COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Molens in Noord-Holland in oude ansichten

Molens in Noord-Holland in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1089-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Noord-Holland in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. ZOMERDIJK (gemeente Wognum)

Meermalen is het voorgekomen dat een poldermolen om de een of andere reden zijn functie verloor en daarna tot korenmolen werd omgebouwd. Zo'n reden kon dan zijn de samenvoeging van twee of meer polders, waardoor een poldermolen overbodig werd. De voormalige korenmolen "De Katuil" in de buurtschap Zomerdijk bij Wognum was zo'n vroegere poldermolen. We zien de molen hier al in verval: het hekwerk van de vier wieken is deerlijk gehavend en de molen staat eigenlijk op de sloper te wachten.

JCorenmc!en met 6rcomgerr.:.:..:. '.

Wieringerwaard.

l'Ilg'. K. ï:--~'r 1'1.11.

50. WIERINGERWAARD

Ook de nog bestaande korenmolen te Wieringerwaard werd oorspronkelijk (in 1741) als poldermolen gebouwd en in 1871 in een korenmolen veranderd. De molen, die steeds een binnenkruier is gebleven, was van 1742 tot 1871 een van de poldermolens (De Westerstrijkmolen) van de Wieringerwaard, te weten de meest westelijke bovenmolen van een dubbele gang. Van 1871 tot 1921 was hij korenmolen en werd daarna buiten gebruik gesteld. In 1962 werd het eigendom overgedragen aan de polder Wieringerwaard en in 1964 volgde een algehele restauratie. Eén roede was voorheen van zelfzwichting voorzien.

51. BEETS

Of de korenmolen van Beets (een dorp aan de dijk van de Beemster ten zuidwesten van Hoorn) voorheen ook als poldermolen werd gebouwd en later tot korenmolen werd omgebouwd is ons niet bekend, maar het lijkt wel waarschijnlijk. Ook hij is als korenmolen een binnenkruier gebleven en op deze fraaie opname uit 1909 zien we de kleine molen nog in vol bedrijf. In 1928 kwam hij buiten bedrijf te staan en niet lang daarna verdween hij door afbraak.

LARE:.N (N -H), - De Moler t ,

52. LAREN

De korenmolen van Wieringerwaard van foto 50 en de hier afgebeelde molen te Laren in het Gooi zijn de beide overgebleven binnenkruiende korenmolens in de provincie Noord-Holland. De Larense molen werd al voor 1773 gebouwd en is afkomstig uit Naarden, waar hij al voor dat jaar op de dijk stond. Het is dus geen vroegere poldermolen, zoals de korenmolens van Zomerdijk en Wieringerwaard. De molen is als korenmolen niet meer bedrijfsvaardig en is dermate ingebouwd dat draaien vrijwel niet meer mogelijk is.

53. NOORD-SCHARWOUDE

Ronde stenen grondkorenmolens en ook stellingkorenmolens van steen gebouwd, zijn in NoordHolland niet talrijk geweest. De reden zal wel zijn dat de draagkracht van de bodem in een groot deel van de provincie het niet toeliet dat dergelijke toch vrij zware molens daarop werden gebouwd. Men verkoos daarom in de meeste gevallen liever een houten achtkante molen en ook in de houten-huizenbouw kwam die voorkeur tot uiting. Nog twee korenmolens van dat type (Hoofddorp, foto 55 en Schoor!, voorplaat je) en één poldermolen (Alkmaar) zijn overgebleven. De foto hierboven toont de omstreeks 1919 gesloopte korenmolen te Noord-Scharwoude. Men lette ook op het fraaie woonhuis.

54. DEN BURG (Texel)

Een korenmolen van hetzelfde type als de nog bestaande te Hoofddorp en Schoor! was die te Den Burg op het eiland Texel. Hij stond op het Hoorndereind en de foto toont de molen nog met volle zeilen, even stilgezet ten behoeve van de fotograaf. Te zamen met de karakteristieke Texelse huifkar vormt het geheel een zeer sfeervol plaatje. De molen werd in de zomer van 1923 gesloopt.

I)e Jlolen de Eersteling. Hoofddorp

55. HOOFDDORP

De korenmolen "De Eersteling" te Hoofddorp was de eerste korenmolen in de drooggelegde Haarlemmermeer. Hij werd in 1856 gebouwd door de uit Piershil in de Hoeksche Waard afkomstige molenmaker D.D. van Dijk. Deze Van Dijk, die ook het molenaarshuis (rechts vooraan op de foto) bouwde, is zelf een veertig jaar molenaar op deze molen geweest. In 1944 werd "De Eersteling", na een stilstand van ongeveer vijftien jaar, gerestaureerd. In 1975 werd hij eigendom van de gemeente en omdat de windvang op de oude standplaats (foto) onvoldoende was, werd de molen in 1977 in zijn geheel naar een andere standplaats overgebracht en vervolgens door de firma Verbij uit Hoogmade keurig gerestaureerd.

56. OUDE SLUIS (gemeente Zijpe)

In vele gevallen was het niet mogelijk om een korenmolen die zonder verhoging zo op de grond stond in bedrijf te hebben. De omringende bebouwing, hoge bomen, een dijk of een andere verhoging namen dan teveel wind voor zo'n molen weg. Het was dus - of het werd later - noodzakelijk om de molen op een verhoging te zetten en hem voor het bedienen van de zeilen en het kruien van de kap van een zwichtstelling te voorzien. Zo ontstonden de stellingmolens en in Noord-Holland waren dat dan meestal houten achtkante molens. Een molen met een heel lage stelling was de korenmolen "De Vlieger" te Oude Sluis, gemeente Zijpe. Hij verdween door afbraak.

Edam

Molen aan het Klein Westerbuiten

57. EDAM

Een mooi molenaarsbedrijf van flinke omvang was dat aan het Klein Westerbuiten te Edam: een woonhuis, een ruim pakhuis annex bedrijfsruimte en een forse achtkante stellingmolen, alles gunstig gelegen aan weg en vaarwater. Men ziet de molen - waarvan verschillende ansichtkaarten zijn uitgegeven - hier draaien met "vier lange halve vóór" en de molenaar en zijn knecht staan op de stelling. Het is jammer dat we een dergelijk fraai beeld niet aan het nageslacht hebben kunnen doorgeven.

58. AVENHORN

Een fraai en harmonisch geheel met de bijgebouwen vormde ook de korenmolen "De Onderneming" te Avenhorn, ten zuidwesten van Hoorn. Opvallend is dat alles van hout is gebouwd, ongetwijfeld ook met de bedoeling om het gehele bouwwerk niet te zwaar te maken, met het oog op de draagkracht van de bodem. De molen heeft hier nog een houten bovenas. De molenaar of diens knecht staat met paard en wagen gereed om een vracht gemalen produkt naar een klant te brengen. De molen werd gesloopt in 1913.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek