Middelburg in oude ansichten deel 1

Middelburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. J. van Ham en B. Leijnse
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2570-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Singelstraat - Middelburg

Singelstraat. Aan de linkerzijde bij de gaslantaarn de Concertzaal, nog altijd het centrum van het Middelburgs muziekleven. Even verder aan de rechterzijde de "school van Breebaart".

73

Buiten-Societeit met i[uin, JYTiddelbur~

Uirg, "den Hercules", Burg C 109.

74

Een belangrijke plaats in het Middelburgse gezelligheidsleven nam ook de "theetuin" in. Een bijzondere attractie vormden de concerten op woensdagavond en zondagmiddag.

Een gelietkoosd vermaak voor de boeren was het ringrijden. De beslissingswedstrijden werden gespeeld op het Abdijplein. Koningin Wilhelmina schonk bij haar bezoek in 1902 een fraaie wisse1beker voor de winnaar van datjaar.

75

76

Later verplaatste de ringrijderij zich naar het MoJenwater, ook gedwongen door het feit dat het AbdijpJeinjarenJang opsJagplaats was van het materiaaJ voor de opbouw van de Abdijgebouwen. De foto geeft ook een goed beeld van het pakhuis van de Oostindische Compagnie.

Museum. Oorspronkelijk in het bezit van de familie Van Citters, werd het gebouw in 1887 eigendom van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, dat er zijn wetenschappelijken kunstbezit in tentoonstelde. Sinds 1961 staat het museum niet meer onder beheer van het Genootschap, maar onder een in samenwerking met de provincie tot stand gekomen Museumstichting.

Xliddulburg.

jY[olslraal, jY[idde:bur~

Molstraat. Links, met lantaarn en vlaggestok, Ons Huis, het gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen met een drukbezochte uitleenbibliotheek. Tegenwoordig is de Openbare Leeszaal hier gevestigd. Het gebouw is kort geleden nog grondig gerestaureerd,

Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, oorspronkelijk voor ziekenhuis bestemd. Het dateert uit het laatste kwart der 18de eeuw. Het be staat uit een hoofdgebouw en twee rechthoekig daarop staande vleugels. We zien hier een hoek met enkele bewoners. Het is een hoekje, waar ook nu nog vaak door de oudjes "gezond" wordt.

79

,.

80

Het Gasthuis, het ziekenhuis van Middelburg, in de laatste decennien geheel verbouwd en herhaaldelijk uitgebreid.

Le.ne:eviele mat Verpleeihui.

MIDDELBURG

Langeviele. Aan de rechterzijde het Verpleeghuis. Toen in het begin van deze eeuw Middelburg een tekort aan verpleegruimte had, verschafte een groepje particulieren het kapitaal om een klein ziekenhuis te exploiteren. Toen enige tientallenjaren later het tekort was opgeheven, werd het Verpleeghuis gesloten. Let op de verpleegsters op de stoep.

81

Middelburg

Huis van Leening-Sl. [anstraat

Hoewel verminkt - de top en de vensters waren zwaar toegetake1d - was het Huis van Leeninge een fraai, maar voora1 een historisch belangrijk huis. Eerst diende het de Prins van Oranje als residentie bij bezoeken aan Zeeland; later kwam het aan de Enge1se kooplieden, vervolgens aan de Westindische Compagnie. De Bank van Lening gehuisvest binnen het Compagniesgebouw, was geen gewoon pandjeshuis, maar in de 17 de en 18de eeuw een belangrijke credietinstelling. Toen deze kaart werd gernaakt, was het, evena1s het aangrenzende gebouw (ook een gebouw van de Westindische Compagnie) in gebruik als militair kledingmagazijn.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek