Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Giethoorn. De korenmolen te Giethoorn, die we hier nog in bedrijf zien, was oorspronke- 0 liike een van de molens van de Zuidplaspolder onder Moordrecht en Waddinxveen in ZuidHolland. Toen daar in 1878 de windbemaling werd opgegeven, werd de molen naar Giethoorn overgebracht en aldaar tot korenmolen ingericht. In 1925 werd de molen van molenaar Harm Bakker onttakeld tot een romp, die daarna als uitzichttoren dienst ging doen. De molen was alleen over water, per punter bereikbaar. Men kon er in varen.

20. Giethoorn. Eens was de tiasker een zeer zeldzame verschijning in het Friese en Overijsselse landschap. Maar daarin is de laatste jaren op verrassende wijze verandering gekomen. Er worden er nu steeds bijgebouwd en in het najaar van 1983 waren er alweer zo'n twintig in totaal, waarvan in Overijssel vijf en wel: De Weerribben-Ossenzijl, De Weerribben-Kalenberg, Beulaker Wijde, Giethoom-Noord en Giethoom-Molengat. Ret zijn molenties van een geheel afwijkend en vrij eenvoudig model, die in het noorden van ons land voor onderbemaling van landerijen in gebruik zijn. We zien hier zo'n molentje in Giethoom.

t Gr~~sbcr~"

21. Gramsbergen. De reizigers per trein kunnen bij het station Gramsbergen het onderstuk van de vroegere korenmolen zien staan. In 1926 leed deze molen ernstige stormschade, hetgeen ertoe 1eidde dat hij niet meer werd hersteld. Overigens hebben in en bij Gramsbergen drie achtkante ste1lingmo1ens gestaan, waarvan er nu niet een meer over is. Ret is een dorp zonder molens geworden.

22. Haarle. Kennelijk heeft de molenaar van de achtkante bergmolen te Haarle (bij Raalte) zijn molen, waarmee hij met volle zeilen aan het malen was, even stilgezet voor de fotograaf. De molen werd gebouwd in 1801 door G.J. Loenink. Via "introuwen" in de familie was de laatste eigenaar Geertman. De laatste tijd van zijn bestaan stond de molen buiten gebruik. Tijdens de oorlogshandelingen in 1945 werd hij in brand geschoten en ging geheel verloren, een lege plaats achterlatend, daar waar hij had gestaan.

23. Harbrinkhoek, Terwijl de boeren druk bezig zijn met het dorsen van het graan, lijkt het of er voor de vrij kleine ronde, stenen grond-korenmolen te Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen, geen werk meer is. Rustig schijnt hij zijn lot af te wachten, dat in zulke omstandigheden meestal door de sloper wordt voltrokken. In dit geval gebeurde dat al betrekkelijk vroeg: in 1926. Overigens komt dit type molen in de provincie niet algemeen meer voor. Er zijn er nu nog twee en wel in Fleringen en in Saasveld.

J. olthotl. xo. 12i99.

Marechao88eekazem". - HARDENBERG.

24. Harden berg. Ook de kloeke, hoge korenmolen te Hardenberg zal men daar nu tevergeefs zoeken. De oorzaak van zijn verdwijnen is ons niet bekend, maar het zou niet te verwonderen zijn als de bouw van de hoge marechausseekazerne daar me de schuld aan had. Of een molenaar, die aldus van een vriie windvang wordt beroofd en daarmee in zijn broodwinning wordt aangetast, daartegen juridische stappen kan ondernemen, daarover zijn de meningen verdeeld.

ยท (

25. Hellendoorn. Dit is de molen De Hoop aan de Reggeweg te Hellendoorn, gebouwd in 1874, maar dan in zijn oude omgeving. De molen was fraai gelegen aan de weg van Hellendoorn naar Ommen, bij de tol die daar vroeger was, en stond - zoals de foto aantoont - vrij in het veld. Eigenaar was de Coop. Aan- en Verkoopvereniging ter plaatse, die ten slotte geen belang meer bij de molen had en deze heeft overgedaan aan de gemeente. Een grondige restauratie volgde in 1977/78, waarbij enkele ontsierende bedrijfsgebouwen, die in later jaren aan de molen waren vastgebouwd, weer werden verwijderd.

26. Hellendoorn. Met een andere molen in deze gemeente, en wel in de buurtschap Schuilenburg, is het minder fortuinlijk gegaan, De molen staat hier nog te malen met twee lege hekken en "vier lange halve", maar al jaren geleden werden de roeden en de as uitgenomen en ernaast werd een grote maalderij gebouwd. Die maalderij is even hoog als de molen en daardoor is er ook van de Schuilenburgermolen niet veel meer overgebleven.

27. Hengevelde. Van een wel heel uitzonderlijk model was de Boschermolen te Hengevelde, gemeente Ambt Delden, gebouwd in 1820, ten oosten van de roomskatholieke kerk. De zonder twijfel fraaie bergmolen kon een knap staaltje van metselaarsvakwerk worden genoemd. Lang heeft de niet meer in gebruik zijnde mo1en van G.J. Eetgerink in vervallen toestand gestaan, totdat hij ten slotte in 1961 werd onttakeld. Vanwege de afwijkende gedaante van deze mo1en is het te hopen dat het nog eens tot restauratie komt.

Panorama op HOLTE~.

28. Holten. Beter dan veel woorden laat deze foto de waarde zien die een mo1en in het landschap kan hebben. Ret is de stellingmolen De Belt van de gebroeders Wansink, gebouwd in 1889 na het afbranden van de voorganger, die drie jaar eerder een standerdmolen verving. In 1940 stond de molen met slechts een roede, totdat hij in 1943 weer in bedrijf kwam en van stroomlijnwieken, systeem Van Bussel, werd voorzien. Daarv66r waren de wieken zelfzwichtend. Tiidens de bevrijding van ons land van de Duitse bezetter, in aprill945, werd de fraaie molen door de Canadezen verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek