COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Middelburg in oude ansichten deel 1

Middelburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. J. van Ham en B. Leijnse
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2570-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Nieuwstraat, Op de voorgrond rechts het Militair Tehuis.

'"
:::>
.c
.?.
It!
2 ~
g
~
~ s
E'"
-;c
e
V;
3
:::>
.?.
;2?
!2.f.l 83

84

De gevel van het Oostindisch Huis is niet rijk versierd, maar is weI massaaI en evenwichtig. Ontstaan uit de samenvoeging van een aantaI woningen, is de bouwgeschiedenis wat ingewikkeId. Het werd gebruikt zowel voor vergaderingen en kantoren aIs voor opslagplaats van de artikelen, die met de schepen der Compagnie werden binnengebracht. In de 19de eeuw diende het voor verschillende administratieve doeleinden; toen het in 1940 in vlammen opging, waren er o.a. belastingkantoren en was de Kamer van Koophandel er gehuisvest.

Het Bagijnhof was in de 19de eeuw een armenwijk en de huizen waren in verval. Dat ze toch een schilderachtige aanblik boden, tonen de beide afbeeldingen (85 en 86). Let op de oude melkwagen.

85

86

De Kuiperspoort. Het laatste huis met de doorgangspoort is het gildehuis der kuipers.

Middelburg Kuip."poort

De achterzijde van het gildehuis der kuipers. Let op de zijtrapgevel.

, Middelburg

Oezicht op bet Entrep6t

Gezicht op het Entrepot (de 19de-eeuwse naam vanhet Oostindisch huis). In de haven de "Rotterdamse boot", die's morgens om ongeveer 9 uur vertrok en om ongeveer :, uur in Rotterdam aankwam. Geen verbinding voor mens en die haast hebben, maar een prachttocht.

89

Breestraat - Oost Kerk

Middelburg

90

Behalve dat de Breestraat uitzieht bood op de frontzijde van de Oostkerk, bevonden zieh hier ook een paar pakhuizen van de Oostindisehe Compagnie, het aehtergedeelte van het grote gebouweneomplex, dat samen het Oostindiseh huis werd genoemd. Vooral de gevel die zieh het diehtst bij de Oostkerk beyond, was rijk versierd.

Scheepswerf. Op deze .Jielling" werden tot aan de Eerste Were1door1og schepen voor de binnenvaart gebouwd en gerepareerd.

j'tTicidelbur~

91

JY!idde:bui~

92

Links de oude scheepswerf, rechts het gebouw dat nu het kantoor van de Vitrite Works is, en omstreeks 1900 als pastorie voor Ds. James van de Engelse Kerk diende.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek