Middelburg in oude ansichten deel 1

Middelburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. J. van Ham en B. Leijnse
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2570-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Bogardstraat. Aan de rechterzijde, daar waar de drie personen stilstaan, is de ingang van de Bogardzaal, een bij het protestants-christelijk publiek van Middelburg welbekend punt van samenkomst: vergaderingen, kerstvieringen van de zondagscholen, anti-kermisbijeenkornsten, evangelisaties. Tot 1900 was in het gebouw in de benedenverdieping een christelijke lagere school ondergebracht, die toen naar de Singelstraat verhuisde.

j3egards!raa

Middelburz

:ieuwe Haven

Nieuwe Haven. Links het gebouw van het Leger des Heils, daterend uit 1592. Daarnaast

64 een paar Dude puntgevels. Let ook op de groentekar.

Militair Hospitaal. Het gebouw werd in het begin van de 17 de eeuw gebouwd als Doelenhuis van de Schutterij van den Busse. Als zodanig heeft het dienst gedaan tot het eind van de 18de eeuw. In J 795 werd het militair hospitaal. Dat bleef zo tot de Tweede Wereldoorlog. Deze kaart toont het gebouw omstreeks 1900, zwaar in verval.

65

Middelburg Mi1itair Hospitaal

J

66

Zo zag hetzelfde gebouw er weer uit na de restauratie, die tussen 1910 en 1920 p1aats had. Op het ogenblik is het gebouw, nu weer onder zijn oude naam, Kloveniersdoelen, opnieuw in restauratie, De achtkante toren, die het gebouw aan de achterkant sierde, maar in 1735 om de bouwvaIlige staat werd afgebroken, wordt bij deze restauratie ook hersteld.

Aardig hoekje Balans. We krijgen hier nag net een blik op de mooie gevel van de Schutterij St.-Joris, waar de Herensocieteit rond 1900 haar zetel had. Het witte huis op de hoek was de bakkerij De Wolff, later De Jong, waar de leerlingen van de H.B.S. in de pauze hun palingbroodjes kwamen kopen. Voor drie en voor vijf cent, naargelang de grootte, waren ze te koop.

Middelburg Aardig hoekje a{d Balans

68

Sint-Joris. Duidelijk is het jaartal van de bouw 1582 op de kaart te Iezen; daartussen de wapens van Middelburg en Zeeland. De fraaie Vlaamse topgevel wordt bekroond door het beeld van St.-Joris. Het militaire karakter - de schutterij van de voet- of kruisboog - verdween; wat overbleef waren de gezellige bijeenkomsten der leden. Tot 1940 was in het gebouw een societeit gevestigd. Eind 1968 is men aan de herbouw begonnen.

Middelburg

Oude Oevels : Balan.

Enkele fraaie gevels op de Balans, in 1940 evenals St.-Joris verloren gegaan, Vooral het huis op de voorgrond met de trapgevel, het poortje en de achtkante toren, is een prachtstuk nit het begin van de 16de eeuw.

69

Middalburg

70

Van de gebouwen van de Schutterij van Sint-Sebastiaan, de schutterij van de edele handboog, is niet veel moois meer over, maar omstreeks 1900 speelde bet Schuttersbofin het vermaaks- en verenigingsleven van de stad een belangrijke rol. In de grate zaal bielden veel verenigingen hun jaarfeesten en organiseerden dansavonden. Er werden toneel-, operette- en varietevoorstellingen gegeven. Ook de tuin had in het vermaaksleven zijn plaats. Zo werden er in de zomer op zondagavonden concerten gegeven.

me1er.water.

middelbur!

Het Molenwater, nog niet in beslag genomen door Miniatuur Walcheren, was exercitieterrein van het Middelburgse garnizoen. Op de achtergrond de oude Schouwburg (rechts), de gasfabriek (links) en daartussenin een oud pakhuis van de Oostindische Compagnie (wapens van Middelburg en de provincie in de gevel).

71

Middelburg

:'>IolenU::8ter met ~luziel<tent.

72

Molenwater met muziektent. De vrijdagse muziekavonden in de tent op het Molenwater behoren nog wei niet geheel tot het veri eden, maar de belangstelling is nog maar een fractie van die van de oude tijd. Meer dan honderd stoeltjes rond de tent voor de oudere mensen en daaromheen een dikke haag van jongelui, die niet aIleen voor de muziek kwamen, maar ook wei om de kans op een liefdesavontuur, De concerten werden gegeven door het muziekcorps van de dienstdoende schutterij, onder de leiding van de populaire dirigent Jan Morks. Ais herinnering staat zijn buste nu in de nabijheid.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek