Middelstum in oude ansichten deel 1

Middelstum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van Maar
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3908-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelstum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

G.reet uit )'t1iddelstum

Gitga,.e VAn W. Hun, Bedum

30. Op deze foto van de Asingagracht van omstreeks 1910 zien we het huis van de familie Woldring; daarnaast het huis waarin sedert 1928 de familie Van Maar woont (voordien van de families Leeuwen Bakker); vervolgens het oude huis van de familie Ferkranus; dan het huis van de familie Duurserna (voordien de gereformeerde pastorie en kerk tot 1869); tenslotte de panden van de familie Mekkes (kleermakerij en scheersalon), Bossinade (schoenmaker), Werkman (bakker) en Penterman (kruidenier en slijter).

Groet nit MIDDELSTUM

31. De herberg Het Wapen van Leiden stond later bekend onder de naam cafe Van Lacum (met verhuur van paard en rijtuig). In 1818 woonde er de herbergier J. W. Roelfs. Ernaast ziet men de oude behuizing van mejuffrouw Diet Huizinga, in de wandeling ,juffrouw Diet" genaamd. Zij was de eigenaresse van de boerderij aan het trekpad naar Onderdendam. Later woonden hier de families Leeuwrna, Spanninga en Pelleboer. Op de voorgrond is nog een deel van de oude gracht van Asinga zichtbaar.

MIDDELSTUM. De oude Poort van Asinga de Burchtstraat

32. Hier zien we de Burchtstraat met het poortgebouw van de borg Asinga. De poort is hier als woning ingericht en werd bewoond door burgemeester F. Plaat, dr. Wichers daarna door S. J. Huizenga, D. Huizenga en de weduwe C. J. Huizenga (1917). Daarachter zien we het oude postkantoor, dat verbouwd werd en de woning was van M. Gorter. Aan de overzijde zien we het huis van schoenmaker Simon Ekema en daarachter het huis van notaris H. R. Trip. Hierin woonden later de weduwe Fennema, J. Oost Elema (burgemeester) en de onderwijzers H. Heerserna, A. Offereins, D. Munk en L. Bakker. In de jaren 1926 en 1927 is de poort gerestaureerd door mejuffrouw A. Vinhuizen. De bijgebouwen maakten plaats voor een mod erne woning.

33. Zo zag het Colpende met de kleiweg naar Huizinge er uit. Links vooraan zien we het huis dat laatstelijk door de familie Ritzema werd bewoond. Daarnaast staat het huis van de familie K. van Dijken, het volgende huis was van de famiJie Walker en de laatste waning behoorde aan de familie Van Dijken.

..

Pastorie Ned. Hero. Kerk, Huizinge

34. Een afbeelding van de pastorie del' hervormde kerk te Huizinge. Men ziet het thans verdwenen voorhuis, dat nog de middeleeuwse "weem" was. Het behoorde tot de belangrijkste monumenten van de gerneenten en de provincie. De betrekkelijk recente afbraak is daarom betreurenswaardig. De laatste dominee die tevens landbouwer was, was ds. M. Alting Mees. Hij stand hier van 1848 tot 1890.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek