COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Molens in Noord-Holland in oude ansichten

Molens in Noord-Holland in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1089-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Noord-Holland in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

~ ALK/lIAAR.

~~*~

'. '1 .? '

.. '

~
~
~
~
"
i
'"
~
~ "
<;
l:
f,
.~
~ 79. ALKMAAR

Een van de korenmolens van Alkmaar heeft ook een bewogen historie, zoals uit het navolgende zal blijken. Al in 1582 was hij als oliemolen bekend en heette toen "De Zwart". Hij werd gebouwd door Lieven Jansz. van Moerbeke, een Vlaming, wonende op het Luttik-Oudorp, Leeghwater noemde deze molen de eerste oliemolen van ons land. In 1622 werd toegestaan hem in een korenmolen te veranderen. In 1650 brandde hij af, maar verrees in achtkante vorm met stelling als moutmolen. Op 5 september 1874 verbrandde hij tijdens een onweer opnieuw, maar op 1 april 1875 maalde hij weer: een buiten gebruik staande poldermolen, geplaatst op een gemetselde onderbouw. Hij heette toen "De Kraton" (foto) en ging in 1895 ten derde male door brand verloren.

-',- ..

Kleurtn-lich~~ruk S. Bak;ke" Jl. Koog-ZaandtJk. 14i~

80. ALKMAAR

De brand die in 1895 de molen "De Kraton" verwoestte - we zagen deze molen op de vorige foto betekende niet dat op die plaats geen molen meer zou verrijzen. Opnieuw werd een molen gebouwd: een forse achtkanter, een vroegere Zaanse molen (pelmolen "De Vrijheid" te Wormerveer) op een stenen onderbouw. De naam werd nu "De Wachter" en hij verdween in 1918 door afbraak. De foto toont "De Wachter" bij de Schermerpoort, die dus de vierde molen was op deze plaats.

U,h·".'" ./'~ ; :'~-:;;;t/ t.,.(,,/ <177/,1 ,'<.~'

81. NIEUW-VENNEP

In de grote Haarlemmermeerpolder, die in de jaren 1848-1852 (met stoomkracht) werd drooggemalen en die nu in zijn geheel tot de gemeente Haarlemmermeer behoort, heeft in totaal een zestal korenmolens gestaan. Op foto 55 hebben we "De Eersteling" te Hoofddorp al gezien. Nu volgt hier de korenmolen te Nieuw-Vennep. Hij stond eerst als papiermolen "De Rijzende Zon" te Wormerveer, waar hij na een brand van de vorige molen in 1746 werd gebouwd. Hij werd stilgezet in 1881, in 1885 afgebroken en te Nieuw-Vennep als korenmolen herbouwd. Daar werd hij rond 1926 buiten bedrijf gesteld en vier jaar daarna tot stellinghoogte afgebroken.

82. VIJF HUIZEN

Eveneens in de Haarlemmermeer stond "De Jonge Landman" aan de Kromme Spieringweg te Vijfhuizen. Ook dit was een verplaatste molen: in 1860 kwam hij uit Amsterdam, waar hij op een van de bolwerken van die stad stond. Rond 1700 moet hij daar zijn gebouwd. Van de grote achtkante met riet gedekte molen werden in 1938 de wieken verwijderd en het restant is op 3 februari 1945 door brand verwoest. Eigenaren waren achtereenvolgens: Van Rijn, H.J. de Koning en O.P. Middelkoop.

8rcete ui! eXoojddrrp.

83. HOOFDDORP

Behalve "De Eersteling" (foto 55) was er in Hoofddorp nog een molen en wel de "Hoop op Zegen". Hij werd gebouwd in 1894 door molenmaker-timmerman Van Dam uit Nieuw-Vennep, die daarbij gebruik maakte van onderdelen van de afgebroken houtzaagmolens "De Tulp" en "Het Jonge Vool", die respectievelijk in Koog aan de Zaan en in het Westzijderveld te Zaandam hebben gestaan. De "Hoop op Zegen" stond aan de Concourslaan, achter het pand waarin nu bakkerij H. Bölte is gevestigd. In 1926 is de molen tijdens het malen afgebrand.

84. ZWANENBURG

De eerste (en ook de laatste) molen in de Haarlemmermeer was dus "De Eersteling", maar de tweede was de hier getoonde "De Dommekracht" te Zwanenburg (bij Halfweg). Hij was in 1858 overgeplaatst van het Amsterdamse Overtoomse Veld, waar hij op het Blauwhoofdbolwerk stond en als zaagmolen in gebruik was. Tot 1932 werd er met windkracht gemalen en in 1936 werd de kap met de wieken verwijderd. In 1961 werd het bedrijf opgeheven en omstreeks 1970 sloopte men het restant.

Weerpad

{

Ui/geur.> l"{I1/ TVijl.· <1:. Smit , 00, tenau,

85, OOSTZAAN

Oostzaan behoort tot de dertien dorpen die met elkaar de Zaanstreek vormen. Deze streek is te beschouwen als de bakermat van onze industrie, die met behulp van talrijke industriemolens van allerlei soort - in totaal een duizend - tot bloei werd gebracht. Tot deze industriemolens behoorden ook de meelmolens, die vooral in Worm er geconcentreerd waren. Zij maalden het meel voor de vele beschuitbakkerijen, die de schepen van proviand voorzagen. In Oostzaan was er maar één en wel de korenmolen "Het Oostzaner Wapen", of "De Bok", zodat kan worden aangenomen dat die molen uitsluitend voor de plaatselijke bevolking werkte. De molen werd gesloopt in 1920.

86. ASSENDELFT

Ook de koren- of meelmolen "De Blijdschap" te Assendelft moet niet tot de Zaanse industriemolens worden gerekend en wel omdat ook dit dorp slechts één korenmolen heeft bezeten. Dit in tegenstelling tot Worm er waar er acht stonden en lisp dat er vier telde. De produktie van die molens ging de plaatselijke behoefte verre te boven. "De Blijdschap" stond op enige afstand van het dorp en kwam, doordat hij enkele jaren stil had gestaan, in verregaande staat van verval te verkeren. Ten slotte werd hij in januari 1907 gesloopt.

87. SPANBROEK

In de Zaanstreek als geheel hebben niet minder dan 367 houtzaagmolens gestaan en daarmee namen ze onder de industriemolens verreweg de belangrijkste plaats in. De oliemolens kwamen in aantal op de tweede plaats (204). Van deze 367 zaagmolens waren 109 achtkante stellingmolens en 237 paltrokken. Dit grote aantal zaagmolens dat in de Zaanstreek was geconcentreerd betekende echter niet dat ze elders in de provincie ontbraken. Hier en daar verspreid op het platteland of bij de stadjes kon men ze aantreffen, veelal uitsluitend werkend voor de plaatselijke behoefte. Zo ook die te Spanbroek die men hier ziet en die al jaren geleden is verdwenen.

88. OUDKARSPEL

De zaagmolen "De Vier Gebroeders" te Oudkarspel, ten noorden van Alkmaar, werd in 1805 vanuit de Zaansteek naar zijn latere standplaats overgebracht. Vele tientallen jaren heeft hij daar voor de firma J. Eecen de boomstammen tot planken gezaagd, totdat ten slotte in 1922 de slopers een einde maakten aan zijn bestaan.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek