Mijnsheerenland in oude ansichten

Mijnsheerenland in oude ansichten

Auteur
:   N. Waller-de Wolff
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4418-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mijnsheerenland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Mijnsheerenland, reeds geroemd in het boek van Van Ollefen (1793) met de woorden:

MIJNSHEEREN LAND mag Neerlands kroon Als met een edlen paerel sieren:

Zijn vruchtb're grand geeft ruime stof Tot Neerlands uitgebreiden to].

Dit Mijnsheerenland van Moerkerke is in beeld gebracht door middel van oude ansichtkaarten. De kaarten laten slechts een gedeelte van de parel zien. De Binnenbedijkte Maas, zo onverbrekelijk met het dorp verbonden, is zelfs heden nog een oase van schoonheid en rust, met rietkragen, knotwilgen en waterhoenties. Met zomers zeiljachtjes en vissersbootjes en in een enkele strenge winter schaatsenrijders en arretikkers. Deze beelden zoekt men op een "ansicht" vergeefs.

WeI vindt men briefkaarten van de dorpskem van wat eens de heerlijkheid Schobbe en Everocken was, nog onbeschermd ten tijde van de St-Elisabethsvloed in 1421. Maar in 1438 gaat Lodewijk van Praet van Moerkerke zijn, pas door koop verworven, bezit bedijken. Zo ontstond de Binnenbedijkte Maas (Oude Maas), die gebruikt kon worden als gezamenlijke boezem voor de polders Moerkerken, Munnikenland en Sint-Anthoniepolder om het overtollige water op uit te slaan en te lozen, door een sluis in Puttershoek. Ondanks al die dijken is de ambachtsheerlijkheid Mijnsheerenland van Moerkerken niet aan of op een dijk gebouwd. Het gebied bevatte grote ruime "koomlanden". Hoeveel tijd daarna verschenen de wonderschone, thans in een decennium verdwenen, boomgaarden? Goed, maar de kerk is er gelukkig

nog. De stichtingsbrief "van de Heere Lodewijks Vranck, van Moerkerke ende ter Merwe is uit het jaar onzes Heeren M.C.C.C.C. vyf ende veertig op den zevende dag der maand van Maarte".

Wanneer men Mijnsheerenland via het wijde polderland nadert ziet men de zevenenveertig meter hoge, sinds de restauratie wederom met drie klokken uitgeruste, toren boven alles uitsteken. Maar toen die kerk in 1445 werd gesticht, bestond de dorpskern vermoedelijk uit zeven huizen, behalve dan het ambachtsheerlijkheidshuis het "Hof van Moerkerken", zo'n achtentwintig jaar na de St.-Elisabethsvloed.

Via het water was Mijnsheerenland dan ook goed te bereiken. Het haventje kon men in 1793 met de gewonemarktschuit bereiken en men kon weI eenmaal per week naar Dordrecht reizen ... Rotterdam was veel moeizamer te bezoeken; de marktschuit vertrok maar eens in de veertien dagen metgranen en goederen in die richting. De verbindingen ware slecht, zoals in de hele Hoekse Waard.

Wat leek de verbinding per tram een vooruitgang: van de Platte Reedijk naar de Rozenstraat in Rotterdam. Toch heeft die lijn niet zolang bestaan. De Heinenoordtunnel en het R.T.M.-busvervoer doen de grote dynamische stad Rotterdam akelig dichtbij zijn Mijnsheerenland is voor velen bereikbaar geworden; de "edlen paerel" is niet meer voor de enkeling.

De samenstelster dankt vele plaatsgenoten voor hun medewerking: de heren K. Dirkse, J.W.A. Ort, L. Verhoeff, A. Vos en de dames Van den Ende en Wind.

De ansichtkaarten zijn onder andere welwillend afgestaan door het streekmuseum te Heinenoord.

1. De Dorpsstraat (oosteinde), thans Wilhelminastraat. De drie dames zijn de gezusters Kluit; zij woonden in het tweede huis, links op de foto.

:Iynshccrcnland.

)'tfijnsheerenlano

Gemeentehuis

2. Het oude gemeentehuis met op de stoep G. de Heer, in die tiid (1914/15) ambtenaar ter secretarie. In het midden van de straat loopt een juffrouw met een mandje aan haar arm: de dienstbode van de familie Van Vollenhoven (tot ongeveer 1920 bewoners van het "Hof van Moerkerken"). Aan de rechterzijde ziet u mevrouw Steehouwer- Groen en links staan de gebroeders Overweel.

}liijnsheerenlano

Pastorie

3. Op de voorgrond staat de hervormde pastorie, nu het woonhuis van notaris G.A. van der Straaten. Het tweede huis reehts is de oude boerderij van Lena Rijsdijk, welke in 1919 werd afgebroken. Daarnaast staat de smederij van de heer Van der Sluis. Links op de foto staat de dorpspomp, die gevoed werd door het water uit de Binnenmaas. Tussen de Binnenmaas en de pomp lag een riool. De zuiveringsinstallatie (filter) stond in de tuin van de veldwaehter. Na de komst van de waterleiding is deze pomp afgebroken.

4. In de stille Dorpsstraat (Wilhelminastraat) staat de zogenaamde hittekar van de familie Koyck. Op de kar zitten vader en dochter Koyck. De boerderij naast de vroegere pastorie werd in 1919 afgebroken. Ret was, met uitzondering van de kerk, het oudste monument van het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek