Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ยท r-~J ali .. ~

~/~

49. Rijssen. Vijf korenmolens dus in Rijssen. Van de hoge korenmolen van Slaghekke vinden we een foto in "Nederlandse molens in oude ansichten deel 3". Die van Arends zagen we op de vorige foto. Aan de weg naar Nijverdal stond vervolgens de molen van Bouwhuis, die in 1919 eigenaar was geworden. Hij werd gebouwd rond 1885 en was ingericht met twee koppel stenen. Blikseminslag en brand hebben de molen in 1938 verwoest. Het restant is spoedig daarna weggehaald.

SCHALRH/I/iR

rna/en en woonbuis

50. Schalkhaar. Een fraaie achtkante bergmolen heeft te Scha1khaar, gemeente Diepenveen, gestaan. Het was de korenmolen De Hoop van de firma Te Rie1e, gebouwd in 1836. In 1939 was de molen keurig opgeknapt, van stroomlijnwieken systeem Van Bussel voorzien en de mo1enberg werd gedeeltelijk door een pakhuis vervangen. He1aas is de mo1en bij de oorlogshandelingen, gepaard gaande met de bevrijding van ons land in 1945, in brand geraakt en verloren gegaan. De foto is van voor 1939.

51. Snippeling, In deze1fde gemeente Diepenveen, maar dan in de buurtschap Snippeling, stond de korenmo1en De Hennepermolen van molenaar Veldwachter. In april 1945 trof deze molen hetzelfde lot a1s die te Schalkhaar: ook hij sneuvelde door het oorlogsgeweld. Het bouwjaar lag v66r 1870.

52. Staphorst. Deze korenmolen te Staphorst (er zijn er vijf geweest) werd in 1895 door een Friese molenbouwer gebouwd. Aan het model was dat duidelijk te zien. De molen, die altijd in het bezit van de familie Costers is geweest, was ingericht met twee koppel stenen. Nadat hij in 1931 tot stellinghoogte was gesloopt, werd de romp daarna weer iets opgemetseld en zo is het restant blijven staan.

Antieke molen. STAPHO.RST.

53. Staphorst, Een andere korenmolen was de standerdmolen die we hier zien. Hij werd gesloopt in 1915 en vervangen door een achtkante grondmolen, afkomstig nit Diever in Drenthe, die daar als bergmolen aan de weg naar Dieverbrug stond. Op 7 april 1933 is de molen te Staphorst afgebrand. Eigenaar van de standerdmolen in 1915 was R. Coster Kzn., in dezelfde familie, die ook de stellingmolen in bezit had.

54. Stokkum, gemeente Markelo. Tussen Markelo en Lochem ligt de oude buurtschap Stokkum en hoewe1 hier in 1840 slechts 651 en in 18701044 inwoners waren, werd er toch een flinke, achtkante bergmo1en gebouwd. Deze molen, die nog een houten as had en met twee koppel stenen was uitgerust, heeft verschillende eigenaren gehad, De 1aatste was Hulshof. Vee1 is ons verder van de mo1en niet bekend, aileen dat hij vlak na de oorlog werd gesloopt en totaal is verdwenen.

55. Usselo, gemeente Enschede. Met de standerdmo1en te Usselo is het eigenaardig gegaan. Hij werd daar in 1802 gebouwd, maar in 1921 aangekocht door de heer J.B. van Heek en overgebracht naar het Buurser Zand onder Haaksbergen. Daar heeft hij gestaan tot 1981, toen werd hij opnieuw afgebroken en weer teruggebracht naar Usse1o. Door mo1enmaker G. Beckers, en na diens overlijden door mo1enmaker H. Groot Wesse1dijk uit Laron, werd hij hier opnieuw opgebouwd en weer op de oude, nog bestaande fundamenten gep1aatst. Peter van Kuik is nu vrijwillig molenaar op deze laatste standerdmolen van Overijssel, We zien de molen, die nu eigendom is van de Vereniging Wissink's Mol, hier nog op zijn eerste standplaats, dus voor 1921.

56. Usselo. Behalve de standerdmolen van de vorige foto heeft te Usselo ook nog een achtkante molen met lage stelling gestaan. We zien deze molen hier in zijn nadagen: de zeilen zijn van de wieken afgenomen, de windborden voor een deel "afgeslagen" en het geheel maakt een wat vervallen en verlaten indruk. Vaak kwam het voor dat, voordat een molen werd afgebroken, eerst nag een foto werd gemaakt als herinnering. Wellicht was dat hier ook het gevaL

Molen Gebr. Dekker Vriezenveen.

57. Vriezenveen. Dit dorp heeft drie korenmolens gehad: de nog bestaande achtkante stellingmolen De Leemansmolen, voorts een achtkante grondzeiler aan de Wierdenseweg en ten slotte op het Oosteinde de Smeltmolen van de gebroeders Dekker. Hij was ongeveer van dezelfde gedaante als de Leemansmolen, maar had een hogere stelling. We zien hier deze molen, die in 1936 is afgebrand, nog in vol bedrijf.

,

.,. ~

, ....?

58. Vroomshoop. Een van de korenmolens van Vroomshoop werd destijds uit Slagharen overgebracht. Eigenaar Kleine Staarman verpachtte deze, maar kreeg ruzie met zijn pachter. Dit leidde ertoe dat deze laatste uit wrok op slechts enkele tientallen meters van de bestaande molen een nieuwe liet bouwen. Het zeskant daarvoor kocht hij in Hoogeveen (Dr.). Wegens gebrek aan klan ten was Kleine Staarman genoodzaakt om al na korte tijd zijn molen te verkopen: hij werd overgeplaatst naar Utrecht. Overigens heeft de in 1907 nieuw gebouwde molen (op deze foto) er slechts enkele jaren gestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek