Middelharnis in oude ansichten

Middelharnis in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Middelharnis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3214-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelharnis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Steunt het VliegveJdplan Middelharnis-Sommelsdijk :UC&t;YI1.ยท;!,~!'te ~al'" Rotterdam, Haamstede, Vlissingen.

49. In de jaren dertig heeft men geprobeerd te Middelharnis-Sommelsdijk een eigen vliegveld te verkrijgen om vanaf het door het water geisoleerde Goeree-Overflakkee een vluggere verbinding voor personenvervoer naar het vasteland te verkrijgen. am daarvoor propaganda te maken werd een vliegtuigje voor het raadhuis te Middelharnis opgesteld. We herkennen, van links naar rechts en van boven naar bene den de dames: Lena Kroos, P. de Mooij, Adri van Eck, Marie Dijkers, K. Vis, Loes Driendijk, Betsy Bakker, Jo Kern, M. van Beek, Maaike v.d. Meide en Ma Boelaars. Aan de stuurknuppel zit Janna de Mooij. Het vliegveld is niet tot uitvoering gekomen, maar de meisjes hebben aan de propaganda, ook in Zeeland en Brabant, weI veel plezier beleefd!

. . ,

!

Middelharnis

Burgemeester Boumanplein

50. Deze middenstandswoningen aan het Burgemeester Boumanplein zijn in de jaren 1921-1930 tot stand gekomen onder het actieve beleid van de "Woningbouwvereniging Middelharnis". De ansichtkaart die wij hiervoor hebben gebruikt, heeft als poststempel1925. Het Beneden-Zandpad was to en na de afgraving nog niet voor het rijverkeer voltooid, wat aan de putten in de weg is te zien. Op de achtergrond zien we de rooms-katholieke kerk met toren. De huizen in de Chr. de Vrieslaan waren toen nog niet alle gebouwd. Het hoekhuis (waar het kruisje boven staat) werd bewoond door het echtpaar Baart-Snoek. Op het Burgemeester Boumanplein is later de muziektent geplaatst.

51. De hervormde kerk werd bijna gelijk met de bedijking gefundeerd. Zij was toegewijd aan de aartsengel Michael en aan St. Johannes. Uit oude archieven is gebleken, dat er aan deze kerk reeds in 1467 zilver en juwelen werden geschonken. In de tijd van de Reformatie ging de kerk over aan de protestanten; de eerste predikant was Aico of Ajac Westerwolde (1575-1582). Op 24 juni 1904 brandde de kerk geheel uit; alleen de muren bleven staan. Zij is toen herbouwd tot de kerk zoals u die op deze afbeelding ziet. Op 30 december 1948 woedde er ook een felle brand in het kerkgebouw (zie de volgende foto).

52. Op 30 december 1948, omsteeks 11 uur 's morgens, was er groot alarm in de gemeente Middelharnis. Er woedde een felle brand in de hervormde kerk, zoals op deze foto duidelijk is te zien. De vlamrnen sloegen het dak uit en niet alleen de brandweer uit Middelharnis, maar ook die uit de omliggende plaatsen werden gealarmeerd om het vuur te blussen. Het mocht niet baten: de kerk brandde geheel uit, aileen de muren bleven staan. Het was een zeer trieste oud- en nieuwjaarsdag, niet aileen voor de hervormde, maar voor geheel de burgerlijke gemeente. De kerk is nadien grondig gerestaureerd en in haar oude glorie herbouwd. Het koor is er toen bijgetrokken, zodat er meer zitplaatsen kwamen (zie de volgende foto).

53. Een gedeelte van het interieur van de in 1949 herbouwde hervormde kerk, het zogenaamde liturgische deel, de predikstoel en de ruirn te voor de doop- en Avondmaalsbediening, met gezicht op het koor. De predikstoel, die eerst vlak voor de muur van het koor stond, is naar de zuidelijke muur verplaatst, zodat het auditorium de prediker ook vanuit de verste hoeken kan zien. Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat zich bij de brand enkele personen in de kerk bevonden om nog wat te redden. Timmerman P. Groenendijk stak een schroevendraaier onder de in de vorige eeuw door een visser in hout gesneden trapversiering in de vorm van een kabeltouw, rukte die eraf en wist haar in veiligheid te brengen. Deze mooie sierlat is weer op de nieuwe preekstoel aangebracht. Houthandelaar A. Boogerman haalde de Statenbijbel van de preekstoel, zodat die ook werd behouden.

54. De gereformeerde kerk aan het Kerkepad (vroeger het zogenaamde Dronkemanspad) is gebouwd in 1865. In de tijd van de Afscheiding, in 1834, werden eerst godsdienstoefeningen gehouden in de Nieuwstraat, in een gebouwtje van bakker Johs. v.d. Slik Pzn. Dit groepje heeft echter niet lang bestaan. In 1863 werd door ds. Mattheus Keulemans uit Middelburg een gereformeerde gemeente onder het kruis gesticht. De eerste voorganger was oefenaar Willem Cornelis Huizer, die in 1867 predikant werd van de gereformeerde gemeente aldaar. Het hier afgebeelde kerkgebouw werd gesticht in de boomgaard van Jeroen van de Roovaart Peeman; om de kerk te bereiken moest men eerst door het huis van C. Dubbeld in de Nieuwstraat en vervolgens via een houten brug de scheidingssloot over. Uit deze kerkgroepering is later de Gereformeerde Kerk ontstaan. Het huidige kerkgebouw, hoewel groter en gemoderniseerd, staat nog op dezelfde plaats. Op de achtergrond zien we de toren van de hervormde kerk.

55. Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Chr. de Vrieslaan. Deze gemeente voorheen ressorterende onder Dirksland - is op 3 april 1928 gemstitueerd en op 24 juni 1928 werd het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genom en. In 1937 is deze kerk verbouwd tot wat u hier ziet; zij bevatte toen ongeveer vierhonderd vijftig zitplaatsen. Van 1950 tot 1954 werd deze gemeente bediend door ds, G. Zwerus; van 1964 tot 1967 door ds. G. Mouw en sinds 8 augustus 1973 door ds. Th. van Stuyvenberg, die intussen een beroep naar Meliskerke (Walcheren) heeft aangenomen.

II

56. De christelijk-gereformeerde kerk aan de Hoflaan, werd in 1931 gebouwd. Deze kerkgroepering is in 1930 tot stand gekomen. De eerste predikant was ds, W.F. Laman, na hem kwam ds. H. Visser Mzn., beiden zijn overleden. Verder hebben de volgende predikanten de gemeente gediend: ds, N. de long, ds, P. de Smit, ds, M.e. Tanis, ds. H.e. v.d, Ent, ds. P. Roos en thans ds. L. v.d, Meij.

57. Deze foto is genomen in het begin van de jaren dertig, ter gelegenheid van de opening van de Lighallen aan de Juliana van Stolberglaan. Er was to en nog geen ziekenhuis op het eiland en men wilde toch iets voor langdurige of herstellende zieken doen. Deze Lighallen waren een creatie van de Vereniging "Steun bij Ziekenverpleging" om zieken, die anders in een tentje bij hun huis moesten liggen, verpozing te geven. Vijf a zes maanden per jaar brachten ongeveer dertig personen er de dag door. Aan hen werden ook versterkende middelen verstrekt. Er was een mooie tuin bij om in te wandelen. Op deze foto ziet u, van links naar rechts, onder anderen: G. van Es (boven), M. Bijleveldt, C. Kroos, C. van der Meijde, J.A. Dijkers, H. van Heest (een van de voormannen van S.B.Z.), C.A. Jansen, mevrouw Van Heemst en boven haar, met hoeden op, de doktoren S. en P. Knops, vervolgens de heer en mevrouw Van Loo, wethouder J. Vroegindeweij, burgemeester LJ. den Hollander, de heer Slager (voorganger van de synagoge), de heer Nanning en, zittend aan tafel, het echtpaar Baart. Verder herkennen we: notaris Van Buuren, dokter en mevrouw Arends, Th. de Waal, J. Zaaijer, Han Boomsma en, geheel rechts, de heer en mevrouw F. van Leeuwen. De overigen behoren tot het verplegend personee!. In de oorlogsjaren werd de exploitatie onmogelijk en in 1948 verdween deze instelling.

58. Een fraaie foto van de Oostdijk en de mooie oude huisje met puntgevels. We hebben dit kiekje opgenomen omdat de huizen links bijna alle zijn afgebroken en omdat men hier nog kan zien hoe het vroeger is geweest. De driewieler is van groenteman A. Koote, die met zijn handel bezig is. De Oostdijk is een smalle dijk, die naar de Westdijk doorloopt en die voor autoverkeer is afgesloten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek