Middelstum in grootmoeders tijd

Middelstum in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.A. Brongers, J. Buskes, M.A. Brongers-Huizinga en A. Kooi-Goldhoorn
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5918-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. In 1950 werd door de plaatselijke afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen een tentoonstelling van oude klederdrachten en gebruiksvoorwerpen uit de regio georganiseerd. De expositie vond plaats in de zaal van herberg De Valko

Op de toto ziet men een deel van bet tentoongestelde materiaal en van links naar rechts de dames A. KooiGoldhoorn in Groninger kostuum, G. Tijks-Ausema, Luci Compaan, (Gini) Addens en M.A. Brongers-Huizinga.

31. De eerste en tweede klas van de openbare lagere school te Middelstum in 1921.

Men ziet links bovenjuffrouw W. Koolma (handwerken), meester T.H.J. Dik (hoofd van de school), in het midden juffrouw 1.E. Bange en rechts boven meester Kraaima en juffrouw Rixte Onnes (later gehuwd met Jur Gaaikema te Stedum).

Bovenste rij kinderen: H. van Wolde, Dina Kuipers, Sien Bos, R. Tuitman, H. Tuitman, S. Kooi, broer van de latere notaris C. Kooi, hijzelf werd notaris in Grijpskerk, S. Bolhuis, P. Wiltjer en M. Lanting.

Tweede rij: ? Van Wolde, A. Sprenger, schuin daaronder een onbekende jongen, Piet Wijchgel (was linkshandig, maar moest pertinent rechts leren schrijven, zag een docent dat hij links schreef of tekende, dan kreeg hij een tik met een platte lineaal! Het is maar goed dat nieuwe onderwijsmethoden zijn ingevoerdl), 1. Bos, M. Smilda, A. Tuitman, B. Smilda en A. Smilda.

Derde rij: R. Kuitert, D. van der Laan, 1. Haak, A. Mulder, H. Dijkema, 1. Dijkema, S. Smilda, E. Bos, een onbekende, K. van Bergen, B. Venema, een onbekende en twee kinderen Weessies.

Onderste rij: C. Kuitert, Obbe en Syger Huizenga, Jan Huizinga en een onbekende, de zusjes R. en J. Siebema en een onbekende.

32. De openbare lagere school te Middelstum injuni 1928 met het onderwijs personeel.juf Wijchman, meester Dik, meester Zijl en juf Riekje Rowaan. Ieder had twee klassen, totaal dus acht. Van de leerlingen memoreren wij de landbouwer-groentedroger op de boerderij De Oost in Oosterburen K. Rooda (1915-1993) (derde van linksboven).

Zoon J.W. Rooda bouwt thans een nieuw bedrijf op de voormalige borg-boerderij Nije Fraem, eveneens in de Oosterburen.

33. Groepsfoto van de openbare lagere school in 1963.

Links het hoofd van de school de heer Jan Glas, in het midden juf Pie Harms en geheel rechts me ester Jan Knoppien.

34. Na een brand in 1846 werd de molen "Zeldenrust" in Westerwijtwerd in 1852 herbouwd en een jaar later het molenhuis.

Men ziet hier de molen ten tijde van molenaar Roelf Heines Hazekamp (overleden in 1959), die gehuwd was met Eissa Oudman. Laatstgenoemde bleef er tot 1969 wonen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek