Middelharnis in oude ansichten

Middelharnis in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Middelharnis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3214-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelharnis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Westdijk, Middelharnis.

Dr,,1.ยท ell "itgave IV. Boel-hocen, Sommelsdiji-.

29. Dit is een plaatje van de Westdijk uit het begin van deze eeuw. "D'n Diek" was toen al een winkelstraat geworden, al is zij niet zo modern als nu. De huizen hebben bijna aile nog puntgevels. De jongen links is Elias Hartogs, die later een goud- en zilverzaak dreef. Tijdens de bezetting wist hij aan de razzia op de joden te ontkomen en door onderduiking het leven te behouden. De heer met de pet is zijn vader, de oude Markus (Max), die verder op de dijk een zaak in "ellegoed" had. De vrouw met keuvel is de weduwe Van Gent en naast haar herkennen we Aaltje Rietmulder. Van de overige personen kon men ons geen narnen verschaffen. In het eerste huis rechts woonde Frans van der Weide, die in galanterien handelde. Op de gevel stond in het latijn een merkwaardige spreuk: "Omnia cum deo et nihil sineo eho", wat betekent: "Alles met God, niets zonder Hem". De Westdijk is vanouds een drukke winkelwijk; vroeger was het een vangarm voor de jeugd, waarin menige jongen zijn meisje heeft gevonden.

30. Zo'n plaatje met een stelleuke jongens uit 1930 op de Westdijk moet er ook eens tussendoor. We kregen deze foto van een oud-Middelharnisser uit Vlaardingen. Links is een drogisterijtje, met de reclame van Boldoot op de deur en bij het rechter raarn woonde Anna van Vliet. Zij staat voor haar deur met de witte gordijnen, getooid met een gehaakte muts. Het meisje met de lange vlechten is Jans Groen. De narnen wisten we niet aile te achterhalen. De jongen met de autoped is Floor van Eck; verder komen op de foto voor: Leen v.d, Weide en zijn broer, een jongen van Gazan, Mar. Braber, H. de Boed, J os den Engelsman en een jongen van B. Koster, die in de oorlog in Duitsland is omgekomen. Het ventje met de zwarte kousen, op de voorgrond, is J. Groen Kzn., wiens vader op de dijk een manufacturenwinkeltje had. Van hem ontvingen wij de foto, De andere jongens, die nu al vader en grootvader zijn, zullen zich uit hun jongensjaren wei herkennen.

31. In het schaftuur, tussen twaalf en een uur, kon men vroeger bij de schooltrap op de Westdijk een aantal jongelui aantreffen die het "nieuws" uitwisselden. Wat ze hier bespreken - het is oktober 1931 - schijnt nogal belangrijk te zijn, zo gedrongen staan ze op elkaar! De meeste namen zijn ons bekend. We zien, van links naar rechts: C. Koote, M. Struik Azn., C. Smith, J. de Gans, J. Zaaier, P. Koote, G. van Dongen, R. v.d. Sluis, A. Albrechts, Johanna van Gelder, C. van Dongen, T. van Eck, C. Koster, H. van Es, C. Jordaan, C. van Dongen, H. Koster, M. Vroegindeweij, M. Auperle, F. van Rijp, Vogelaar en P. Homburg.

32. De rooms-katholieke kerk aan de Langeweg en de pastorie werden op 27 april 1831 aanbesteed voor de som van f 17.980,-(! ). In 1812 kerkten de katholieken te Sommelsdijk, in een huis aan de oostzijde van de Dubbele Ring. De hier afgebeelde kerk is op 5 september 1832 plechtig ingewijd door pastoor W. Gerdner te Rotterdam. De kerk is gewijd aan de H. Maagd Maria. Aan de ene kant van het presbyterium is het beeld van de aartsengel Michael geschilderd, met het harnas om het middel (Middelharnis) en met de voet staande op een draak, die hij met een lans doorsteekt. Daaronder staat te lezen: "St. Michael Archangelus, patronus loci de Middelharnis". De Langeweg, waaraan de kerk staat, was toen nog smal, met aan weerszijden een sloot.

Middelharnis Lange veg

33. Zo zag de Langeweg, die de scheiding vormt tussen de dorpen Middelharnis (rechts) en Sommelsdijk (links), er in het begin van 1900 uit. Het was toen nog een grindweg, met aan weerszijden sloten, dammen met hekjes voor de deur en loopplanken am over de sloot in de tuinen te komen. Links staat het grate herenhuis van A.A. Mijs, nu "Huize Sjaloom", een verblijfplaats vo or gehandicapten. Rechts vooraan bevindt zich de grote tuin van de familie Mijs, waar nu het Groene Kruisgebouw en de gebouwen van het Waterschap "De Dijkring Flakkee" zijn gevestigd. Op de achtergrond zien we de roorns-katholieke kerk.

Midcelharnis

Oudendljk

34. Een fraai kiekje uit 1917 van de Oudendijk met de mooie bomen, de weg die naar Stad aan 't Haringvliet voert. De vrouw met de gehaakte muts, links, is de vrouw van Jas den Engelsman. We hebben ons laten vertellen dat in de deur het echtpaar Van Delft staat en iets naar rechts het echtpaar Willemse. Ook komt er een Adam Driesse op deze foto voor. Achter de Oostdijk loopt het Oostervoorgors, waarop tal van nieuwere woningen staan.

35. Een oud plaatje uit 1925 van de Oostdijk, waarop de vissersvrouw Johanna Sybrand de winkelmat uitklopt. Zij draagt nog de traditionele keuvel. Vooraan op de Oostdijk had zij een winkeltje in allerlei artikelen, die ook buiten voor het raarn, op een plank, werden uitgestald. Zij verkocht "kommen", kop en schotels, klompen, waterkruiken, bloempotten, drinkbakken voor kuikens, "Viertesten" enzovoort. Zij viel eens in de haven en bleef op haar rokken drijven. Toen ze op het droge werd gehaald, zei ze:

"Kopje onder en nog niet nat! "

36. Middelharnis is het onderwijscentrum voor geheel Goeree-Overflakkee. Op deze foto ziet u de gebouwen van de rijks-hbs, die thans nog onder de naam Rijksscholengemeenschap be staat. De school is in 1917 opgericht en bestaat dus in 1977 zestig jaar. In de eerste jaren was het leerlingental gering; het was toen de school voor de beter gesitueerden, Uit arbeidersgezinnen waren er maar weinigen die dit onderwijs konden volgen; in die tijd moesten de jongens en meisjes, wanneer ze van de lagere school kwamen, er direct op uit am voor het gezin wat mee te verdienen, In onze tijd is dat anders: de jeugd moet veel langer naar school en zonder diploma's kan men nergens terecht. De ingang van de school is aan de Burgemeester Mijslaan; de laan met bomen rechts is de Koningin Julianaweg.

Schulsluis

Middelharnis

37. Het havenhoofd met de schutsluis. Deze werken zijn in 1864-1865 uitgevoerd. Rechts staan de zogenaamde Saswoningen. Over de sluis (op de achtergrond) ligt een voetgangersbrug, die vanzelfsprekend ophaalbaar is. Achter deze brug ligt de Rijkshaven, met de aanlegplaatsen voor de veerboten van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Rechts van de huizen zien we een rij goederenwagons van de R.T.M. Het huisje geheel rechts was van de pontonwachters bij de aanlegplaats van de veerboten. Het schip in de haven is een klipper op de zeilen. Links een stuk van het vroegere jaagpad waarlangs de paarden liepen die bij tegenwind of windstilte de schepen uit de lange haven naar de sluis moesten trekken.

38. De veerboot "Minister Van der Sleyden", gefotografeerd in de tijd waarin Goeree-Overflakkee nog geheel door het water was geisoleerd. Op primitieve wijze konden toen al enige auto's worden overgezet, al was dit vaak passen en meten. Later - maar te laat - is hiervoor een grotere veerboot in de plaats gekomen. Deze veerdienst gaf aansluiting op de tram van Hellevoetsluis naar Rotterdam en op het eiland naar beide rich tingen, Ooltgensplaat en Ouddorp. Er zijn door de automobilisten in de loop der jaren heel wat wachturen doorgebracht, zowel aan het havenhoofd te Middelharnis als op het emplacement te Hellevoetsluis. Na de gereedkoming van de Haringvlietbrug is deze veerdienst opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek