Middelstum in grootmoeders tijd

Middelstum in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.A. Brongers, J. Buskes, M.A. Brongers-Huizinga en A. Kooi-Goldhoorn
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5918-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Rederijkerskamer "Saraswati" te Middelstum kort na de oprichting in 1905.

Eerste rij, van links naar rechts: Derk Sikkema Elema, Lize Allersma, Piet B. Goldhoorn, Fenna Perdok, Doewe Elema, Martje Boukema, Hendrik Perdok, Alide Goldhoorn, Jurjen Gaaikema, Catharina (Popkes) van Bergen, Jacobus Rooda en Trijntje Wibbens.

Zittend: Grietje (Popkes) van Bergen, Joh. Gaaikema, Martje Dijkhuis, Bron Rooda, Derk Allersma, Piet T. Goldhoorn, Hilje Wibbens en Jantje Doornbosch.

Liggend: Frederika van der Molen, Jacobus Arkema, Heiliena van der Molen, Zwaantje Zijlstra en Catharina (J.) van Bergen.

6. Programma van een .Feestelijke Vergadering" van de rederijkerskamer "SARASWATI" in 1904 ten tijde van de herbergier Jacob Bulthuis, De Valk.

"SARASWATI" werd in 1940 opgeheven toen men gedwongen werd zich aan te sluiten bij de zogenaamde cultuurkamer, een NSB-organisatie.

Wanneer de leden van "SARASWATI" bijeenkwamen droegen zowel de dames als de heren een fraai zilveren insigne, waarin de beeltenis van de Indische godin van de welsprekendheid en harmonie was opgenomen.

De genoemde acteurs zijn: Derk Sikkema, Zwaantje Zijlstra, Pieter Goldhoorn, Catharina van Bergen (= K.v.B.), Dirk Allersma, later secretaris van de zuivelfabriek, toen nog in Middelstum, en gehuwd met Fenna Perdok, zuster van Hendrik Perdok hierna nog te noemen; Martje Huizenga, later gehuwd met Hendrik Perdok, als eerste genoemd in het blijspel .Leve de Fiets"; Frederika van der Molen (later gehuwd met 0.1 Huizinga), Martje Dijkhuis (later gehuwd met K.J. Schuringa), Koos (Jacobus) Rooda (gehuwd met Henderika Tiessens), C. van Bergen (zie hiervoor), Egge Allersma en Doewe Elema (later gehuwd met Catharina van Bergen).

"SARASW A TI"

Fee steIij ke Vergadering,

OJ) VBlJOAG 4 ?.???? .8T J904, ttrI hOlu 'I.:l

den heer]. BULTHUIS Dz. te MiddelslUm.

Generale Nepetitie, WO£:SSJ).lG ! »..uRT ? ....---

~"'lUII' 7 au.

----itCJ_

PROGRA1><[:M:A.

1. Mevrouw is op Reis.

1Jl'J~ ill lIeN HUiJwa ,,*Il. JAI$.I>. ?

Per ??? ea:

ltiju~ JACO.B MULLER, 001:. . .? ac heft D. SttulU.

~w )lVLLtB.. tantt. . . . . ?. ~cj. Z. Zut.nu.

AB.."'O:LD ~l£'EB.8(! RG. hUll eeer, . . . de a«: P. rYOU)!lOOL'C.. m~ M.EI-:RB'CRG. zijue Tt'QCl.... ? ? ?? Mej. K.. Y. Buop ?

? UBI::RT ',oL" BRVGG£.', Hd' vao tIU:l~. d. ~ D . .u.LJtUJU. OL."A. die~e bij :guu,,'It(l. . ~ej. M. HC'%Zuc .??.?

Ret .:ck tpeel! te A.-~ teo buiz.c tU dell beer l1ul.lcao.

2. Leve de Fi e rs.

~lij,pd i. <u bdrill door :So HOKUTU- .??.?. PnY'S.

P.t ????? :' VA~DOOk.".ad'f'Ob.lt ?. ~, EM."dA. tijoe 'TOO_, ?? ~ ? . ? :!eTT'Ol.W ){EVER, ziju ~'llWl:l&o ? VAX D.u..~. :ClltelUer. zijtl oom, .. JuWroo ?. B£TSI. "Pee. ill. ~. llll'iA. i:llDHIttotiJje bij "A)I DooL'I ?. j...",, b.~ot bij u ?. "C Dooali. . ?

Het s=k tpetlt te ecn groote ttaa.

? de.beer H. pgooc.

J' )lej. P. Y. D. ~OLJ3(. ? M. Duuo~

de Oetr K.. RooD".

llq. C. 'f. SUOCll'.

? E.. At ?. uwu..

de bou D. Ewo..

.s.

., 0 oJ." ? 0 ? 0 ? 0 0

4. Her altaar van huiselijk. geluA,

.1'_01,._ door 'j cWDca. ?

Stud: dtaP tkfcle waar!lf:W

.. _tAruo-~ti.

. "-

pouSt boo,

llUZIEE ? lie liet:r G. IJ:tR.E~S ee Gt9ll~

7. Huis aan het Colpende, waar thans het bejaardencentrum "Hippolytushoes" staat. Omstreeks 1910 woonden in de laatste vier huizen allemaal "Van Dijkens" en een familie Degenaar.

Voor het huis, van links naar rechts: Cornelis van Dijken, Jacob van Dijken en Jantje van Dijken.

Cornelis had de bijnaam .Lutjeboer", omdat hij schapen, koeien en kippen hield. Hij kocht ook paarden op, die hij door goede verzorging opknapte en dresseerde.

Jantje was hoedenmaakster en in het gehele gebied bekend om de mooie en goede kwaliteitshoeden die zij leverde.

8. Het eerste huis aan het Colpende, omstreeks 1910, bewoond door Klaas en Albert Degenaar, die een schoenmakerij exploiteerden en in de wandeling "schoenlappers" werden genoemd.

Het waren bijzondere mensen. Klaas speelde graag accordeon. Samen bedreven ze (vooral als ze een borrel ophadden) spiritisme, Als bijverdienste verkochten ze Haarlemmerolie van de firma C. de Koning Tilly te Haarlem.

9. De kinderen van de kleuterschool aan de Burchtstraat in 1918 onder leiding van juffrouw Fenny Louise Dam (geheel rechts); zij kwam uit Hillegersberg. Links staat juffrouw I Bolt.

Naast haar: de kinder en B. van Dijken, H.I Miske, I Huizinga, E. Zuidhof, C. de Wit, M. Kuipers, I Noot en een niet geidentificeerde kleuter.

Op de tweede rij: W. Amulung, D. Norden, M. Werkman, D. van der Laan, E. Zuidhof, I van Hulsteijn, S. Bos, I Zandbergen en G. van der Beek.

Derde rij: I van Dijken (met schepje), mogelijk I Ruiter, I van der Beek, 1. Koetsier (iets daarboven), Annie Compaan, F. Bosman, ? Steendam (iets daarboven), A. Kalkwiek en geheel rechts Koos Elema (zat niet op school, maar kwam even langs, broer van de latere notaris Jacob Elema, gehuwd met Jansje Havinga te Warffum).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek