Middelharnis in oude ansichten

Middelharnis in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Middelharnis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3214-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelharnis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Middelharnis - Seer. Nijghstraat

59. De Secretaris Nijghstraat is in de jaren dertig gereedgekomen. De wegen zijn nog begrind. Het woonhuis links wordt thans bewoond door mejuffrouw J. den Boer; naast haar woont G. de Jager (voorheen C. v.d, Meide). lets verderop is de patat- en ijszaak van Kruik. Het gebouwtje links was toentertijd de smederij van W. Zuiddijk.

60. De huizen in de Hoflaan zijn voor het merendeel eerst in de jaren dertig gebouwd. Vroeger was dit het Binnenpad, dat we op een vorige foto hebben laten zien. Het grote huis links is het Arbeidsbureau, vroeger de woning van kantonrechter mr. Van de Velde. Daarnaast ligt de ingang van de Wilhelminastraat en links ertegenover de ingang van de Emmalaan. Ret hek links staat voor de christelijk-gereformeerde kerk. De woningen die u aan het eind ziet, staan aan de Langeweg.

61. Vroeger zongen de schoolkinderen op koninginnefeest: "Leve de Wilhelmien, ik heb je nog nooit gezien! " Op 25 april 1936, toen koningin Wilhelmina met onze kroonprinses Juliana voor het eerst een bezoek bracht aan Middelharnis, was dit liedje uit! De Koningin en de Kroonprinses bevinden zich hier voor het raadhuis. Links staat burgemeester L.J. den Hollander. De padvinders en hun leiders, H. Kuiper (op de achtergrond) en P.H. Boekhoven (in gesprek met de Koningin), brengen een groet. De saluerende dame is mevrouw P. van der Stoep-Zijlstra met haar welpen.

62. Kroonprinses Juliana en prins Bernhard brachten op 27 oktober 1947 een bezoek aan Middelharnis. U ziet hen hier in de Voorstraat, begeleid door burgemeester D. Rijnders, op weg naar het raadhuis. Achter de Prinses herkennen we mr. L.A. Kesper, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Direct achter de burgemeester (met zwarte hoed) ontwaren we wethouder J. Vroegindeweij en naast hem, blootshoofds, raadslid C. Esselink, die kortgeleden op hoge leeftijd is overleden. De schoolkinderen op de voorgrond staan gereed om de vorstelijke personen een zanghulde te brengen. Bij aankomst aan het havenhoofd werden door Beppie Verhage de bloemen aangeboden, die de Prinses in haar hand draagt. De jubelende mensenmenigte puilt de Voorstraat uit; wei een bewijs dat Middelharnis zeer Oranjegezind is en ons Koninklijk Huis een warm hart toedraagt.

Mlddelharnis

Stationsweg

63. Een kiekje van midden in het dorp: de Stationsweg. In het witte huis woonde in de jaren dertig J. Slis. Nadien is het huis verbouwd en is het de ambtswoning geworden van de burgemeester. Het hoge huis aan het einde rechts is het postkantoor aan de Ring. links staat de toren en achter de hoge bomen doemt de hervormde kerk op.

~ing.

ffiiddelhar'lis

64. Hier zien we een gedeelte van de Ring met de muziektent. In het eerste huis links woonde F. Koote; het is thans woonhuis en smidse van de gebroeders Witvliet. Het tweede, iets hogere huis was het "Gasthuis", waarin zich heel vroeger een soepkokerij beyond om de minder bedeelden van soep te voorzien. In het volgende lagere huis woonde de familie Peeman en in het daarop volgende de familie Van der Slik.

65. Hier poseren het bestuur en de leden van de muziekvereniging "Semper Crescendo" uit Middelharnis-Sommelsdijk, opgericht in 1889. De leden had den toen nog geen uniform. Op de onderste rij zien we, van links naar rechts: A. Bruggeman, A. Verbrugge, J. Verburg, L. de Koning, Jac. Noordijk, M. Klein en J. van Dongen. Op de tweede rij: T. van Hoften, P.J. Bruggeman, J. Witvliet, directeur M.M.J. Vletter, H. Brinkman, A. de Koning, C. Troost, voorzitter W. Kuyper, L. Blok, G. Krijgsman, J. de Koning en L. de Leeuw. Op de derde rij: S. Tieleman, T. Wielaard, J. Blok, B. Meijer, A. Witvliet en M. Huisman. Op de bovenste rij: G. van Sliedregt, K.J. Meijer, 1. v.d. Waal, L. van Sliedrecht, A. Krijgsman en J. Prins.

66. De Hobbemastraat draagt de naam van de beroemde schilder Meindert Hobbema(l638-1709), die in 1669 het vermaarde "Laantje van Middelharnis" schilderde. (Zie voorplaatje en de beschrijving op pagina 2.) Het witte huis was destijds van gemeenteontvanger en rentmeester Van Paasschen; het is door de Gereformeerde Gemeente aangekocht en verbouwd tot pastorie. Thans woont ds. Th. van Stuyvenberg erin. Links zien we de Verlengde Hoflaan en rechts de toegang tot de oude begraafplaats.

67. De eerste huizen in de Prins Hendrikstraat zijn in 1930 gebouwd. De omgeving bestond toen nog uit tuingrond. Het huis rechts vooraan is de schoolwoning van de Groen van Prinstererschool, waarin nu het hoofd M. Edewaard woont. De foto is genomen vanaf de Juliana van Stolberglaan; de straat mondt uit in de Hoflaan. Aan het eind is nog net het kantoor van de E.M.G.O. te zien. Met een puntje komen de wieken van de molen "De Dankbaarheid" boven de huizen uit. Deze straat geeft, evenals de andere straten uit die tijd, een beeld van rust, omdat in de jaren dertig het autoverkeer nog miniem was.

68. De Wilhelminastraat was ook in het bouwplan tussen de Langeweg en het Zandpad begrepen (1921-1930). Zoals u ziet zijn er middenstandswoningen gebouwd. De Wilhelminastraat kruist de Chr. de Vrieslaan, verderop heet het De Ruyterstraat. Op de achtergrond ligt de stenen trap, die toegang verleent tot het Boven-Zandpad. Het gebouw waar u tegenaan kijkt is het confectiebedrijf van Fabert; het hoogste is het toenmalige bankgebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij. De man met fiets is L. de Waal, die de nieuwe straten voor zijn boekhandelliet fotograferen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek