Middelburg in oude ansichten deel 1

Middelburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. J. van Ham en B. Leijnse
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2570-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Vanaf 1559 is op dit pleintje een vismarkt gehouden. Als er genoeg vis werd aangebracht, ging een omroeper al slaand op een koperen bekken rond om te vertellen, dat er visafslag zou zijn. Aan de rechterzijde zien we in het midden het kantoortje; in de zijvleugels staan de visbanken, waar de vis werd schoongemaakt (en waar ook vele jaren lang door mannen en opgeschoten jongens om geld werd gedobbeld). De afslag had plaats binnen het ijzeren hek. De bebouwing dateert van omstreeks 1830. Op de voorgrond een paar Arnemuidse visvrouwen. De lange witte muts van het vrouwtje rechts is Middelburgse dracht.

33

34

De Botermarkt was een vierkant plein met aan drie zijcten een open galerij, waar de boerinnen donderdags hun boter, kaas en eieren aanboden. Aan het eind van de middag werd de gemiddelde rnarktprijs vastgesteld, die dan in de winkels gold tot de volgende donderdag. De Botermarkt lag aan het eind van de Korte Burg en was met een ijzeren hek van de straat afgesloten. Op de kaart ziet u de typisch Walcherse nauw om het hoofd sluitende muts. Let ook op de kleine meisjes, wier kleding door een lange muts en een andere beuk van de dracht der ouderen verschilde.

Varkenmarkt.

Midde1f>urg~

Uitg. f. B. den Boer, .\iddelburg.

Varkenmarkt. Een kaart nit de tijd toen de Varkenmarkt de naam nog met ere droeg.

35

Middelburg Markl

36

Deze kaart geeft een goede indruk van de grote omvang van het oude marktplein. De vuile kring op de voorgrond reehts is een overblijfsel van de kermisdagen. Op die plaats stond namelijk altijd de stoomearoussel van Janvier, een van de grootste attraeties van de kermis dierdagen.

Een hoekje van de Markt, dat niet meer terug te vinden is, de uitmonding van de Gravenstraat op de Markt. Links de "boek-, muziek- en kunsthandel" van de fa. Den Boer. Daarnaast de mooie geve1 van bet "Informatiebureau". Op de boek van de Gravenstraat de manufacturenzaak van Riviere, daarnaast de sigarenzaak van Diescb met een "rokende Moor" in bet etalageraam, die inderdaad rookte, als een van beren Diescb, zo tussen het helpen van de klanten door, telkens even aan de sigaar kwam trekken, die de Moor tussen zijn tanden hield.

37

Middelburg

Marktdag met Arnernuidensche Vischvrouwen

38

De donderdagse marktdag trekt nog steeds veel bezoekers naar Middelburg. Aileen ziet men tegenwoordig niet meer zoveel vrouwen in boerendracht.

De bekroning van de Grote Markt is het prachtige stadhuis. In het midden van de 15de eeuw werd aan de bouw begonnen, Er is nog heel wat gebouwd en verbouwd, eer het zo ongeveer de aanblik van heden bood. Daar ging ongeveer driekwart eeuw mee heen.

Stadhuis - Middelburg

Oistpoort

fv1iddelburg.

De Gistpoort, een van de toegangswegen tot het Abdijcomplex, opslagplaats van archiefstukken.

Een fraai onderdeel van de Gistpoort.

De Gistpoort aan de binnenzijde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek