Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Oldemarkt. Even ten oosten van het dorp, aan het Mallegat en naast de zuivelfabriek, stond deze achtkante stellingmo1en. Oorspronkelijk werd hier al in 1862 een molen gebouwd en weI een standerdmo1en, die geheel is afgebrand. Hij werd in 1792 herbouwd, maar brandde opnieuw af. Ten siotte kwam er in 1899 weer een nieuwe molen. Het is de mo1en die men op deze foto ziet en waarvan het achtkant in 1948 werd afgebroken. Omstreeks 1978 werden ook de restanten opgeruimd, tegelijk met een grote Amerikaanse windmotor, die daar vlakbij stond. Eigenaar was de Coop. Landbouwbank ter p1aatse.

40. Oldemarkt. Spinnekop is de benaming voor een klein soort wipmolen, uitsluitend gebruikt voor bemaling van niet al te grote polders. Men trof ze tot voor kort uitsluitend nog in Friesland aan, maar ze hebben ook in de provincie Groningen gestaan en verder nog in de kop van Overijssel, In laatstgenoemd gebied zijn er tientallen geweeest, maar ze zijn daar geheel verdwenen. Totdat in 1982 een geheel nieuwe werd gebouwd en weI op de plaats van een soortgelijke molen die .daar in 1943 werd afgebroken. Een foto van laatstgenoemd molentje treft men aan in het boekje "Nederlandse molens in oude ansichten deel 3" in deze zelfde serie. De foto hierboven vertoont een spinnekop, die gestaan heeft in de buurtschap Hoogeweg onder Oldemarkt.

41. Oldenzaal. Men neemt aan dat de standerdmo1en het oudste type windmo1en van West-Europa is. Ze zijn vrijwel geheel van hout gebouwd en uitsluitend als korenmolen in gebruik. Over gehee1 ons land genomen zijn er nu nog 44 standerdmo1ens, maar er ziin er uiteraard veel meer geweest. In Overijssel is er nog slechts een: die te Usselo (foto nr. 55). Hierboven zien we de standerdmolen te Oldenzaal, die in 1914 werd gesloopt. De reden zal zijn geweest dat de werkruimte te klein werd, waardoor de mo1enaar de voorkeur gaf aan een grotere molen. Die werd dan ook in hetzelfde jaar gebouwd. We zien hem op de volgende foto.

OLDENZAAL

Moil'lI buiten (h- Bis-chop poor!

42. Oldenzaal. Deze achtkante stellingmolen werd in 1914 gebouwd ter vervanging van de standerdmolen die omstreeks die tijd werd afgebroken (zie de vorige foto). Het houten achtkant was afkomstig uit Weesp, van de daar in 1772 gebouwde korenmo1en Het Anker. De Oldenzaalse mo1en werd omstreeks 1928 van kap en zwichtstelling ontdaan en een "peperbus" bleef over. In dit dorp heeft verder nog een achtkante bergmo1en gestaan, die omstreeks 1900 naar Aalten werd overgebracht.

KORE MOLEN. OLST <SOSKAMP)

43. Olst, (Boskamp). Een fraai geheel: de forse, achtkante stellingmolen, die hier met volle zeilen staat te malen met het daarbij behorende molenaarshuis. Een molenaarsbedrijf, zoals ze in vrijwel elk dorp zijn geweest en die hun stempel erop hebben gezet. Wanneer men zo'n dorp naderde, kon men het aan de kerktoren en de molen herkennen. De molen van molenaar G. Mentink doet daar niet meer aan mee: hij werd tot stellinghoogte gesloopt.

44. Olst. Behalve de molen van Mentink en de nog bestaande stellingmolen uit 1856 was er in Olst nog een derde korenmolen. Het was de ronde, stenen molen aan de IJsse1dijk van molenaar A. Boks. Doordat deze mo1en aan een dijk was gebouwd, behoefde hij niet zo hoog te worden opgetrokken. In 1931 kwam het einde en werd de mo1en onttake1d tot romp met kap en zonder staart.

45. Ommen. Ommen is met zijn drie molens een molenrijke gemeente te noemen: twee korenmolens en een zaagmolen. Deze laatste is de kleinste van de drie. De zeskante zaagen korenmolen was afkomstig uit de Zaanstreek. Vandaar werd hij overgebracht naar Deventer en kwam ten slotte in 1824 op zijn huidige standplaats te staan. Bij een restauratie in 1946 kreeg hij een ijzeren as en roeden en stroomlijn op de wieken. De molen, die in 1961 opnieuw werd gerestaureerd, is allang niet meer in bedrijf. Op deze foto was dat nog weI het geval.

46. Oudleusen. Deze buurtschap onder Dalfsen heeft twee korenmo1ens gehad, beide achtkant van model: een stellingmolen en een grondzeiler. De eerstgenoemde zien we hier: een hoge, forse molen van een type zoa1s dat in de noordelijke provincies veelvuldig werd gebouwd. De molen, die halverwege Dalfsen en Ommen heeft gestaan, werd in 1921 naar Losser verplaatst. A1daar is hij inmiddels ook verdwenen.

47. Rouveen. Deze zeer hoge pel- en korenmolen stond aan de oude Rijksweg in het Oosterslag. Hij werd gebouwd nadat zijn voorganger op 28 januari 1854 was afgebrand. In 1936 volgden de onttakeling en de afbraak tot aan de stelling. Die stelling bevond zich op een hoogte van twaalf meter boven de grond. In 1957 brak men de romp nog verder af. De stenen werden gebruikt voor de restauratie van de kerk te Dalfsen. Van de molen van Mulder resteert nu nog een stuk van zo'n drie meter hoogte.

ROUVEEN. - De Molen.

un c. SAun, V&'s:u :3917.

/

48. Rijssen. Te Rijssen zijn niet minder dan zes molens bekend: vijf korenmolens en een oliemolen. AIleen deze laatste is daarvan nog over. De foto hiernaast toont de molen van Arends aan de weg naar Markelo, gebouwd in 1867 of 1868. In 1942 was hij nog met een roede in bedrijf', werd na de oorlog ook van die ene roede ontdaan (de molen had vroeger een ijzeren en een houten roede) en in 1967 volgde de afbraak. Het achtkant was aanvankelijk met riet gedekt, later met eiken schalien en ten slotte met plaatijzer, waarvan de foto een bee1d geeft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek