Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hoonhorst. De korenmolen te Hoonhorst, gemeente Dalfsen, die we hier nog met "vier ha1ven" aan het werk zien, werd in 1863 gebouwd voor molenaar Fakkert en heeft gedraaid tot einde 1930. Het rnolenmakersbedrijf Gebrs. Bisschop uit Da1fsen was in november 1930 op de molen aan het werk en tijdens dat karwei stortte de stelling in. De beide broers en de knecht vie1en naar beneden, maar het bleek gelukkig geen dodelijk ongeval te ziin, Toch werd de molen in dat jaar onttake1d en de overgebleven romp doet nu als graansilo dienst.

~~o.en - lioonhors!

30. Kamperveen. Dit is een van de beide molens van de polder Kamperveen, gemeente IJsselmuiden, hier gebouwd in 1831. Ruim honderd jaar daarna werden ze door de stichting van een elektrisch gemaal overbodig en daarna gesloopt. Bij de bouw waren ze overgeplaatst uit ZuidHolland: ze behoorden namelijk tot de vijf buitendijkse boezemmolens van de Zederikboezem te Ameide-Sluis. Overigens hebben er in de streek tussen Kampen, Zwolle en Genemuiden vroeger veel meer molens gestaan. Zo had de grote polder Mastenbroek, waar al in 1856 het nog bestaande stoomgemaal werd gebouwd, er niet minder dan twaalf.

31. Kuinre. We blijven even in de kop van Overijssel en zien hier de voormalige korenmolen van Kuinre, een dorp dat tot aan de drooglegging van de Noordoostpolder aan de Zuiderzee lag. De molen was aanvankelijk een lage stellingmolen, maar omdat gebleken was dat hij veel te laag stond en teveel last had van de bomen en de huizen van het dorp, werd de onderbouw verhoogd. Aldus werd de windvang aanzienlijk verbeterd, maar het heeft de molen toch niet kunnen redden. In het boek "Nederlandse molens in oude ansichten deel 3" in deze zelfde serie, ziet men onder nummer 41 een foto van de nog niet verhoogde molen.

gila/en 6(} '6tl/i9fe

32. Lattrop, gemeente Denekamp. De molen van Oortman, zoals hij nog steeds heet, werd in 1779 als oliemolen te Tjamsweer (Groningen) gebouwd en in 1909-1910 te Lattrop a18 korenmolen herbouwd. In 1911 nam molenaar Joh. Oortman de molen in bedrijf', maar reeds in 1933 veroorzaakteeen dieselmotor het verval, dat in 1941 tot onttakeling Ieidde. Ontwiekt en in gebruik als maalderij heeft de molen gestaan tot 1982-1983. Een ingrijpende en kostbare restauratie volgde, waaruit de molen als herboren en in oude luister tevoorschijn is gekomen. We zien hier de molen voor de onttakeling. De foto is van 1920.

33. Luttenberg. Het is bekend dat bij vreugde en rouw in het dorp of in het molenaarsgezin de mo1en ook meeleefde. Dat gebeurde dan door het wiekenkruis in een bepaalde stand te zetten. Bij de rouwstand zette men de verticale roe iets voorbij de zuiver vertica1e stand. Zo werd bijvoorbee1d in Luttenberg, een buurtschap onder Raalte, het "in de rouw zetten" van de mo1en wanneer er een begrafenisstoet voorbijkwam, evenals de vreugdestand bij feesten in het dorp (iets v66r de verticale stand) gehandhaafd totdat de molen in 1935 werd afgebroken.

-

34. Marienberg, Dit is de achtkante bergrnolen te Marienberg, gemeente Hardenberg. De zeilen zijn nog opgerold aan de wieken te zien, waardoor we kunnen constateren dat de molen ten tijde van het maken van de foto nog in bedrijf was. Het bouwjaar was 1872 en in 1930 is de molen door afbraak verdwenen.

35. Markelo. De korenmo1en De Hoop werd gebouwd in 1836 en de eerste mo1enaar was Jan Dam. Van 1836 tot 1897 werd uitsluitend de windkracht gebruikt, maar in 1aatstgenoemd jaar kwam er een hulpmotor bij. Dit duurde tot 1924, to en de motor, die allengs was versleten, door een nieuwe werd vervangen. Bovendien werd nog een e1ektromotor bijgep1aatst.Sedertdien hebben de wieken niet meer gedraaid en de mo1en raakte in verval. Zo is hi] tot 1935 blijven staan. Pogingen tot behoud slaagden niet en de mo1en werd onttakeld. Slechts een kale romp bleef staan.

36. Marle, gemeente Hellendoorn. We gaan nu naar Marle bij Hel1endoorn en zien daar de achtkante grondmolen van J.B. Weggeman. De in 1860 gebouwde molen stond op opvallend hoge veldmuren. Aanvankelijk had hij op beide roeden zelfzwichting, maar op deze foto alleen op de binnenroede. In 1935 had door molenmaker Bisschop de afbraak plaats.

37. Nutter, gemeente Denekamp, Dit is de Nutterse-, of Haze- of Bo1sehermo1en op de Nutterse Es bij Denekamp. De 1aatste naam houdt verband met de familie Bo1scher, die de mo1en een tijdlang heeft bema1en. Het gebouwtje reehts van de mo1en is de vroegere bakkerij van Bo1scher. De mo1en werd in 1841 voor mo1enaar G. Haze1bekke gebouwd en werd, na ernstig in verval te zijn geraakt, in 1955 gesloopt, De foto is van omstreeks 1920.

.I

J

,

fl r

38. Okkenbroek, gemeente Diepenveen. Een achtkante molen met lage stelling stond in Okkenbroek, een buurtschap onder Diepenveen, die in 1840 159 en in 1870 235 inwoners had. De molen, die uitgerust was met twee maalstenen en een pelsteen, werd in 1852 gebouwd. Tot 1937 was Gerritsen de eigenaar, daarna de Cooperatie, maar dit betrof slechts een klein deel van het achtkant, omdat de mo1en op 21 maart 1931 door brand werd vernield.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek