Moerkapelle in oude ansichten

Moerkapelle in oude ansichten

Auteur
:   G.J.A. Runsink
Gemeente
:   Zevenhuizen-Moerkapelle
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2979-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Moerkapelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door deze uitgave wordt nu ook ons MoerkapeIle in ansichten vereeuwigd. Daarop heeft dit "stadje in het klein" aile recht! "Het dorp, waar ik speelde in zorg'loze jeugd, zo vol van herinn'ring aan vrede en vreugd." Hoevelen zuIlen bij het doorbladeren ervan in deze geest terugdenken aan het dorpje waar zij eens kind waren: MoerkapeIle (vroeger met een "c").

Het begon bij het kapelleke in het moer en de mensen die zich in de omgeving vestigden, hielden van aanpakken en opschieten. Ze zaten niet bij de pakken neer wanneer kolkend water weer bezit van hun grond had genomen. De molens deden hun werk en het land viel weer droog! Wilde venen werden akkers; in latere tijd kwamen de tuinderij en het vervoer, de verzorging en de handel. Zij bevorderden het welzijn van het dorp, dat vroeger nauwe banden met Rotterdam had. Chauvinistisch als onze dorpelingen zijn, wordt weI eens beweerd dat Rotterdam mede dank zij Moerkapelle groot is geworden. Hoe dan ook, het houten koorhek uit de Sint-Laurens staat in de hervormde kerk van Moerkapelle sedert Rotterdam een koperen liet aanbrengen.

We hebben vertrouwde beelden en personen van "toen" nog eens teruggehaald, Mag ik de belang-

stellenden een prettige "wandeling door het dorp" toewensen? Zij wanen zich weer in grootvaders tijd, toen gas, stromend water, elektrisch licht en gaslicht nog een bijzonderheid waren; het straatbeeld nog werd beheerst door wandelaars, fietsers en hondekarren; het bordje "Voor beladen wagens stapvoets rijden" de maximumsnelheid bepaalde; toen de kle.ding nog bestond uit lange rokken, hoge boorden, bonte schorten, rijglaarsjes en klompen en bovenmeester Van den Bosch rondwandelde met een kalotje op zijn eerbiedwaardig hoofd. Maar het was ook de tijd dat de prachtige molens aan de Rotte nog in volle pracht hun wiekzwaaiend werk verrichtten en ook dat beeld is verloren gegaan ...

Over het dorp, waar molenmaker Dirk Ottevanger nationale bekendheid verwierf, heb ik met veel genoegen getracht een zo compleet mogelijke serie ansichten te verzamelen. Mocht ik daarin geslaagd zijn, dan is de dank daarvoor aan mijn vele dorpsgenoten die, door het tijdelijk afstaan van het benodigde materiaal, mij daartoe in de gelegenheid stelden. Want, is er iets mooiers dan voor de toekomst .Jets van je eigen dorp" vast te leggen?

1. Tweemaal is Moerkapelle in het verleden door een ernstige brand geteisterd. Op 23 mei 1892 werden in het zuideinde van het dorp veertien huizen in de as gelegd en op 8 augustus 1905 ( (zie foto boven) in het noordeinde vier boerderijen en vier woningen. Engel Huisman, de toenmalige gemeentewerkman Breedijk (in het midden) en Kees Boeve zijn op de foto te herkennen.

Moercapelle Zijdeweg

2. De gemeentegrens tussen Zevenhuizen en Moerkapelle loopt sinds onheugelijke tijden dwars door de gelagkamer van "Het Wapen van Moerkapelle", dat vroeger een uitspanning was. Mocht in Moerkapelle niet worden getapt, aldus vertelt de overlevering, dan genoot men zijn opkikkertje wel op de grondstrook van Zevenhuizen. Wie eigenaar van de hond was, is niet bekend, maar hij moet zich in ieder geval tijdens het nemen van deze foto binnen hebben "opgehouden".

MOERCAPELLE

Dorpstraat

3. Hierboven ziet u de toegang tot het dorp Moerkapelle vanaf "het kruis". Rechts staat de oude schoolwoning, die al weer jaren geleden werd afgebroken. Op de zijgevel van het huis links is nog het bordje te herkennen: "Voor beladen wagens stapvoets rijden." Het was de voorloper van de huidige maximumsnelheid binnen de bebouwde kom.

4. Op de grens van de negentiende en twintigste eeuw vertoonde de Dorpsstraat van Moerkapelle dit beeld. Het is de ingang van het dorp vanuit het zuiden. De klinkertrottoirtjes gaven het dorp een eigen karakter. De derde persoon van links is Bas Versloot.

Uitg. S. l VI. N .??? Moot". S,",b." ?. N ?. 163.

~roerkapelle.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek