Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Stapho::sterweg. bil - . ....; ..... nit~ -, !.!.- ~Ui8man. M"eppeI~

39. De Poort van Drenthe was bij de Werkhorstbrug over de Reest, waar de bezoeker verwelkomd werd door een vriendelijk ogend theekoepeltje, een modegril uit de achttiende eeuw. Rechts van de koepel was het huis waarin de familie Weijgers heeft gewoond. De heer J.F.H. Weijgers had bakkebaarden en droeg een zwarte pandjesjas; hij was de eerste gymnastiekleraar aan de Rijks H.B.S. Hij gaf ook schermlessen, waarin hij zelf een meester was, richtte de gymnastiekvereniging "Bras de Fer" op en gaf tevens danslessen. Menig oud-Meppeler heeft van hem de Duitse polka, de mazurka, de quadrille en de wals geleerd en later de "Pas des Patineurs" en de valeta.

De Reest vervolgde haar weg kronkelend door de weiland en vol speenkruid en dotterbloemen, soms roze kievitsbloemen en vee I gele paardebloemen, afgewisseld met paarse pinksterbloemen en rode koekoeksbloemen. Hier en daar was de Reest begroeid met rietstengels en gemarkeerd door wilde bosies.

40. Weliswaar volgt hier een misschien niet zo interessante afbeelding, die het Wilhelminapark in zijn prille bestaan weergeeft, maar vele Meppelers bewaren toch prettige herinneringen aan dit zo mooie park. In mei 1905 lie pen de heren Marten Otten en Arend Dikkers al met plannen in hun hoofden rond om de Reestlanden, begrensd door de spoorlijn naar Zwolle, de Stationsweg en in het westen door de Staphorsterweg (thans het Zuideinde), te bestemmen voor een wandelpark. Op 30 oktober 1907 had een eerste vergadering in zaal Ogterop plaats, door een commissie die bestond uit de heren M. Otten, die de vergadering leidde, A. Dikkers, J. Knoppers en L. van Dijk, De belangstelling voor deze vergadering was groot, maar er zouden nog heel wat besprekingen en vergaderingen aan voorafgaan eer met het park kon worden begonnen. Aanvankelijk dacht men door grate vijvers te graven voldoende zand te hebben om de oeverlanden op te hogen. Niets bleek minder waar; de tramlijn Meppel-Balkbrug moest zelfs verlengd worden om de vele wagonladingen zand voor het park aan te voeren.

Hier een opname van het nog jonge park. In de strenge winter van 1928-1929 werd door de timmerlieden Gerhardus Fijbe Bijl en Klaas Haanstra, alsmede door de gemeentetimmerman Adam Drenth de muziektent pasklaar gemaakt in de gemeentelijke timmerwerkplaats en in het voorjaar van 1929 werd zij in het park opgebouwd.

41. De nog nagenoeg onbebouwde Stationsweg, die in de vorige en in het begin van deze eeuw meestal Spoorweg werd genoemd. Links is nog de stellingmolen van Hendrik Jan ten Brink aan het Zuideinde te zien. De molen verkeerde nog in volle luister en was een schone industrie van weleer. Gebouwd in 1849 als houten bovenkruier met zwichtstelling, heeft de molen gewerkt als koren-, pel- en runmolen. Na de brand in 1865 werd de molen ,,'t Fortuin" herbouwd, sindsdien aIleen als korenmolen. De gekozen naam was niet bepaald gelukkig, want in 1930 brandde de bovenbouw van de molen af.

De kaart geeft een beeld weer van een weg aan de rand van de stad, waar van gemotoriseerd verkeer nauwelijks sprake was en waar men zonder levensgevaar rustig in het midden van de straat kon wandelen. De Stationsweg werd een trekpleister voor vele notabelen van Meppel en daarbuiten, die er hun huizen lie ten bouwen, ondanks de grote, jaarlijkse paardenmarkt, die vroeger op de Stationsweg werd gehouden. Rijen lang stonden daar dan de paarden, wachtend op een nieuwe eigenaar. Zeer groot was de belangstelling, want van heinde en ver trok men naar de grote jaarmarkt en die van Meppel.

42. De namen aIleen al zijn een lust voor het oor: Airflow, Bugatti Royale (slechts acht stuks gebouwd), Caraciola, Delaunay-Belleville, Dion-Bouton, Duesenberg, Hispano, Hotchkiss, Lombard, Panhard et Levassor, Quadrilette. Het zijn de namen van automobielen, staaltjes van vakmanschap uit vervlogen jaren. Op de foto uit omstreeks 1910 een Nederlandse Spijker van de heer J. van Werven, rijwielfabrikant te Meppel. Links van de Spijker staat G. Lotgering, een steenhouwer eveneens te Meppel, en naast hem, in de auto, zitten mevrouw M. van Werven-Nip en mevrouw J. Lotgering-Ebbinge. Achter het stuur zit J. van Werven.

Rond de eeuwwisseling begint de grote ommezwaai, de echte paardekracht wordt dan vervangen door stoom of steenkoolgas. Aanvankelijk aarzelend, later wat enthousiaster, al blijkt gauw genoeg dat de stoommachine te zwaar en te onhandig is. Ook steenkoolgas is niet de ideale brandstof voor de nieuwe vindingen. Er wordt ijverig gezocht naar een meer geschikte brandstof en het is de Duitser Karl Benz die met de eer gaat strijken; de brandstof gaat zijn naam dragen: benz-ine.

43. Een wintertafereel op de nog met hoge bomen getooide Stationsweg. Op het einde daarvan staat het zo bekende oude hotel van F. Ogterop. In het culturele lev en van de Meppelers speelde de grote zaal van Ogterop reeds in de vorige eeuw een belangrijke rol, maar velen hebben ook kennis gemaakt met het gerenommeerde restaurant. Menigeen heeft zich laten verleiden aan een wit gedekte dis plaats te nemen, waarbij wijn en tafelversiering niet ontbraken en "candlelight" al gebruikelijk was.

In 1915 recommandeerde de heer Ogterop:

HOTEL OGTEROP

v.o. Stations-Koffiehuis

vis a vis fraaien Stationsweg Bekend goede keuken. Frissche kamers. Logies vanaf f. 1,60. Diner vanaf f. 1.50.

Auto te huur. Rijtuigen verkrijgbaar.

Telefoon intercomm. 36.

Het huis, halfverscholen achter de bomen en naast het hotel, is de woning van J. van Werven, een der directeuren van de N.V. Rijwielindustrie v.h. F. en J. van Werven (Germaan).

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek