Middelstum in grootmoeders tijd

Middelstum in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.A. Brongers, J. Buskes, M.A. Brongers-Huizinga en A. Kooi-Goldhoorn
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5918-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De A-440 in een feestelijke optocht omstreeks 1925 in de Grachtstraat. Achter het stuur van de Spijker (?) de eigenaar fietsenhandelaar en -maker en autoverhuurder Derk Mulder.

Opzij loopt veldwachter Terpstra, terwijl verder werden herkend de heren E. Wit (met pijp), J. Hondert, Kolstein, Robbe en W. Sietsema.

Cooperatieve Zuivelfahriek '. Midde1stulII ?.

16. Blijkens notariele akte werd op 5 mei 1894 de N.V. Stoomzuivelfabriek te Middelstum opgericht. Vanaf 18 april 1921 werd de melkverwerking overgenomen door de nieuwe fabriek te Bedum. Op de afbeelding ziet men de fabriek in 1914 in vol bedrijf. Op de voorgrond een turfschip. Bekende turfschippers waren Rozema en Tabak. Het hoofdmotief op de kaart is de reeds lang verdwenen villa Melkema van de familie Van der Molen. Fraai is de nota uit 1920 met stempel van de directeur K. Wolters, die vanaf de oprichting tot 1913 werkzaam was en toen tot directeur bij de Lijemf in Leeuwarden werd benoemd. De ondertekening is van D. Allersma, de administrateur. Interessant is de advertentie uit 1916, die duidelijk bedoeld is om tot uitbreiding van het aantalleden te kornen, die bij de oprichting vrijwel uitsluitend uit de gemeente Middelstum afkomstig waren.

Villa Melkema. Middelstum.

(£;oop. ,Zuiveffaoriel. te )J<Wefsfum (Jioffan<I).

Telegram.Ad,.: ZUIVEI..FABRIEK MIOOELSTUM. T~. '"tote. No. 1

MIDDELSTUM,

.:1=1. 1930.

liier1>ij deelen ?? 1j II mede,eat door het BeS1;uur der Coop.

ZuiveU ?. 1>r1ek l!1ddela~"'" 1. 1>e.loten, 1n den vervolge ?. l1een .uOs1die te verloenon aan gecontroleord.e koe1en met een a.a.n$&.l van min.tens 275 cont!81e eagen.

17. Dit is een van de mooiste beelden uit "grootmoeders tijd", die bewaard bleef. Het bedrijf werd sinds 1922 bewoond door de familie Mulder, thans door H. Mulder en echtgenote.

Voordien werd het bewoond door de kuiper Evert Kool en zijn vrouw Hilje van Dingen, die oorspronkelijk van Oldenzijl kwamen. In 1878 verwierven zij de voormalige in 1800 gebouwde openbare school met onderwijzerswoning. In laatstgenoemd jaar werd een nieuwe school in gebruik genomen. Van het schoolgebouw is nog een mooi herkenbaar deel aanwezig, zij het dat door gestage verbreding van de rijweg het gebouw zeven meter is ingekort. Kuiper Kool bewerkte het hout voor de vaten, het ijzerwerk werd geleverd door smederij Addens, later overgenomen (1908) door smid Rustema, die zich naast het "oude schooltje" vestigde in het pand dat tot genoemd jam in gebruik was bij slager Hartog Ekstein.

Op de foto de familie Kool, van wie de dochter Keemeltje handwerkonderwijzeres werd.

18. Feestweek met optocht in Middelstum omstreeks 1925. Een tractor trekt een schip, de "Motor Luctor" van de beurtschippers Linstra en Sietsema, die een vaste dienst op Groningen verzorgden.

Op de tractor een bord, waarop men leest: .Deze tractor - wordt gevoed met - Texaco producten - en blijft gezond."

Met hoed achter de tractor de landbouwer Jacobus (Coos) Rooda, waarschijnlijk de eigenaar van de machine. Voor het schip staat D. van der Molen en op de boot zien we onder anderen K. Wiersum, M. Lubberts, de circa 10-jarige Klaas Rooda (1915-1993), zoon van 1. Rooda; H. Linstra met dochtertje A. Linstra en R. Sietsema.

19. Tot een van de grootste gezinnen die Middelstum heeft gekend, behoort ongetwijfeld de familie Roelf en Anje van Dijken. De groepsfoto werd omstreeks 1901 gemaakt door de bekende fotograaf Klaas van der Tuuk, in de wandeling "Klaas Toek" genaamd.

Men ziet, van links naar rechts: Freerk, Klaas, Jan, Pieter, Roelf (vader), Aldert (beschermend naast vader, omdat hij ziek was), Grietje, Anje (rnoeder), Trientje, Betje, Roelf en Martje.

Tussen het jongste en oudste kind was een verschil in leeftijd van 29 jaar!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek