COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Midden-Beemster in oude ansichten

Midden-Beemster in oude ansichten

Auteur
:   Jan de Groot
Gemeente
:   Beemster
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5297-6
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Midden-Beemster in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

47. Overzicht van een rij huizen op de Buurt van links naar rechts: kruidenierswinkcl Kluft , rnanufacturcnzaak RoJ. schildersbedrijf Schmidt- slagerij Rijswijk en de smederij met de prachtige (gesloopte) travailje van Peereboorn. De tram reed nog. er staat een koe op de rails, zoals het bekende liedje ook vermeldt.

48. Ongeveer ter hoogte van de Prins Mauritsstraat (postkantoor) bevond zich het buurtschapje het Eiland. Daar hield de Buurt op. Naast en achter het Eiland lagen weilanden, er was nog van geen enkele bebouwing sprake. Het buurtje telde drie goede , wat grotere woningen langs de Rijpcrweg. De rest bestond uit kleine huisjes, niet veel meerdan een kamer met een afdak, de .. keuken". Erwoonden negen grate gezinnen, het was een hechte gemeenschap. Ook hier weer wat nering. Zo zaten er Jaap Rol als groenteboer, Klaas Akkerman met een manufacturenzaakje en Barend van Dam. die "turfboer" was.

49. Dorpstafereel rand de eeuwwisseling. Op de rustige Rijperweg kon toen nag een harddraverij worden georganiseerd. Het uitgezette parcours liep vanaf het Eiland tot aan de boerderij van Prank (nu Cryoson), omdat hier geen bebouwing meer was.

50. We steken de Rijperweg over vanaf het Eiland en keren terug naar het kruispunt Rijperweg/Middenweg. Waar nu de benzinepomp van D. de Valk staat, werkren eertijds Kohne en Dik samen in een installatiebureau, smederij en rijwielhandel. Bijzonderheden op de foto zijn zeker de in aanbouw zijnde gasketel en de hondekar.

51. Overzicht Rijperweg zuidzijde richting de Rijp. Van links naar rechts: drukkerij van de weduwe Lakeman, een fraaie burgerwoning, timmerman P. Zwart, rijwielhandel Kohne en Dik en vervolgens enkele rentenierswoningen.

52. lac. Krol vestigde zich in het pand van weduwe Lakeman en zette de drukkerij voort. Hier werden de regionale bladen .. De Drie Mereu" en ,.Schermer's Nieuwsbode gedrukt. Onder het aanplakbiljet: lac. Krol.

53. Achter het woonhuis was de eigenlijke drukkerij. Hier zien we Krol met zijn personeel. Later kwam hier een praktijkruimte fysiotherapie.

54. Nadat Krol met zijn drukkerij naar de Middenweg was verhuisd , werd dit de boek- en muzickhandel van H. Bruin.

55. H. Bruin in zijn jonge jaren in de overvolle , oergezellige winkel, waar voor elk wcl wat wils te vinden was. Zoals op de achtergrond is te zien was hier ook een kleinschalige blibliotheek. Je ging niet naar de boekwinkel. niet naar de .Jiieb", je ging naar Henk Bruin, die in het ruime aanhod van allerhande zaken altijd de weg wist.

56. Het Heerenhuis, historisch hart van de Beemster. Op 4 juli 1612 werd op deze plek in een feestelijk ingerichte tent aan de vorsten Maurits en Frederik Hendrik een maaltijd aangehoden ter ere van de geslaagde drooglegging van het Beemstermeer. Het lag toen al in de hedoeling hier een Heerenhuis te houwen. Er is nauwelijks iets bckend van die bcginperiodc. Uit archieven weten we dat de Municipalitcit van de Beemster het in 1799 huurde om er haar rechtdagen te houden. In maart 1800 werd het gehouw door de gemeente gekocht voor.f 2000,-. Er is sprake van verbouwingcn zoals in 1826, hetgeen voor .f 4000,- rondkwam. Omstreeks 1860 is het achterste gedeelte er bijgebouwd. In 1937 waren de kosten van een onderhoudsbeurt f 28.000,-. Spijtig dat in 1950 het 1ge-eeuwse klokketorentje verdween. Niet langer kon de bel worden geluid bij aanvang van de kermis of voor andere aankondigingen. De vrouwenkarncr , een klein vertrek aan de voorzijde van het gebouw, bleef hestaan. Hier dronken de vrouwen na de kerkdienst hun koffie. Grappig was het vertrekje onderin het pand dat met een hoogvormig getralied raam uitkijkt op de zijsteeg. Menig notoire dronkaard sliep in dit cachot zijn roes uit. Tijdcns de grondige restauratie in 1982-1983 wcrd het omgebouwd tot het .Jcleinste karnertje" voor de raadsleden, die in de erboven gelegen zaal de gemeente besturen. De restauratie heeft bijna een miljoen gulden gekost. Het Heerenhuis, dat altijd een combinatie van raadhuis, restaurant en dorpshuis is gcweest, voldecd toen weer aan de eiscn van deze tijd. Anno 1991, een luttele acht jaar later, biedt de gemeente het Heerenhuis te koop aan! De bevolking bctwijfelt of het inderdaad een thuis zal blijven voor vcrenigingen, zoals een blijde burgerncester Catte het noernde bij de feestelijke heropening op 14 mei 1983. Op de foto: kastelein D. Jonges met zijn gezin. Op de bok koetsier J. Lakemond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek