Midwoud en Oostwoud in oude ansichten

Midwoud en Oostwoud in oude ansichten

Auteur
:   P. Smit
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4275-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Midwoud en Oostwoud in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IS. In 1913 zag de Dorpsstraat er zo uit. Het gras in de berm en kon hoog opschieten, omdat de Koggen niet vaak opdracht gaven het te maaien. Terwijl het varken onverstoord dooreet, hebben wij gelegenheid enkele kinderen te noemen: Jaap Smit, Trien Houtlosser, Evert van den Berg, Rika Nooij, Dieuw Avis en Jan Spaanier. Voor een laatste opname van de Dorpsstraat zeggen we de kinderen gedag en gaan we verder wandelen.

16. We keren nog even terug naar de boerderij, thans bewoond door Nic. Bakker, am met schrik tot de ontdekking te komen dat de voortuin, hier nag afgebakend door het bekende type hekwerk, inmiddels is verdwenen, omdat de weg dusdanig is verbreed dat het pand pal aan de straat staat. De straatverlichting wordt hier met elektriciteit gevoed, maar de leidingen zijn nag niet ondergronds gelegd.

17. Dit tuinhuis stond op de plaats waar tegenwoordig het huis van de familie Frenk staat. Ret pand bevindt zich aan de westzijde van het raadhuis. Heden ten dage is het onvcorstelbaar dat Midwoud er zo uitzag. Let ook eens op de kunstig aangelegde en goed onderhouden tuin, alsmede op het verfijnde houtsnijwerk op de dakrand.

18. Bovenstaande opname van het schoolplein voor het raadhuis werd op het einde van de vorige eeuw, omstreeks 1895, gemaakt. Het geheellijkt meer op een parklandschap dan op een schoolplein in een Westfries dorp! Voor het hek poseren het hoofd der school, de heer Bussemaker, en zijn vrouw. De man achter de kinderen is Tijs Duim, terwijl Antoinet Bussemaker (links) wat angstig naar het vogeltje staat te kijken, in gezelschap van haar vriendinnetje Na Silver. Vaag is nog "De Zonnehof' te zien, dat toentertijd dienst deed als pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk. Evenalsde meeste foto's in dit boek straalt deze opname een weldadige rust uit.

19. Van deze foto is niet veel meer te vertellen dan dat zij leerlingen van de open bare lagere school te Midwoud laat zien tijdens een schoolreisje. Waar en wanneer de opname is gemaakt, is niet bekend. Wellieht kunnen lezers die zich tussen deze kinderen herkennen, ons nader inlichten, De namen van de begeleiders van deze groep zijn wel door ons aehterhaald. Zij staan op de aehterste rij en zij heten, van links naar reehts deze rij afgaand: meester Boelhouwer, Piet Peetoom, C. Wit, S. Veerman, mevrouw VeermanBrouwer, mevrouw Wijdenes- Trompetter, mevrouw Peetoorn-Bakker en juf Pik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek