Molens in Friesland in oude ansichten deel 2

Molens in Friesland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D.M. Bunskoeke en P. Timmermans
Gemeente
:  
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2082-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Friesland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Kolderveen (Opsterland], Deze keer een oude, helaas wat minder duidelijke foto. Afgebeeld is de molen van Kolderveen, dat niet in Drenthe, maar in dit geval in Friesland (bij Terwispel) is gelegen. Deze spinnekop was in 1868 voor de vervener J.H. Brouwer gebouwd en maalde uit op de Nieuwe Yaart. In 1910 werd een gemaal gebouwd voor het drooghouden van de uitgeveende landen, maar de molen bleef er voorlopig naast bestaan, tot 1926. Toen werd de inmiddels vervallen spinnekop (zie de foto) op afbraak verkocht, die in oktober van dat jaar werd uitgevoerd. Op 28 september had Brouwer de polder te koop aangeboden in het Nieuwsblad van Friesland.

30. Kollum (Kollumerland). Wie tegenwoordig van deze plaats een foto maakt, zal links een fabriek in de zoeker krijgen. De boerderij op de achtergrond zal hij weI weer zien, maar beide molens zal hij tevergeefs zoeken. De oliemolen (links) was uit 1885. Zijn voorganger uit 1766 verbrandde het jaar daarvoor. Sinds 1903 was hij onttakeld te zien en S. Tijmstra zag zijn bezit in 1919 verbranden. Even noordelijk ervan stond een stoomhoutzagerij uit 1871.

De rechter molen is de koren- en pelmolen "De Duif" uit circa 1836. De brandweer zal het in Kollum wel druk hebben gehad: de molen van Koene de Boer verbrandde in 1910 door een ongelukje met een petroleumstel...

31. Kootstermolen (Achtkarspeien}, Een heel gezelschap poseert hier bij de korenmolen aan de driesprong, Links staat de directeur van de zuivelfabriek Kootstertille, de heer Dorhout, en op de stelling staat molenaar A. Sietzema. De anderen zullen weI bij de winkel van de familie Brouwer (rechts) horen. In 1639 was hier al een molen; in 1729 werd hij gekocht door Gepke en Antje Alles, met daarbij een bakkerij. Deze combinatie kwam destijds vaak voor en Gedeputeerde Staten verboden dat dikwijls, om het even later weer toe te staan. De waarschijnlijk van de achttiende eeuw daterende molen verdween door afbraak in 1923.

Kootstertille, Kolonelsdiep

32. Kootstertille {Achtkarspelen], Wat oorspronkelijk een nederzetting bij de brug (= tille) van Kooten was, groeide uit tot een fors dorp. Daar hoorden ook molens bij: in 1858 verrees er een pelmolen, het jaar daarop een oliemolen en in 1866/67 een koren- en oliemolen. De tweede zien we links onttakeld staan. Eigenaar was R.W. Eldering en de molen verdween v60r 1920. De laatst genoemde molen was van weduwe P. de Vries en is rechts te zien, In 1939 was hij nog slechts als korenmolen te gebruiken; toen werd hij echter onttakeld en nu is de onderbouw er nog van over. De stoomboot was van de familie Kramer (rechts op de foto).

33. Kortehemmen [Smallingerland]. Nog net binnen de gemeente Smallingerland staat het op de rechter foto afgebeelde molenrestant, dat in zeer slechte staat verkeert.

De linker foto toont de molen nog in complete staat. Fraai is te zien hoe de bomen in de loop van de tijd gegroeid zijn; helaas gaat het zo bij vele molens en dat is fataal voor de windvang. Deze spinnekop bemaalde de "nieuwe" polder 3, die aan het eind van de vorige eeuw ontstaan is, door (elders) deze molen te zetten. Hij stond in het Kortehemster Veld en was in de jaren dertig nog in orde. Langzaam maar zeker is hij daarna "verkrot".

34. Koudum (Hemelumer Oldeferd]. In 1858 werd de Haanmeer (en niet het Haanmeer) drooggemalen en de molen zal weI niet lang daarvoor zijn gebouwd. Toen dan ook op 28 juli 1860 deze polder werd verkocht, was er sprake van een "nieuwgebouwde kapitale WINDWATERMOLEN en MOLENAARSHUIS" in de advertentie. De molen stond aan de Houkesloot-wz., net in de bocht en op 1,8 kilometer afstand van het dorp. De Haanmeerpolder werd ook weI polder 4 genoemd. Op de foto is te zien dat de molen oorspronkelijk zelfzwichting had; ook is molenaar Frans Osinga te zien. In de jaren dertig verdween de molen.

.. . ,35. Kubaard (Hennaarderadeel}, Hier zien we twee van de vele molens die in de streek ten noordoosten van Bolsward stonden. De linker stond ten noordoosten van Kubaard (Barkwerd), bij de boerderij van G. Heeg, Hij bemaalde polder 19; de molen ernaast bemaalde polder 18 en stond ongeveer zevenhonderd meter ten oosten van Kubaard, waar de boerderij van Bootsma ook was gelegen. Vlak bij de linker molen stonden er in 1930 nog steeds drie andere en op de foto is ook nog een spinnekop bij Tzum-Duivenhok te zien. Beide molens verdwenen tijdens de afbraakgolf 1945-1955, toen er zeker goed veertig molens verdwenen. Ze hadden toen een eeuw bestaan.

36. Langelille (Weststellingwerf). In deell kwam al een molen van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf ter sprake (afbeelding 40). Hier zien we de molen "No.2", ten noordnoordoosten van Langelille, in de bocht van de Lemsterweg gelegen. Het huis links staat er nog, zij het dat er een stuk bij is gebouwd en het geheel wit is geschilderd, Op de foto zijn ook molenaar Eeltje Wietsma en zijn vrouw te zien, De molen dateerde van 1855 en had een vlucht van twintig meter (net zoals de nog bestaande molen "No.1" of "Rietvink" onder Nijetrijne). Kort na 1933 is hij afgebroken, evenals de molen met het nummer 4.

37. Leeuwarden (Leeuwarden). Rondom de Friese hoofdstad stonden ook vele poldermolens, waarvan sommige in land dat door de stad is opgeslokt. Zo ook deze van polder 22 op Wijlaarderburen, 2,9 kilometer ten oosten van de Oldehove. De molen maalt hier op de rechter foto volop en daarbij is ook de vangstok - karakteristiek voor de streek rond Leeuwarden - goed te zien.

Op de linker foto van de heer W.O. Bakker is die wat minder goed te zien, maar daar komt de omgeving beter uit (bebouwing langs de Tijnje). Tijdens de storm op 1 maart 1949 waaide ook deze molen om en hij werd niet meer hersteld.

Eemmer

jYieuw qasjabriek

38. Lemmer (Lemsterland). Opnieuw twee afbeeldingen, deze keer van de korenmolen "De Hoop" in Lemmer. Op de bovenste foto is de voormalige gasfabriek te zien en op beide fete's staat nog de in 1972 gesloopte trambrug. De molen dateerde van 1867/68 en verving een verbrande voorganger. Die was ook al ter vervanging van een (in 1857) verbrande molen gebouwd. Van oorsprong was hij mosterdmolen (vlucht 8,75 meter); in 1856liet Jan Olij hem mede tot korenmolen inrichten. In 1861 werd de familie De Kempenaar eigenaresse en de laatste eigenaar was B. Koopmans. De al op motorkracht werkende molen werd in 1927 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek