Middelharnis in oude ansichten

Middelharnis in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Middelharnis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3214-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelharnis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een ijsbarriere voor de haven van Middelharnis, in de strenge winter van 1928-1929. De veerboot "Ph.W. v.d. Sleyden" heeft het hard te verduren en het was zeker niet zonder gevaar. De overtocht naar Hellevoetsluis duurde soms een halve dag of langer. Het is toen ook voorgekomen, dat men door de ijsgang helemaal niet van en naar het eiland kon. De belangstelling van de bevolking voor deze "worsteling door het ijs" was uitermate groot, zoals op de foto is te zien. Door de uitvoering van het Deltaplan, met name het gereedkomen van dammen en bruggen, is deze misere gelukkig verdwenen. Men kan zich bijna niet meer indenken dat het allemaal zo geweest is.

Waterweg - Middelharnis

40. Dit kiekje geeft een bee!d van de Waterweg van ruim een halve eeuw ge!eden. Op de poststempe! van deze ansicht staat 1905. Huis en schuur rechts vormden de boerderij van Joh. Struik; de schuur daarnaast is de betonfabriek van Jeroen Dijkers, vandaar de betonbuizen die er liggen. De rijen huizen waar men tegenaankijkt, worden de Waterwegstraatjes genoemd. De vrouw met de me!kemmer links is, heeft men ons verte!d, mejuffrouw Onderdelinde en de dame rechts, in 't zwart, haar zuster Jacoba OnderdeJinde. Links ligt de Oostdijk. De naam "Waterweg" is waarschijnlijk ontstaan, orndat dit gedeelte aan de benedenkant van de dijk vroeger met vee! wateroverlast had te kampen. De huizen aan het eind noemde men "De Singe!".

ยท Kaaidreef MIDDELRA.RNTS

41. De Kaaidreef was vroeger een van de meest idyllische plekjes van Middelharnis. Men kon er vaak schilders bezig zien het fraaie beeld op het doek te brengen. Door deze kreek stroomde het water uit de polder, lozende op de haven van Middelharnis. In 1938 is de Kaaidreef gedempt. In het eerste huis links woonde destijds J. van Zan ten, nu de weduwe G. Buth. In het huis met het eerste topgeveltje woonde de weduwe Menheer, later F. van Zetten. In de volgende huizen woonden achtereenvolgens A. Springvloed, A. Boeter (thans de weduwe Boeter), M. van Delft, J. v.d. Meide, J. Krijgsman en, achteraan, S. van Groningen. Door overlijden en verhuizingen zijn er weer andere bewoners gekomen. Ret huis rechts werd vroeger bewoond door C. Bakker en sinds 1936 door A. Verduin. Het huis geheel rechts, bij de bomen, is het zogenaamde "Mekhof", de boerderij van de familie Struik.

Station en Watertoren. Middelhernls.

42. Op het poststempel van deze kaart staat 1910. Het R.T.M.-station met de watertoren moet nog maar kort tevoren zijn gereedgekomen, want pas in 1909 kwam de tram op het eiland Goeree-Overflakkee. De watertoren diende om de locomotieven van water te voorzien. Door de bouw van dit station werd Middelharnis steeds meer het centrum van het gehele eiland. De tram komend uit de richting Ouddorp, also ok die uit de richting Ooltgensplaat reed, ten behoeve van de reizigers die Of met de veerboot mee moesten Of van de veerboot kwamen, via Middelharnis-haven. Dit oponthoud duurde volgens de dienstregeling ruim een half uur. De reizigers die niet met de boot mee moesten, maakten van die gelegenheid dikwijls gebruik om in Middelharnis wat ink open te doen.

43. In 1918 kwam de eerste autobus op Goeree-Overflakkee: een ouderwets Ford-busje, rondom in het glas, dat volgens het opschrift plaats had voor twintig passagiers. Het was van de heer Zanger uit Rotterdam, die een lijndienst onderhield vanuit Middelharnis naar Ouddorp. Ruitewissers had het busje niet en als -de voorruit besloeg werd het tuimelraam geopend om goed uitzicht te krijgen. Het zal er dus wel "trekkerig" in zijn geweest! Deze particuliere dienst, een concurrent van de R.T.M., heeft zich niet lang kunnen handhaven.

.3andpad.: .. /': ? jQiddelharnis

.~

44. De situatie op dit gedeelte van het Zandpad is sinds 1900 wel veel veranderd. Het Beneden-Zandpad was toen nog niet afgegraven. Het in de verte zichtbare hoge huis is thans de kapperszaak van Krijger; eertijds woonde daarin muziekleraar Vletter. Het dan volgende witte gebouw is de synagoge, die na de oorlog is afgebroken en tot cafetaria verbouwd. De joodse gemeente hield in de vorige eeuw haar samenkomsten te Sommelsdijk; van 1813 tot 1821 in een huis op de Vissersdijk en van 1821 tot 1842 in een huis op de Achterweg. Op 2 april 1842 was de synagoge klaar. Na de oorIog is de Israelitische gemeente op het eiland opgeheven, omdat bijna aIle joden in de oorIog zijn orngekomen.

Het dan volgende rijtje huizen werd bewoond door varkenshandelaar Adr. Krijgsman en boekhandelaar Vermeulen. Het "Logement" was van Joh. Hanson. In de lagere huizen woonden Kees van Hoften, barbier en schoenmaker, en A. v.d. Stad, die er een petroleumhandeltje had. De laatste huizen zijn bij het grote pand van de firma Buysse getrokken.

45. Een van de eerste "dorskassen" werd geexploiteerd door de gebroeders Nieuwland. Het was een Duitse machine, die werd aangedreven door een motor (links). De dorskas staat op de zogenaamde "klampenmeet" aan de Steneweg, ter hoogte van de huidige zaadhandel van J. v.d. Meide, De landbouwers voerden de oogst met paarden en wagens aan en deze werd dan ter plaatse gedorst. Het stro werd op klampen gezet, vandaar de naam "klampenmeet". Van de personen wist men ons weinig namen te geven, Zittend herkennen we machinedrijver A. Nieuwland en de tweede persoon rechts, bij de dorskas, is Hans Springvloed Dubbeld. Onder het woord "Mannheim" rechts boven staat A. den Boer, thans eenentachtig jaar en wonend aan de Waterweg.

46. Een kiekje uit 1916 van een groep dames die had gecollecteerd voor het Ziekenfonds MiddelharnisSommelsdijk. We zien zittend, van links naar rechts: Leentje van der Weide, Neeltje Koudijzer en Leentje Born. Staand: Jobje Koudijzer, Trientje van der Weide, Adr. van Wezel, N. Knape, M. Kievit; 1. Doornbos, Tina Buys, Jo Bienefelt en mejuffrouw Joppe. Een leuke foto om de klederdrachten van toen eens te bekijken!

47. Het mannenkoor "Asar' poseert hier voor de fotograaf, toen het in 1936 de derde prijs in de derde afdeling had behaald. Op de eerste rij staan, van links naar reehts: M. Koole, N. Westerval, Van der Stoep, C. de Bakker, A. Koudijzer, twee onbekenden, A. Krijgsman, nog een onbekende, B. van der Linden, C. v.d. Waal en J. van Dijke. Op de tweede rij zitten: J. Driesse, J. van der Velde, J. van Zan ten, L. Weed a, H. Boekhoven, Sehroots, J. v.d. Stoep en W. Nieuwland,

48. Op deze foto zien we een groep brievenbestellers op het pleintje achter het postkantoor te Middelharnis. De post is gesorteerd en men staat gereed om Of lop end Of per fiets uit te rukken. We zien, van links naar rechts: L. Blok, de hulpbestellers Stoffel Looy, P. Vijfhuize en L. Auperle, J. Geldhof, L. Korteweg en T. Hollaar. Ze zijn nog gekleed in de oude uniformen; de hulpbestellers kregen eerst later hun uniform. De post werd toen al vanaf het hoofdkantoor zowel in de gemeente Middelharnis als Sommelsdijk bezorgd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek