Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Daarle, gemeente Hellendoorn. Grondzeilers of grondmolens zijn molens die, zoals de naam al aangeeft, direct op de begane grond worden gebouwd, Vanaf de grond wordt het kruiwerk bediend en de molen met de zeilen in- of uitgespannen, zoals de molenaar dat noemt. Ze kunnen, evenals de bergmolens, rond of achtkant van vorm zijn, Achtkante grondmolens zijn er in Overijssel nu nog maar twee: die te Denekamp en te Staphorst. Deze foto laat een molen van hetzelfde type te Daarle zien. Voor het maken van de foto heeft de molenaar, die er zelf ook met op wilde ontbreken, de molen even stilgezet. In 1943 is de molen door afbraak verdwenen.

Oalf en

,Iol:n

10. Dalfsen. Dit dorp in Salland en aan de Vecht heeft niet minder dan drie achtkante stellingmolens gehad, waarvan er nu nog een is overgebleven, te weten de Westermolen. De beide andere stonden op een steenworp afstand van elkaar en waren beide eigendom van de familie Feyen. De hier afgebeelde molen kwam in de loop van de jaren dertig tot stilstand en is daarna in verval geraakt. In 1942 kwam de sloop tot op stellinghoogte en omstreeks 1980 volgde het restant.

11. Dalfsen. De andere molen te Dalfsen, die we hi in vol bedrijf zien, werd in 1840 gebouwcl aan de 1 oostzijde van het dorp. Hij zou afkomstig zijn uit C land en voor en door molenaar en molenbouwer , Feyen hierheen zijn gebracht. Op 23 december 1925 v66r Kerstmis, is de molen door brand verloren gega

12. Den Ham. Molenaar Kiers, afkomstig uit Zwartsluis, vestigde zich rond de eeuwwisseling in Den Ham en nam daar in 1914 de mo1en van Schuurman over. Zijn zoon Jan was veertien jaar oud, toen hij van zijn vader de mo1en mocht "vangen" (stilzetten) en kruien. Dat laatste, zo verte1t hi], vie1 niet mee, want de mo1en kruide zwaar. In 1932 kwam de mo1en buiten bedrijf en sindsdien werd er uits1uitend elektrisch gemalen. In 1942 volgde de afbraak. Molenaar Jan Kiers, een man dus uit de praktijk, heeft nu sinds 1974 de opleiding van vrijwillige molenaars op zich genomen en is daartoe elke zaterdag op de Leemansmolen te Vriezenveen te vinden.

Den Ham (0)

13. Den Ham. Een van de beide andere rnolens van dit dorp was de bergrnolen De Oude Molen, later De Korenschoof geheten. Ret bouwjaar was rond 1800 en sinds 1920 had de Coop. Aankoopverenigingde molen in eigendorn. Na de onttakeling in 1938 gingen de roeden naar een molen in Twello. Ret restant werd in 1963 voor f 625,- voor sloop verkocht en is geheel verdwenen.

14. De Krim, In het noorden van de provincie, dieht aan de grens met Drenthe, in De Krim, heeft deze fraaie aehtkante stellingmolen gestaan. Het was de mo1en van Spiekman en later van Brink. De molen, die in 1896 werd gebouwd, kwam buiten bedrijf, raakte in verval en onttakeling vo1gde. We zien hier de mo1en nog in bedrijf, met reehts het molenaarshuis. Men 1ette op het mo1entje in het bovenlieht van de voordeur.

15. Delden. Op de es bij Delden stond deze korenmolen, die daarom De Eschmolen heette. Te zien aan de "afgeslagen" windborden, de afgenomen zeilen en de "overhek"stand van de wieken, was de molen hier al niet meer in gebruik. Toch heeft de sloper zich nooit over de molen ontfermd, want in maart 1934 storm den de wieken eraf en de romp ging op 28 juli 1959 door brand verloren. Ongeveer op de plaats van de molen bevindt zich nu het viaduct Molen-Es,

LATTROPPERSTRAAT BIJ DENEKAMP

16. Denekamp. Aan de Lattropperstraat te Denekamp stond vroeger de Brandehofsmolen, die daar in 1818 werd gebouwd. Molenaar was H.C. Borgelink. In 1927 werd de windkracht verlaten, werd de kap afgenomen en de stelling verwijderd, De romp, waarvan het achtkant in 1957 nog opnieuw gerietdekt was, werd in gebruik genom en als maalderij. We zien dat de molen hier nog een houten as heeft.

17. Deventer. Zaagmolens, vroeger in ons land in een groot aantal aanwezig, althans boven de grote rivieren, zijn van lieverlee schaars geworden. In geheel Nederland zijn nu nog 17 complete wind-zaagmolens over. Twee daarvan staan in Overijssel: een te Ommen en de andere in Deventer. Deze laatste zien we hier. Het is de Bolwerksmolen aan de Bolwerksweg, gebouwd in 1863. In 1955 werden de wieken, die dooreen storm waren beschadigd, hersteld en ook werd de ontbrekende stelling weer aangebracht. Een algehele restauratie volgde in 1976. De molen, die zeer fraai aan de IJssel is gelegen, is eigendom van de gemeente Deventer.

18. Diepenveen, De achtkante stellingmo1en is in de provincie Overijssel verreweg het meest voorkomende type windmo1en. Van de 34 korenmo1ens die er nu nog zijn, behoren er 22 tot dit type. Ook de vier nog aanwezige industriemolens, te weten twee zaagmolens, een oliemo1en en een olie-pelmolen, moeten ertoe gerekend worden. Zo ook de vroegere korenmolen in de buurtschap Rande onder Diepenveen. Deze molen, die v66r 1870 werd gebouwd, is door brand verloren gegaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek