Middelstum in grootmoeders tijd

Middelstum in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.A. Brongers, J. Buskes, M.A. Brongers-Huizinga en A. Kooi-Goldhoorn
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5918-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Een in aIle opzichten interessante foto van een moeder met haar kind. Op 1 juli 1855 huwden te Kantens Klaas Jacobs Vinhuizen (geboren in Westeremden op 8 mei 1830, overleden te Middelstum op 10 februari 1911) en Elisabeth (Derks) Smit (geboren in Usquert op Ludema 21 juli 1825, overleden te Middelstum op 14 juli 1890).

Op 27 april 1858 werd hun zoon Jacob Vinhuizen geboren. De foto zal in 1859 zijn gemaakt.

Jacob huwde te Middelstum op 24 oktober 1890 met Grietje Riemersma, een Friezin (geboren in Burum in 1853 en overleden te Mentheda in 1934).

Jacob Vinhuizen werd een in Groningen bekend historicus en overleed te Middelstum op 6 april 1931.

11. Een reisje naar Rotterdam op 9 september 1915. De reden van het reisje was de aanstelling van een nieuwe onderwijzer.

In het "Witte Huis" liet men zich fotograferen bij de "snelfotografie" Stoei. Van links naar rechts: Jacob Vinhuizen, K. Noorman en het hoofd van de school W. Vlietstra.

12. Foto, in 1908 genomen voor het oude gemeentehuis van Middelstum, van een klas van de christelijke lagere school. Links meester E. van der Schans in een voor hem typerende houding, met de rechter hand op het hart. N aast hem meester Kieft, die met een dochter van Van der Schans was gehuwd. Geheel rechts ziet men meester Olthof, meester Fongers en mevrouw Bonnema, van wie wordt verteld dat zij door haar nogal corpulente figuur vaak in slaap viel!

Herkenbaar zijn onder anderen op de bovenste rij: Betsy Vinhuizen, Hilda Ubbens, Detje Wiersum en Fennegien Wiersum.

Op de tweede rij: Menko Ubbens, Siert Ubbens, Egbert Ubbens en Willem Koopman. Op de derde rij: Kast Eisinga, Mientje Eisinga, Mietje Koopman en Etto Huizinga. Op de vierde rij: Grietje Koopman en Piet Werkman.

~'-''"--

-~":='-'-'" - .'

13. Het bestuur van de Naamloze Vennootschap .Eerste Groningsche Auto-Omnibus-Ondernerning". Er werd een lijndienst onderhouden tussen Usquert en Groningen, duur anderhalf uur.

De foto toont het gezelschap in 1911 in Duitsland op zoek naar een bus. Men ziet de heren: Roelf Jan Vink, arts (1867 -1946) te Bedum; Gerrit Dusseldorp, grossier in Usquert; burgemeester Popko Venhuis van Kantens; Jacob Vinhuizen, landbouwer en historicus te Middelstum; en (Melle) Gorter, grutter te Middelstum.

Dienstregeling geldig vanaf I Oct. 1912.

N. V. Eerste Gran. A.uto-Omnlbus-Onllerneming

-:- USQUERT-GRONINGEN. -:-

I 8.10 11 so 1.05 3.20 7.20
USQUERT V. Is::'
C8lionskoffiehuis. I CI) ~
Ro.tum . : ~ :: 8.17 11.57 1.12 3.27 7.27
Kantens .,<0 8.24 12.04 1.19 3.34 7.34
Middelstum . .: 8.00 8.33 OJ 12.13 -0 1.28 a:; 3.43 7.43
Fraamklap . . I 8.05 I 8.38 'c 12.18 ~ 1.33 'a 3.48 7.48
Onderdendam .1 8.1518.48 ~12.28 N 1.43 ~3.58 7.58
Wruetende Mol 8.24 8.57 ~ 12.37 ~ 1.52 .@l 4.07 8.07
Bedum. '.' 8.3019.03 c 12.43 ~ 1.58 c 4.13 8.13
Ellerhuizen. 8.38 9.11 ~ 12.51 :;: 2.06 ~ 4.21 8.21
Zuidwolde. 8.46 9.19 12.59 2.14 4.29 8.29
N. Hoogebrug . 8.54.9.27 1.07 2.22 4.37 8.37
GRONINGEN A. 9.02 i 9.35 1.15 2.30 4.45 8.45
Hotel VOl:clznng- I GRONlNQEN -USQUERT.

1 I I

GRONINGEN V. 9.50 1.30 2.45 3.30 5.00 9.00
Hotel VoCelzanjt I I
N. Hoogebrug. 9.58 1.38 2.53 3.38 5.08 9.08
Zuidwolde . . i 10.06, 1.46 3.01 3.46 5.16 9.16
Ellernuizen . . I 10.1 -l OJ 1.54 -03.09 3.54 a:; 5.24 9.24
Bedum. . . '110.22 'c 2.02 g 3.17 4.02 'c 5.32 9.32
Wroetende Mol 10.28 ~2.08 N3.23 4.08 ~5.38 9.38
Onderdendam . 10.37 ~2.17 ~3.32 4.17 ~ 5.47 9.47
Fraamklap. 10.47 c 2.27 ~ 3.42 4.27 g 5.57 9.57
Middelstum. 10.52 ~2.32 :;: 3.47 4.32 N 6.02 10.02
Kantens 11.01 2.41 3.56 C . 6.11 10.11
0)'0
Rottum 11.08 2.48 4.03 O)rtl 6.18 10.18
_c
USQUERT A. IUS 2.55 4.10 <Q 6.25 10.25
Statlonskofflehuls. I Des Dinsd. gelegenh. tot het verv. v. passagiers v. Onderdendam n. Middelstum. vertr. v. Onderdendam des morgens 7.40 en's nam. om 4.55 uit Middelstum n. Onderdendam.

Uitgave Hotel VAN LACUM, Middelstum.

14. Drie klassen van de lagere school in Huizinge, onder leiding van meester Oldenburger (met zoontje Pieter op de arm, rechts)enjuffrouw Van Eerden (geheellinks). De foto is omstreeks 1905 gemaakt.

Op de bovenste rij werden herkend: E. Broekema, H.1. Bonema, 1. Bonema, M. Luurssen en M. Bolt. Op de tweede rij onder anderen P. en L. Lijnema.

Op de voorste rij: H.G. Hogendorf, D. Doornbos, L. de Vries, K. Oosterhuis, P. Doornbos, Venema en 1. Venema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek