Millingen aan de Rijn in oude ansichten deel 1

Millingen aan de Rijn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Berns
Gemeente
:   Millingen aan de Rijn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4419-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Millingen aan de Rijn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLElDING

Het is voornamelijk aan leden van een familie te danken, dat de pas opgerichte Heemkundekring "De Duffelt" u dit bundeltje kan aanbieden.

Op 1 mei 1882 trad Jozef Lodewijk van de Berg, eeh nog betrekkelijk jonge onderwijzer uit het Limburgse, in dienst van de Openbare Lagere School van het afgelegen Millingen. Hij zou - anders dan vele collega's voor en na hem - op die post blijven tot aan zijn dood op 18 februari 1919. Aan zijn kinderen, die elders op kostschool waren en zich aile drie buiten Millingen vestigden, verzond hij nogal eens prentbriefkaarten, waarvan er een aantal als kostbaar familiebezit bewaard zijn. Wij hebben ze dankbaar gebruikt als hoofdbestanddeel van dit boekje, dat daarmee, behalve een interessant tijdsbeeld, tevens ten dele een late hulde is aan een familie die veel voor het dorp "tussen Rijn en grens" heeft betekend. Aan hen, evenals aan de anderen die aan deze uitgave rneewerkten, onze welgemeende dank!

Wij vermoeden, dat er uit de tijd rond 1900 rneer foto's en kaarten bewaard zijn gebleven. Het is een van onze

stille wensen, dat deze uitgave de bezitters zal aansporen, ze voor anderen toegankelijk te maken. Wie weet is een tweede deeltje in deze reeks mogelijk! Bovendien zijn we zo onbescheiden, dit boekje te beschouwen als een soort visitekaartje voor ons heemkundewerk. Zoudt u zich erdoor voelen aangespoord, tot onze vereniging toe te treden als lid of donateur, dan vindt u hier beneden het adres waar u terecht kunt. Voor de verklarende teksten hebben wi] gebruik gemaakt van de "Geschiedenis van Millingen aan de Rijn" van A. Ch. Jeurissen (Nijmegen, 1957) en van mondelinge mededelingen. In de vele gevallen, datwij in het duister moesten tasten, hopen wij van u de nodige aanvullingen en verbeteringen te ontvangen.

Wij wensen u, aan de hand van dit gidsje, een genoeglijke tocht door het Millingen van ruim een halve eeuw geleden!

Heemkundekring "De DuffeIt" Secretariaat: Zeelandsestraat 19, Millingen aan de Rijn.

Voordorp laan MILL! -GErT

Komt u rustig binnen in het dorp, dat Van der Aa in zijn "Aardrijkskundig Woordenboek" omschrijft als "zeer fraaij"; misschien moet u hem gelijk geven. Direct al ziet u het pas gebouwde doktershuis. Het had wat voeten in de aarde, voor we een dokter kregen die ook bleef" De elektriciteits- en telefoonpalen die u ziet, staan er nog niet zo lang, en een busof tramdienst hebben we nog steeds niet. U zult dan ook wei met de boot of het rijtuig gekomen zijn, zoals de meesten die ons bezoeken.

5

Aan dezelfde straat waar u zojuist liep ligt al lange tijd een nijver bedrijf. De petroleumlamp, walmende en weinig licht gevende voorganger van de elektrische verlichting, beschijnt er de voorkant van: een soort open prieeltje voor cafegasten. Want dit is een van de vele "uitspanningen" die wij in Millingen kennen. Maar de heer L. Makaay doet meer: hi] drijft hier een stoommalerij, concurrerend met de windmolen aan de dijk, die u straks wit bezoeken.

7

OROETEN VIT MILLING EN.

Korn, we kijken nog eens wat Makaay, die een ondernemend man is, er intussen van heeft gemaakt: kolossaal, wat die man er allemaal bij doet! Hij heeft zijn klanten een gerieflijk zithoekje gegeven en is er blijkens zijn uithangbord trots op, dat hij een van de weinige telefoonbezitters is geworden. De petroleumlantaarn is verplaatst en staat nu op de hoek van het huis, waar de dokter vroeger woonde. Overigens schijnt uw bezoek weI de aandacht. van de bevolking te hebben getrokken!

9

Boterfabriek }{lLLINGEN

-r r- ".

-----

,)

Op de eerste bocht ziet u een ander bedrijf, dat - getuige de melkkarretjes - niet zonder werk zit. Overigens blijkt de bestemming niet zo duidelijk uit de buitenkant. Ot Klomp, die met de hondekar de melk ophaalt, heeft hier desondanks een drukke nering en hij kan er ook nog wat knechts op na houden. Als u eens rondkijkt, krijgt U ook een indruk van de kleding die onze jeugd draagt; dat joch daar op klompen met zijn hoed en paraplu schijnt er zich best bij te voelen!

11

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek