Middelstum in oude ansichten deel 1

Middelstum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van Maar
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3908-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Stoomzui velfa briek.~lI D 1) ELST G M.

10. De Cooperatieve Zuivelfabriek te Middelstum werd opgericht in 1894 en werd in 1921 naar Bedum verpJaatst. De foto toont de gunstige ligging aan het Boterdiep, waar de schepen konden meren. De platboomde vaartuigen konden onder de trekweg door bij de fabriek komen. De eerste directeur was de heer K. Wolters. Toen de fabriek verplaatst werd, werd het gebouwencornplex in gebruik genomen door de familie Robbe. De zuivelfabriek voorzag het dorp vanaf 1909 tevens van eJektriciteit.

II. De pel- en oliernolen De Haas. Men ziet de huidige behuizing van de farnilie Wieringa. In 1821 werd de rnolen eerst verkocht door Abel Klazen Niehof en in hetzelfdejaar door Jan Krijns Noordhof te koop aangeboden.

12. Deze opnarne van de oude trekweg (jaagpad) tussen Nieuwe til en de Kolk met het gezicht op het Balkje, werd omstreeks 1910 gemaakt. Het voetpad tussen Toornwerd en het Balkje liep door naar de Oude Schoolsterweg (nu Johan Lewestraat). Links ziet men de boerderij die toentertijd bewoond werd door Berend Zijlstra en thans door de familie Wieringa. Rechts ziet men de zuivelfabriek, waar toen reeds gecondenseerde melk werd gemaakt.

[3. Een beeld van 't Golden Streekje, thans de Burgemeester F. van Ankenweg, genomen vanaf de provinciale weg. Het jaagpad loopt nog langs het Boterdiep. Links zien we de inmiddels verdwenen waning van de familie Kluin (houtstek). Het eerste huis werd bewoond door Will em Dethrners, daarnaast zien we het huis van mejuffrouw Martje Duurserna, vervolgens dat van kassier Tidde Goldhoorn, dat later bewoond werd door Joh. Frieling. Hiertegenover woonde veearts Venema, later Barteld Goldhoom en thans de familie Blink.

14. Hier zien we de houtzaagmolen van de familie Nanninga met het oude huis. Op 16 december 1876 werd de molen te koop aangeboden. Aan de voorzijde ziet men het balkgat. Langs de huidige Burgemeester F. van Ankenweg liep to en een breed water (met een balkgat bij de Nieuwe til) dat vol met balken lag. Het was een geliefkoosde speelplaats voor de jeugd en menigeen haalde er een nat pak!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek