Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gezicht op de ]ufferenwal - Zwolle.

69. Zwolle. Een fraai kijkje op de Jufferenwal te Zwolle met de zogenaamde Molen van Kok, hier nog in vol bedrijf. Kennelijk had de molenaar zich al van een hulpstoommachine voorzien, gezien de hoge schoorsteen naast de molen. In 1917 werd de molen gesloopt, op het onderstuk na, dat is blijven staan.

70. Zwolle. Een van de twee 1aatst overgebleven oliemolens in de provincie is De Passiebloem aan de Vonde1kade en de Nieuwe Vecht te Zwolle. De andere is de pel- en oliemo1en te Rijssen. Vooraan zien we De Passiebloem uit 1776, nog bestaand, en achter: oliemolen De Roode Molen uit 1724 en afgebroken in 1935. Na de restauratie van 1967 verkeerde De Passiebloem in 1982 weer in slechte staat. Nieuwe restauratiep1annen konden aanvankelijk maar met gerealiseerd worden en zelfs moest het wiekenkruis worden verwijderd. Molenmaker Groot Roessink uit Voorst is in 1984 even weI met de herstelwerkzaamheden begonnen, maar olieslaan zit er voorlopig nog niet in.

71. Denekamp. Omdat Overijssel behalve 44 windmolens ook nog 7 waterradmolens heeft, mogen deze laatste in een boekje over de Overijsselse molens toch ook niet ontbreken. Beginnen we dan met de grootste waterradmolen van ons land, die van Singraven te Denekamp op de Dinkel. De oudste vermelding dateert al van 1448. In 1848 werkte de molen met vier grote onderslagraderen en wel voor het aandrijven van een graanmaalderij, een gortpellerij en een olieslagerij. In 1880 werd een houtzaagmolen toegevoegd, die nu nog in bedrijf is. In 1970 werd het complex gerestaureerd, waarbij onder andere de drie onderslagraderen werden vernieuwd.

72. Oele bii Delden. De watermo1en De Olde Meu1e, staande op de Eulerbeek en hier gezien "van bene den". We vinden deze molen reehts van de weg van Hengelo naar Haaksbergen. Links zien we de korenmo1en van Oele en tot omstreeks 1900 stond aan de andere zijde van de Eulerbeek ook nog een oliemo1en. Op deze oude foto is dat gebouw aan de reehterzijde nog te zien. Aanvankelijk behoorde het goed aan de graven van Bentheim, die het aan diverse adellijke families in 1een gaven. In 1880 werd het aan de Stichting Twieke1 verkoeht, die het in 1971 liet restaureren. Daarna werd het mo1engebouw aan de gemeente Hengelo overgedragen.

73. Vasse. De bovenslagmolen van De Mast te Vasse, gemeente Tubbergen, op de Vasserbeek. Slechts weinig bewoners van de streek zullen dit molentje niet kennen. In 1942 werd het van de grand af herbouwd. Het is een korenmo1en, waarin tot omstreeks 1900 tevens een oliemo1en aanwezig was, beide aangedreven door het ene bovens1agrad. In 1942 kocht de gemeente Tubbergen de molen aan en liet hem gehee1 restaureren. In de jaren 1973-1975 werden opnieuw belangrijke herstellingen uitgevoerd.

74. Nutter, gemeente Denekamp. Waterradmolen De Hazelbekke. Wanneer men van Vasse naar Ootmarsum gaat, ziet men even voorbij de Mast links in een laagte de grote erve Hazelbekke met zijn vakwerkgebouwen en hoge bomen. Een hobbelig pad leidt dan naar het trieste restant van de kleine bovenslag-watermolen, die hier vroeger stond en een van de mooiste van Twente was. Na 1945 werd de molen niet meer gebruikt en raakte in verval. In de herfst van 1961 kwam het einde: de kap met de dakpannen stortte in en een troosteloze ruine bleef over. Op deze oude foto is het molentje nog bedrijfsvaardig te zien.

75. Bii Diepenheim, De Marktvelder Watermolen op de Buurserbeek was ook van zeer oude datum. Reeds in 1266 werd hij genoemd. In 1845 werd hij in eigendom toebedee1d aan de mulder Jan Hartgerink, Vier jaren later werd de mo1enopnieuw verkocht en ten slotte in 1910 met alle mo1enrechten en dus ook het zo belangrijke stuwrecht voor f 8200,- aan de provincie Overijsse1 voor afbraak verkocht. Kort daarna werd de aardige onders1ag-mo1en inderdaad gesloopt,

76. Diepenheim, Ten oosten van het stadje Diepenheim aan de Molenbeek ligt de zeer oude onderslag-watermolen Den Haller, een van de weinige waterradmolens in ons land die nog in bedrijf is. De hoog op palen staande molenkast vormt met zijn brug, de stuw en de molenaarswoning een prachtig complex. Met de waterkracht van 20 pk, die de molen bij een verval van een meter kan opleveren, kan zo'n acht mud rogge per uur worden gemalen. En met deze oude foto besluiten we onze rondgang langs een aantal ten dele nog bestaande, maar voor 't grootste deel reeds verdwenen wind- en watermolens in de nog zo mooie provincie Overijssel,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek