, met fiet gedekte achtkante bovenkruier op een stenen onderbouw, die een groot deel van de Nederlandse molengeschiedenis heeft meegemaakt, werd in 1807 gebouwd voor het malen van eek (run) en koren. De achtkant van Pasmans "Eekmolen" verdween omstreeks 1937. Ret grote verval van de molens kwam met de uitvinding van de stoommachine. In het begin hadden de mo1ens daar nog niet zo van te lijden, maar naarmate de techniek vorderde, kon een machine het werk van vele molens overnemen. De zeer eenvoudig te bedienen verbrandingsmotor bracht de mo1en de onvermijdelijke genadeslag toe. Ret grootste gedeelte van de mo1en bestaat uit houten constructies. Alleen het onderstuk - dat nog aanwezig is - is van metselwerk. Ret bovenstuk en de kap zijn van hout en met riet gedekt, terwijl de as, de wieken en de omloop rondom de molen geheel van hout zijn. Op de voorgrond de "Eekmolenbrug", een houten ophaalbrug, Een teken dat de Reest vroeger werd bevaren, bevaren door punters, bokken en zelfs kleine schepen, iets wat nu als ondenkbaar wordt gezien, maar wel een feit was.

f ~., '0 len o/d f e e "' tr 1

38. Vele Meppelers maakten vroeger een wandeling over Hesselingen en kozen het weidepad naar de Staphorsterweg. Dit pad slingerde zich door de weilanden van hek tot hek, waarnaast zich het zogeheten overstapje bevond. Hier een opname van de in 1832 aangelegde Staphorsterweg. Heel veel Meppelers hebben op deze weg in hun jeugdjaren eikels gezocht of van de weg gebruik gemaakt om bramen te plukken in de Staphorster landerijen. Kijkend in de richting van de Werkhorstbrug zien we links de villa "Dina" van de familie Fred. Pomp. Pomp was een binnenvisser en verkocht zoetwatervissen, zoals bleien, voorns, meunen enzovoort. Naast de villa staat de inmiddels alweer vele jaren verdwenen machinefabriek van Timmer en aan de Drentse kant van de Reest de theekoepel, een huisje waar men vroeger thee in dronk. Thans staat deze koepel aan de ingang van het Wilhelminapark.

Op zondagmiddag luisterden vele Meppelers naar het evangelisatiewerk van het Leger des Heils, dat op gezette tijden zijn openluchtdiensten hield. Destijds was dat in de gemeente Meppel verboden en trok men de gemeentegrens met Staphorst over. Op 1 juli 1961 werd oak dit Meppeler grondgebied en werden 630 Staphorster inwoners, gewild of ongewild, Meppelers.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek